Při nouzovém odlovu na Jizeře zachránili 400 ryb

pytláci v Polsku
Ilustrační foto: redakce

Zájmy podniku povodí a rybářů nemusí jít vždy ruku v ruce. Při vzájemně vstřícnosti se dá však docela dobře spolupracovat.

Neuralgickým bodem vzájemné koexistence často bývají mimořádně manipulace a stavební úpravy, při nichž dochází k úhynu ryb.

Minulý týden na Jizeře ale ukázal, že takovým jevům lze při dobré domluvě předcházet.

Jak informoval oficiální web SUS:

Na kalendáři se skvěl 18. listopad a v malé obci Hněvousicích poblíž Mnichova Hradiště začala oprava mostku přes náhon, který spojuje Jizeru se zdejší malou vodní elektrárnou.

Z tohoto důvodu museli vodohospodáři omezit průtok náhonem, kde uvízly ryby v počtu dosahujícím 400 ks. Z tohoto důvodu nastoupila, nehledě na pracovní den, skupina rybářů z MO Mnichovo Hradiště, která ve spolupráci s Povodím Labe (Středisko Mladá Boleslav) zahájila záchranný odlov uvězněných vodních živočichů.

Vše samozřejmě proběhlo v souladu s legislativou a odlov prováděli kvalifikovaní členové ČRS, kteří mají kvalifikaci pro použití agregátu. Vše s úředním posvěcením orgánů státní správy na úseku rybářství.

Nouzový odlov odhalil bohatství Jizery

Několikahodinový odlov prokázal druhovou pestrost řeky JIzery, zahrnující celou řadu reofilních (tedy typicky říčních), druhů ryb, jež nemají v poslední době na růžích úplně ustláno. Odloveny byly následující rybí druhy:

 • Candát obecný (Sander lucioperca) v ročku a dvouročku, 
 • Pstruh obecný (Salmo trutta) v ročku, dvouročku a v tříleté rybě, 
 • Parma obecná (Barbus barbus), jelci tloušť (Squalius cephalus), jesen (Leuciscus idus) a také podoustev říční (Vimba vimba). Vše v ročku, dvouročku, tří a čtyřleté rybě!
 • Hrouzek obecný (Gobio gobio)
 • Okoun říční (Perca fluviatilis)
 • Mihule říční (Lampetra fluviatilis)
 • Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)
 • Cejn velký (Abramis brama)
 • Plotice obecná (Rutilus rutilus)
 • Perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)
 • Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus
 • Jelec proudník (Leuciscus leuciscus)

Až na bílou rybu, schopnou přežít v dočasně neprůtočném náhonu, se zbylé ryby vypustily do hlavního toku řeky Jizery.

Rekonstrukce dotčeného mostku měla plánované ukončení do této středy, tedy 24. 11.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.