Změny rybářského řádu od roku 2024: přívlač na pstruhovce, nový zápis úlovků a trolling bez motoru

Změny rybářského řádu v nové vyhlášce

Novela dřívější vyhlášky č. 197/2004 Sb. je na světě. Dlouho očekávaný dokument, s novým číslem vyhlášky 292/2023 Sb., podepsal koncem minulého týdne ministr zemědělství Marek Výborný. Vyhláška je vlastně dokumentem, který upravuje provedení zákona o rybářství a defakto tvoří základ toho, co známe pod pojmem Rybářský řád. Platnost novinky začíná 1. ledna 2024 a čekají nás v některých ohledech velké změny.

Dokument vznikl v diskuzi s oběma rybářskými svazy v ČR a s řadou dalších subjektů, neboť neovlivní pouze sportovní rybolov.

Vyhláška se týká také produkčních rybářů, rybářské stráže a dalších. Rybářskému svazu se podařilo uhájit některé ryby před zanesením na černý seznam nežádoucích druhů. Vysazování například amura či pstruha duhového tak není do budoucna zatím příliš ohroženo. Amur bílý se dokonce řadí mezi vyjmenované druhy ryb.

Jaké budou změny? V některých oblastech velké, jinde zas zůstává vše skoro při starém.

Nečekejte revoluci například v omezení počtu úlovků či ve změnách zarybňovacích plánů na revírech. Některými rybáři dlouho vzývané požadavky na změny v tomto směru vyhláška neobsahuje.

Štědrých celkových 7 kilogramů, dva kusy vyjmenovaných druhů či jejich kombinace nebo maximálně 3 ks lososovitých za den, to vše zůstává v RŘ i nadále.

Veškerá další omezení úlovků ve stylu K70 či menšího počtu přisvojených ryb si tak i nadále musí rybářské organizace či územní svazy nastavit samy pomocí Bližších podmínek rybářského práva.

Rybářská vyhláška nepřináší ani možnost nonstop rybolovu ani elektronické povolenky. To poslení možná ale přijde časem díky RISu. Podívejme se ale nyní na přehled zásadních změn od roku 2024:

Některé ryby dokonce budou smět rybáři odnášet bez limitu:

Týká se to například hlaváčovitých (velký problém na Labi), karase stříbřitého a některých dalších:

(5) Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.“.

Celosezonní přívlač na pstruhových vodách bude od roku 2024 realitou

Potočák z Ohře

Pravděpodobně nejdiskutovanější ustanovení: změna možností lovu na pstruhových vodách. První zmínky o možné úpravě metod lovu na pstruhovkách prosákla již před několika lety.

První jasnější kontury se začaly rýsovat již v zimě, přičemž jisté zdroje z funkcionářských míst hovořily o možnosti zavedení této novinky již letos.

To se nestihlo, již příští rok nicméně vláčkaři na P revírech mohou lovit přívlačí po celou dobu trvání sezony. Doposud byly pstruhové vody od září doménou muškařů, což se změní. Citujeme z novely vyhlášky:

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu

a) lov přívlačí a lov muškařením od 16. dubna do 30. listopadu a

b) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

Důležité je také, že v období od 1. září musí vláčkaři využít pouze nástrahu opatřenou maximálně jedním jednoháčkem, což je doplněno v jiné části textu vyhlášky:

2. V rybářských revírech pstruhových
Při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může osoba provádějící lov použít 1 umělou nástrahu, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem). V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem. Za lov přívlačí se považuje i lov muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

Všimněte si, že nová vyhláška zde nepožaduje háček bez protihrotu. Využití Barbless (BL) háčků či zamáčknutí protihrotu tak zůstává na volbě rybáře, případně na další úpravě v BPVRP jednotlivých ÚS. Čtěte proto řád pečlivě ze všech stran…

Končí také česká legislativní specialita v podobě rozlišování lovu na umělou mušku a muškařením, z které byl každý akorát zmatený. Nově se loví pouze muškařením.

Upravený způsob zápisů úlovků – hned po ulovení u všech druhů

Tato změna je spíše administrativního charakteru, týká se ale zapisování úlovků, což je věc důležitá a mnohdy problematická. Alespoň tedy pro určitou část rybářů, jelikož s nedostatky v zápisech se setkává rybářská stráž poměrně často.

Od příštího roku se bude zapisovat každá ryba hned po ulovení. Zatímco u vyjmenovaných druhů jde o běžnou praxi, v případě ostatních ryb jde o novinku. Rybář bude muset po ulovení například cejna zapsat druh ryby okamžitě do úlovkového lístku, další kolonky ale nechá prozatím volné.

Po skončení lovu (ale i pouze při jeho přerušení během dne!) dopíše ke každému druhu počet přisvojených kusů a jejich hmotnost. Až dosud bylo možné vše zapsat až na konci.

(2) Přisvojené ryby osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojený úlovek kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého a ryb lososovitých zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.“

Trolling pouze bez motoru

Ačkoliv toto nebylo dopředu nikde akcentováno, zdá se, že na našich revírech skončí určitý rozmach trollingu, neboli hlubinné přívlače (s tímto českým termínem operuje vyhláška).

Tato metoda přívlače spočívá v použití plavidla v pohybu. Nástraha na udici zde není tažena rybářem nýbrž pohybem lodi, která se plaví po revíru.

Tato metoda, oblíbená zejména na velkých zahraničních revírech, je v našich poměrech často příčinou konfliktů mezi rybáři na břehu a na plavidlech. Některé organizace proto na svých revírech trolling již zakázaly nebo došlo k omezení pouze na plavidla poháněná lidskou silou (např. středočeské revíry).

Poslední varianta omezení se nejspíš rozšíří na celé území ČR, neboť vyhláška použití motorů při hlubinné přívlači výslovně zakazuje všude.:

B. Lov přívlačí a v rybářských revírech mimopstruhových lov hlubinnou přívlačí
1. V rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může osoba provádějící lov použít 1 umělou nebo přirozenou nástrahu. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného lidskou silou
s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky).

Od příštího roku tak bude trolling využitelný jen při veslování, pádlování či pohybu pomocí ploutví na belly boatu. Definici pohonu lidskou silou naplňují také šlapací kajaky. Plavidla se spalovacím či elektromotorem či jiným druhem strojního pohonu (plachetnice nebereme v úvahu vůbec) nebude možné k trollingu využívat. Klasická přívlač z motorové lodi se tímto ale samozřejmě nijak neomezuje.

POZOR!!!

V dubnu 2024 se objevilo stanovisko, dle jehož výkladu se zakazuje použití motoru i při klasické přívlači nebo lovu na vertikál:

Katamarán na vertiláůní přívlač

Rybářský lístek na 1 rok a 3 roky se ruší, zaplatit si musíte minimálně na 10 let, s jednou výjimkou:

Očekávaná redukce nastane také v oblasti různých dob platnosti rybářských lístků, což bylo dopředu avizováno. Hlavním bodem změn je konec lístků s kratší platností.

Jedna výjimka tu však je. Rybářský lístek na 30 dnů zůstane v nabídce nadále a úřady jej bez milosti vydají každému, kdo za něj zaplatí 200 korun. S tímto lístkem je však možné kupovat výhradně nečlenské povolenky (dražší cena). Primárně slouží pro turisty a zahraniční účastníky rybářských závodů. Požádat o něj nicméně může každý.

Klasicky lístek, který lze získat po složení zkoušek nebo po předložení předcházejícího lístku, se bude prodávat v nejlevnější variantě na 10 let, dále pak v dražší verzi na dobu neurčitou. Rybáři používající roční či tříleté lístky tak budou muset po skončení jejich platnosti sáhnout hlouběji do kapsy.

Z dlouhodobého hlediska ovšem ušetří nemálo financí, neboť například lístek na neurčito stojí pouze tisícovku a jeho platnost je opravdu neomezená na desítky let dopředu.

jak získat rybářský lístek a nové povolenky črsbez zkoušek a se zkouškami. ceny povolenek 2022

ČRS zapracuje změny do rybářského řádu a bude průběžně edukovat rybáře

Rybářské svazy nyní čeká zvýšená administrativní zátěž. Na změny je nutné se nejen připravit ale také je zapracovat do podkladů ke zveřejnění pro řadové členy. Rybářské řády v tištěné podobě jsou nedílnou a povinnou součástí povolenky. Vytištěny tak musí být ještě před začátkem roku i s novým zněním pravidel. Měnily se nejen pravidla ale i některé použité formulace a rybářský řád 2024 bude obsahovat mnoho nového.

Zdroj:

Vyhláška č. 292/2023 Sb.

Český rybářský svaz

58 Comments

 1. Tu novou definici hlubinné přívlače vymyslel fakt inteligent. Jak budu asi pádlovat nebo veslovat jednou rukou. Prut musím držet v ruce a ne v zubech. To abych si vzal na loď veslaře nebo jak je to myšleno.

  • Kolego, asi jsi špatně četl. U hlubiné přívlači, se nepíše nic o držení prutu v ruce. zcela logicky.

  • Naprosto DEBILOVE!!!
   Já chitam vyloženě na fidr,a nikdy se ne stalo že mě potah kolega s tolingu! Ale další frajeři na čluny z půjčovny, party varianty různých druhů,a všelijaké sportovce DELAJ TO BĚŽNÉ! ŽE prý maj 5 metrů od břehu a mam držet hubu. Ptam se ČRS-co na tom řeknete? Proste DEBILNA MAFIE… Strhává nam takové peníze a pomalu zakáže chodit do vody s prutem…

   • Byla jsem u toho, když kolem břehu schválně projel motorovým člunem a jel schválně přes vlasce. Křičeli jsme na něj, že táhne pruty, ale jel dál. Kamarádovi tak udělal škodu a v podstatě mu ty pruty ukradl, protože sjely do vody. To už je případ pro policii. Pokud i vás obtěžují vícekrát za den, volejte policii.

 2. Já jsem si kupoval neomezený před 3roky a vyšel na 500,a oni tady ještě napíšou to že ušetří nemálo financí, neboť například lístek na neurčito stojí pouze tisícovku🤬

  • Ušetříte už jenom tím, že nemusíte běhat každý rok na úřad a pokud nezaklepete bačkorama dalších dvacet a víc let tak se vám opravdu vyplatí i oproti 10 letému lístku.

  • Cena 500 byla asi za lístek na neurčito pro mládež? Dospělý lístek na neurčito stojí od zavedení 1000 Kč.

  • To je velice špatné rozhodnutí. Vlačka na pstruhovku nepatří vůbec. Pstruhovky by měli zůstat jen muškařské, a spíše omezit vysazování PD a sivenú. Duhakodromy jdou udělat z každé vody ale návrat původnich PO a lipanů je téměř nemožný. tam kde se to alespoň trošku daří nyní budou v trdlištich šlapat vlačkaři a jak známe české rybáře i odnášet generační PO. Další rána pro potočaky kterých je již nyní v řekách minimum. Zachraňte pstruha potočniho a lipana Podhorního plandavkářúm a závodníkům z duhakodromů nic neříká. Zato fotek s vytírqjicimi PO na debilních sociálních sítích bude dost.

   • Přívlačář na rozdíl od nymfujiciho muškaře nemusí nutně brouzdat korytem.A pokud jedinec není opravdu na hlavu, tak si pohyb vodou ohlídá.(jinak chytám jak mouchu,tak přívlač)

   • Buď má být zákaz lovu na pstruhovce od září pro všechny nebo chytaní pro všechny do konce sezony. Nedává smysl dělat rozdíl.

   • Proč děláte z vláčkařů gaunery ?
    Na P vodě se chovám slušně k rybám. Nikdy jsem si nevzal PO, natož lipana. Chytání na jednoháček bez protihrotu.
    Vše je pouze o lidech.

   • Já si myslím že platíme za lístek stejný peníze, jak vláčkaři tak muškaři, jestli chytnu 3pstruhy na plech nebo muchu je snad jedno. Pane Járo jak jste přišel na to že vláčka nepatří na pstruhovku to mě hlava nebere.\nic se nemá přehánět, těch zelenin už je tady dost\

  • jasně to jsou oni kteří si nemůžou vzít mušák a musí rvát huby malejm pstroužkům třpytkama (velkejm je to jedno) a navíc s protihrotem, to je ta největší kravina co ti pantátové vymysleli,jetě že to bude jen na jednoháček protihrot bych zakázal všude,když neumí někdo vytáhnout rybu bez protihrotu tak at si jde rybu koupit

  • Jsi zatim bobkar a chces ne si zasportovat a vzit si jednu rybu,ale hned vsechny ryby. Pro nas muskare to neni jiz rybarina,kdyz se tam da i vlacet,coz take delam,ale ne na pstruhovce. Muskarina je kralovska rybarina,a musi se umet tu rybu prelstit,a samozrejme scvlastne delamou muskou. Je to skoda ze se neco takoveho dovolilo,i kdyz se to na cerno vsude delalo. Napriklad stvoridla kam po nasazeni prilely autobusy s prazaky,to byla trpytkova mela. Petruv zdar vsem pytlakum a ted oficielne i vlackarum. Ale stejne na tu mouchu chytim vice !
   Cau u vody. Honza Svycarsko

 3. Naprosto DEBILOVE!!!
  Já chitam vyloženě na fidr,a nikdy se ne stalo že mě potah kolega s tolingu! Ale další frajeři na čluny z půjčovny, party varianty různých druhů,a všelijaké sportovce DELAJ TO BĚŽNÉ! ŽE prý maj 5 metrů od břehu a mam držet hubu. Ptam se ČRS-co na tom řeknete? Proste DEBILNA MAFIE… Strhává nam takové peníze a pomalu zakáže chodit do vody s prutem…

 4. Doufám že při všech nařízeních, zákazů, příkazů a doporučení které se na ČRS vymýšlí, nezapomenou na tvrdší postihy a kontroly našich východních sousedů kteří k nám uprchli a drancuji naše vody.

  • Vždyť to tam píšou, Fando😉. RS bude mít nové průkazy a z toho se teprve pytláci pose rou😆😆😂😂😂.
   Mimochodem, ještě před zveřejněním nového zákona jsem si naivně myslel, že ČRS začne konečně řešit skutečné problémy u vody, ale opět jsem jen přesvědčený, že je to banda bezmozků a diletantů.

 5. Proč má nějaké debil potřebu pořád každý rok vymýšlet úplný kokotiny,jako už aby prase se v tím ani nevyznalo.

  • Kouzlo volné přírody, ticha a relaxace u vody je ta-tam.
   Letos rybařím 30tým rokem a rozmýšlím, jestli to opravdu nezabalit. Nám plzeňákům kupříkladu nedávno sebrali nám Berounku, udělali z ní přírodní park, zasahující hluboko do vnitrozemí. Tahle řeka je má srdcovka, srdeční záležitost už od malinka. Až na pár míst je defacto znemožněn přístup k vodě.

   S „kormorány“ u rybníka, co jezdí na kole nebo na Babettě se hádat nechci.
   Když mi v květnu řekne, že letos je slabá sezóna, že jich má jen 36 (kaprů). Těmhle masařům by měli zatnout tipec.

  • Já už se na to u nás na řekách vykvajznul před 10 lety , řeky jsou vydrancovaný,kormoránem,vydrýskem a masařama … Ryby co tam zbyly jsou extrémně mazaný…netečný. Pár revíru zbylo,takže jen procházka s prutem kolem vody.Kdyz si tu a tam koupim povolenku,tak nic od toho ani nečekám. A takovejch je už nás na řece většina. Jj. doprasilo se to.

 6. Zdravím všechny,snad bych se smířil se vším co nás čeká,ale co mě opravdu vádí, jsem z Prachatic JČ,a pořádně není kde chytat. Těch pár louží co nám nechal svaz je opravdu k smíchu.Velke rybníky zabrali, takže jenom Lipno nebo Hněvkovice,bez auta nedostupné.A když tak docela zaplněné, protože jinak není kde si zachytat.Za ty prachy slušný výběr lovišť.Nad tím by se měli zamyslet, aby za ty peníze, také nabídli nějakou možnost rybolovu.S pozdravem PEPA, všem přeji příjemný rybolov na příjemném revíru

 7. A co tak udelat na Berounce 2 24hodinovy rybolov ?Tohle nedovolite co by radi rybaři uvitali ale zdražovat listky atd to Vám jde velmi dobře

 8. Naprosto s vámi souhlasím. Já už stejně uvažuji, že v Česku už na ryby(na pstruhovky) chodit nebudu. Začal jsem jezdit za hranice a je to úplně o něčem jiném. Stejně když si chci v u nás zachytat tak si musím koupit zvláštní povolenku

 9. Praktický všechno směřuje proti slušným a poctivým rybářům. RS dělá slušným lidem akorát pakárnu za banality, ale na skutečné hajzliky (pytlačící ukáčka, masaře, apod.) na ty kašlou. Ochrana ryb, jako třeba potočáka, je prakticky nulová. Ochrana revíru, ve smyslu zachování vody, jakožto svazové určené pro rybolov, rok od roku klesá. Jsou místa, kde soukromé zájmy a kšeft seberaly rybářům i tu poslední vodu. Svazové vody jsou vyplundrované a často i značně znečištěné. Takovy je skutečný stav. Stejně jako mnoho dalších rybářů zvažuji, že to položím a raději pojedu za ty peníze párkrát na soukromou vodu. Sedět u vody, koukat na ni a kochat se přírodou můžu vlastně i zadarmo, jen u toho nebu mít ten vercajk. Rybářím skoro 50 let a můžu srovnávat kam až to dospělo. Jde to od deseti k pěti a právě nad tím proč to tak je, by měl ČRS přemýšlet.

  • Já s tím cos napsal souhlasím,jenomže to jen tak ČRS neudelá…revizionáře nemají rádi -přece si nenadělají do koryta ….To o čem uvažujes jsem udělal před 10ti lety a jsem spokojen. Řeky jsou prázdný,možná ještě tak kapři.

 10. Já bych pochopil kdyby třeba snížili počet ulovených ušlechtilých ryb na jednu denně, dravou třeba i jednu týdně, ale tohle je snůška pitomostí co jen otravují slušné rybáře, je mi šedesát let, chytám od 10 let, tedy 50 a končím s tímhle spolkem, radši si 2x za měsíc zajedu na soukromý revír, ano zaplatím o hodně víc, ale v klidu si zachytám a nikdo mě nebude buzerovat.

 11. Sem důchodce v mém okolí je pět revírů když půjdu kolem vody jak chodí obejdu tři revíry denně když to napíši jak si paní přejí tak mě musejí dát formulář na zapisování docházky k vodě ne 90 nebo na 100 dní ale na 365 dní je to prostě celoroční povolenka až to nebudu mít kam psát budu chodit k vodě bez zápisu nejsem milionář abych si jezdil každý dva měsíce pro nový zapis

 12. Zapisovat hned po ulovení? To určitě páč hned do měsíce bych musel pro nový lístek za 700kc takže zapisovat budu jako do teď

 13. To je hrozny nesmysl, clovek uz nemuze ani v klidu chytat ryby bez vyplnovany lejster. Lepsi sebrat se a vyrazit do zahranici, kde ta kvalita ryb je taky uplne jinde a podobne nesmysl po vas nikdo nechce…

 14. Ahoj vsichni,
  mam rad uzly a rybi salat z cejna, ovsem u nas na rybniku jsou cejni mali jako zrcatka. Takze kdyz chci uzly a salat tak musim chytit aspon 4 az 5 kousku. Takze
  chytim 2 cejnky dam je do vezirku, zapisi je a potom budu muset z nejakeho duvodu od vody odejit. A ted poradte nebudu brat 2 kousky a cejnky pustim zpet do vody. Co mam udelat se zapisem. Dva cejnky pred pustenim kompletne napsat jako bych je vzal a co reknu strazi kdyz prijde zronvna pri mem odchodu a ja ryby nebudu mit. Nebo zapis skrtnout protoze nebudu nic brat a jak na to bude nahlizeno ve stejnem pripade nebo po odevzdani prehledu. O takovem pripade jsem se v radu nic nedocetl.

 15. Zdravím,chytám už 50let,vždy jsem si myslel,že ČRS je organizace naše rybářů,ale poslední léta vymýšlejí jen úplný kraviny a většinou lidi, kteří k vode ani nechodí chytat,protože kdyby chodili chytat,nemuze je ani taková kravina napadnout.
  Jsme v ČR.a tady je možné úplně všechno,kdo má peníze,moc,rád vládne tvrdou rukou.
  Udělali si z toho paprdove pěkný byznis,možná by bylo třeba jeden,dva roky se domluvit a povolenku si nekoupíte,nějak to vydržíme a oni ať si sáhnou do svých Kapec.
  Jenže tady se nikdy všichni nesepneme,bohužel České ovce

 16. Nejlépe se ovládá dav lidí, pokud bude v permanentním strachu. Vidíme to všude kolem nás. Nejhorší je, když si to děláme sami sobě. Nemám nic proti tvrdým postihům proti těm, kteří nedodržují řády. Mám ale odpor proti buzeraci a zbytečné byrokracii. Je pravda, že pokud soustavně pokazují na chyby druhých, třeba již nezbude čas na chyby mé.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.