Stav vody na Orlíku půjde nahoru, Povodí Vltavy zvýší hladinu

Zadržení povolenek členům výboru
Vodní nádrž Orlík. Foto. redakce

Dobrá zpráva přichází z Povodí Vltavy. Dlouhodobé práce na přehradě Orlík končí s předstihem a zanedlouho dojde k postupnému zvýšení hladiny. Voda začne stoupat spíše pomalým tempem.

Hladina jedné z našich největších přehradních nádrží nakonec klesla o více než 12 metrů. Ke snižování přitom docházelo již v průběhu druhé poloviny prázdnin roku 2022.

Původní prognóza hovořila o udržování hladiny na kótě 339 metrů nad mořem až do března. Práce na projektu s oficiálním názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ ovšem skončily dříve.

Kvůli němu došlo právě k poklesu hladiny na takovou úroveň, aby mohly nerušeně probíhat rekonstrukční práce na příslušných částech vodního díla.

Změna hladiny ovlivní nejen vzhled celého jezera, kdy v jeho výše položených částech vystoupí z vody zbytky starých staveb, nýbrž i současnou infrastrukturu.

Při nízké hladině nefunguje ani lodní výtah na hrázi

Zejména majitelé lodí, přístavišť a hausbótů se musí na změny hladiny připravit. Kvůli nízké hladině musel být také v létě ukončen provoz lodního výtahu pro malá plavidla a došlo tím k přerušení vodní cesty mezi Orlíkem a dolním tokem Vltavy.

Provoz lodního výtahu předčasně skončil již v srpnu, po poklesu hladiny pod kótu 347,60 m n. m..

K této úrovni aktuálně chybí deset metrů. Fungování výtahu ale PVL zajišťuje tradičně jen od května do konce letní sezony. Na datum zahájení provozu se tak dá předpokládat, že hladina již potřebnou kótu přesáhne.

Stav vody na Orlíku začne stoupat 18. února

Hrázný plánovaně poněkud sníží odtok z VD Orlík od 18. února, vzniklý rozdíl mezi odtokem a přítokem vody do nádrže následně způsobí vzestup hladiny. Vzhledem k velké ploše jezera to ale půjde pozvolna.

Doba napouštění bude záviset na hydrologické situaci, tedy průtoku a sněhových či dešťových srážkách v oblasti nad Orlíkem. Případný jarní zvýšený průtok může proces urychlit.

Zvyšování hladiny pravděpodobně potrvá nejméně v řádu týdnů až jednotek měsíců. Povodí Vltavy plánuje zvyšovat hladinu pozvolna. Projeví se také kolísání způsobené provozem vodní elektrárny, která spouštěním a vypínáním provozu reaguje na výkyvy spotřeby v elektrické přenosové soustavě.

Vodní nádrž Orlík

K poklesu hladiny Orlíku nedošlo zdaleka poprvé v posledních letech. Místní turistický byznys i individuální rekreanti a chataři, včetně rybářů, samozřejmě nesou podobné aktivity nelibě. Aktuální pokles se vyznačuje dlouhou dobou trvání, která započala již v létě. Zdá se však, že do začátku nové sezony se situace vrátí k normálu.

Povodí Labe jako správce toku a vodního díla má samozřejmě povinnost pečovat o jeho technický stav a snižování hladiny kvůli nejrůznějším pracem je ve vodohospodářství běžnou praxí. Údržba VD má před rekreací prioritu.

ČRS neoficiálně uvažoval o možnosti hájení revíru, ukázalo se ale, že taková potřeba nenastala. Na Orlíku hospodaří Rada ČRS a mohou zde lovit držitelé nejen CS a celorepublikových povolenek, nýbrž i rybáři s územní povolenkou jakéhokoliv ÚS ČRS. Působí zde také profesionální RS.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.