Štiky na podzim: kde je najít a kdy berou

Vltava 7 a pěkná štika

Období padání listí se pro rybáře stává časem lovu dravé ryby jakou je například štika obecná. V podzimním ochlazení se tyto ryby začínají více poohlížet po stravě a máme tak větší šanci na úlovek. Nastává proto nejlepší čas lovu štik. Kde ale štiky nejlépe na revírech najít?

Podívejme se předně na vysazování. Štika patří mezi hojně vysazované ryby a figuruje na vrcholu potravního řetězce snad každého MP revíru od malých řek přes rybníky až po veletoky a přehradní nádrže. Šance ulovit štiku je zkrátka skoro všude a to i s ohledem na menší počet dravců například oproti daleko početnějším kaprovitým rybám.

Na podzim dochází k velkým změnám v každé stojaté nádrži. Promíchá se voda a do pohybu se dává celá řada ryb. Štika jako dravec musí být poblíž nich a tak si buďte jisti, že kde jsou drobné ryby, tam jsou i dravci. U štiky je ještě jedno specifikum – má ráda, když je poblíž možnost ukrytí či pohybu poblíž nějakého významného prvku ve vodě – překážky.

Kde hledat štiky na řekách

Podzimní aktivita štik se týká samozřejmě také tekoucích vod. Malé řeky mají velkou výhodu, bývají často dosti členité, což nám hledání ryb může ulehčit. Například štika není rybou silných proudů, hledat ji můžete tam, kde je voda pomalejší nebo kde existuje úkryt od silného proudu.

Vltava 4 v Troji

Na větších tocích je to krapet těžší. Pokud jsou v toku zarostlá místa, tak se může ukrývat v nich. Zároveň ráda loví kořist podél břehů a číhá pod nejrůznějšími konstrukcemi typu mol a u uvázaných lodiček. Má také v oblibě místa, kde se na řece láme hloubka. Čím členitější místo z hlediska hloubky, tím lépe. Na větších tocích lze štiky také hledat podél hlavního koryta, jehož hrana bývá často i několik desítek metrů od břehu. Ideální je samozřejmě k tomuto využít loď.

Na stojatých vodách

Hracholusky

Také na stojatých vodách se výhodou stává lov z plavidel ačkoliv štika je rybou, která se často pohybuje podél břehů a opět vyhledává překážky všeho druhu. Zajímavými místy jsou také pařezová pole, stará koryta a příbřežní stavby pro kotvení lodí.

Někteří rybáři tvrdí, že největší aktivita přichází v polovině podzimu když uvadá vodní rostlinstvo. Pokud na revíru jsou zarostlé plochy, což ovšem není vždy a všude, tak je pr štiku úkrytem. Po podzimním uvadnutí ale úkryt přestává dávat rybě pocit bezpečí a štiky se tak dávají do pohybu podél různých struktur dna a je větší šance na zajímavou rybu.

Proč se štiky snaží více lovit během podzimu?

Štika je dravcem, který se nebojí vcelku slušných velikostí kořisti. Z toho plyne, že nemusí vyhledávat potravu aktivně příliš často- Mimo její aktivní čas má rybář šanci na úlovek zejména když rybu vydráždí k útoku na potencionálního narušitele jejího klidu.

U aktivní štiky se ale k jejím instinktům přidává také snaha obstarat si potravu, která nám zvyšuje šanci na záběr. V létě jsou štiky méně aktivní. Vysoká teplota vody a málo kyslíku jí příliš nesvědčí.

Na podzim se ale mnohé mění. Klesne teplota vody a zejména prudké ochlazení vody během stále delších nocí ve štice probudí chuť k jídlu.

Najíst se před dlouhou zimou je jedním z hlavních předpokladů přežití. Štika sice dokáže lovit kořist i pod zámrzem, její metabolismus a reflexy jsou ovšem v nejtužší zimě přece jen zpomalené a tukové zásoby si na podzim udělat musí.

S přicházející zimou navíc může potravy přece jen ubývat. Štika se neštítí žab, drobných hlodavců a další kořisti mimo drobné ryby. Tato možnost přilepšení ale s ochlazením mizí.

Hejna drobných ryb postupně odchází na větší hloubky a bohatství letního potěru také již značně prořídlo. Proto štika častěji než v létě loví kořist a při vrcholu své aktivity může za rybičkami trochu proti pravidlům vyrážet až na mělkou vodu.

Kdy na podzim nejlépe berou štiky?

Období nejlepšího braní štik lze jen těžko určit. Vzhledem k divokému klimatu posledních let lze minimálně první polovinu září často jen stěží odlišit od konce léta. Říjen je jistě skvělý měsíc pro rybolov, kdy navíc většinu času ještě platí letní čas a můžeme štiky lovit za světla až do začátku večera.

Aktivita štik se obecně snižuje s poklesem teploty vody v hlubších vrstvách trvale pod 7 stupňů, což mnohde nemusí přijít ani do listopadu. Ledové okraje břehů jsou ale neklamným znamením nástupu zimy. Někteří specialisté, kteří často nemají potřebu se svými úlovky chlubit, ale často využívají nástup prvních mrazů v prosinci k cílenému lov velkých štik na velké nástrahy.

štika

Reálně ale na braní ryb má vliv ne přímo kalendářní datum ale zejména aktuální teplota vody a změny počasí ovlivňující vzdušný tlak či průtok vody řekou a další faktory. To všechno jsou ale proměnné faktory, které mohou ovlivnit podmínky v prospěch či neprospěch rybářů.

Přesto je podzim určitě nejlepším obdobím lovu štik, které nám náš rybářský řád dovolí. Ve spoustě zemí rybáři úspěšně loví také kolem období jarního tření. V ČR je však sezona, jak jistě víte, omezena na druhou polovinu roku.

1 Comment

  1. U štuky bych zvedl lovnou míru tak jako i u jinejch ryb kapr linek candat rybáři cca od 6 let je mi 67l za tu dobu jsem nejednou viděl jak si rybář rybáři privlastnuji rybu přitom když u kapra štuky candat bude mít lovnou míru oddeite hlavu zadní část ocasní tak co zbyde s hola kousek já osobně u kapra a to málo kdy vemu domu to babca nebo vnoučata si přejí třebas kaprika tak vemu a musí mít min 55cm a do 65 cm jinak to vracím zpátky štika min 75 cmm candat 65cm jinak já bych povolil i 24 h tam kde je dost sumcu jako je revír 411167 Báraba důvod bylo zarybneno kaprem cca 25az 45 cm a to sumcu brzo zlikvidujou a k tomu pitlaci a rybáři když má míru tak to berou domu já osobně spíš rybí vracím ale to už je věc každého lovu zdar Petr

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.