Úlovky ze Slap zapisují na potok, rybáři si pletou čísla revíru

Hráz přehradní nádrže slapy
Hráz slapské přehrady. Ilustrační foto: redakce

Český rybářský svaz vydal tiskovou zprávu, kde upozorňuje na častou záměnu čísel revírů v Praze a ve Středních Čechách. Ryby ze Slap kvůli chybě rybářů pak končí ve statistice malé MO u Rakovníka.

Jde o to, že čísla revírů mohou být velmi podobná. První předčíslí sestávající z tří cifer se mění jen v rámci jednotlivých územích svazů, druhé trojčíslí je pak pořadovým číslem revíru.

Díky tomu má většina revírů svůj protějšek v ostatních ÚS, který se liší jen jednou cifrou v prvním trojčíslí. Tam kde rybáři často jezdí přes hranice ÚS pak dochází k častým omylům při zápisu do povolenky.

Příkladem je velmi blízká hranice revírů spadajících pod pražský svaz a revírů středočeských, které Prahu obklopují.

Pražské revíry začínají předčíslím:

  • 401 – MP
  • 403 – P

Středočeské revíry

  • 411 – MP
  • 413 – P

Instruktážní video ČRS na téma, jak se orientovat v číslech revíru a kde jej hledat:

K záměně pak dochází hlavně u rybářů, kteří často střídají revíry. Problém to činí hned ze dvou příčin. Předně takový rybář má špatně zapsanou docházku, díky čemuž může mít problém s případnou kontrolou RS jelikož papírově chytá na jiném revíru, než na kterém se nachází.

Zároveň pak dochází k chybným statistikám, kdy jsou ulovené ryby zapisovány na jiný revír, což je zajímavé a pro statistiky znehodnocující pokud se jedná o naprosto odlišné typy vod jako v následujícím případě:

Ryby z 1000 ha vody ve statistikách dvou hektarového revíru

Jako příklad uvádí ČRS vodní nádrž Slapy. Jedna z největších českých údolních nádrží leží blízko Prahy a také patří pod zdejší územní svaz. Fakticky však leží ve Středočeském kraji a navštěvuje ji logicky řada tamějších rybářů, kteří mají k vodě blíž než Pražáci.

Problém nastává, když si rybář splete čísla a místo pražského předčíslí 401 napíše středočeské 411. 

Slapy mají číslo revíru 401 022. Pohledem do soupisu revírů lze zjistit, že při změně na středočeské číslování revírů – 411 022 se dostáváme k revíru Javornice 2. Na něm hospodaří MO Čistá u Rakovníka.

Můžeme namítat, že pár chyb není žádná hrůza. Zřejmě jich ale není tak málo, když o tom musí svaz vydávat zprávu.

Slapy jsou navíc revír s obrovskou návštěvností a plochou 1000 hektarů. Když se nějaká část úlovků z této obrovské vody zapíše na 2 hektarový revír, tak se tamní hospodář asi nestačí divit, co mu tam plave. Paradoxem navíc je, že Javornice 2 patří pod jednu z mnoha středočeských SHMO, tedy organizací, která hospodaří samostatně a neplatí na ní žádné běžné povolenky. Tudíž i reálný počet docházek bude nesrovnatelně menší než na Slapech.

Nejen Slapy ale také Labe dělá problémy

lov kaprů na jaře
Středočeské Labe – revíry začínají číslem 411. Labské revíry pod pražským ÚS začínají 401

Určitému počtu rybářů také uniká fakt, že pod Prahu patří také dva revíry na Labe. Jde o revír Labe 20 – 401 029; Labe 20A – 401 032. Jde o hlavní tok a pak přilehlé revíry, což je klasické schéma číslování revírů například právě na Labi. Sousední revíry ale patří Středočechům a začínají předčíslím 411. 

To opět vede k dalším omylům a chybám při vytváření statistiky, kde se znovu objevují nesprávné úlovky na nesprávných revírech. 

Znáte nějaké revíry, jejichž čísla se rybářům pletou?

Za nás můžeme zmínit dvě blízké východočeské vody:

  • 451 039 – přehrada Les Království
  • 451 093 – rybník Velký Vřešťov

Známá přehrada Les Království je jednou z mála větších vodních ploch v hornatém Podkrkonoší. Pouhých 15 kilometrů od ní leží rybník v obci Velký Vřešťov. Svého času dokonce šlo o vody ve správě stejné MO a omyly v zápisu čísel byly naprosto běžné.

Hranice ÚS vytvořila zajímavý úkaz také na Berounce:

  • 401 001 Berounka 1
  • 401 002 patří logicky k revíru Berounka 2

Ale pozor následující revír už je jinak:

  • 411 001 Berounka 3

Pozor na nové povolenky a zápis čísla revíru do správné kolonky

Nejen v oblasti Prahy a Středních Čech se rybáři mohou setkat ještě s jednou novinkou ohledně zápisu docházek a ryb. Jde o nový formát povolenek, jenž svaz postupně zavádí od letošního roku. 

Povolenka bez sumáře ve formátu A4 a hostování v jiné mo

Klasickou harmoniku nahrazuje formát A4 přeložený na čtyřikrát, jenž má předepsané kolonky na zápis revírů. Specifikou je ale počet okének na revíry. Najdete zde 8 kolonek, přičemž naprostá většina revírů má jen 6 čísel.

povolenka bez sumáře
Příklad zápisu revírů s odsazením čísel dozadu

Až koncem ledna informoval ČRS rybáře, že čísla se do kolonek nezapisují od začátku ale tak, aby poslední číslo skončilo v poslední kolonce. Mnozí rybáři tak první docházky zapsali chybně.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.