Rybářská stráž opět v akci: na Nechranicích řeší nástrahy, jinde chytají pytláky

Rs kontroluje
Ilustrační foto: Svratka pod přehradou / redakce

Co řeší rybářská stráž v posledních dnech? Kromě klasických špatných zápisů v povolence to opět byla příliš malá nástraha na přehradě Nechranice. V Brně zase chytají pytláky.

Intenzivní dohled rybářské stráže na Nechranicích

Vodní dílo Nechranice patří k velmi navštěvovaným revírům. Dle slov místních je údajně na přehradě nyní hlava na hlavě a kromě rekreantů přijíždí také mnoho rybářů, někteří autem až skoro k vodě i tam, kde se to úplně nesmí.

Na to je RS trochu krátká, jelikož vjezdy a parkování je práce spíše pro policii. Není ale vyloučeno, že rameno zákona zavítá někdy i sem a na tuto problematiku se zaměří.

Rybářská stráž kontroluje dokladu a dodržování rybářského řádu, jak je ostatně zvykem. Letos jsou kontroly opepřené prosazováním nových nařízení. Z nich je pro rybáře v tuto chvíli nejzásadnější minimální velikost nástrahy na dravce, kterou ČRS nastavil na 15+ centimetrů.

Minimálka platí pro všechny nástrahy na dravce bez rozdílu. Před dvěma týdny kvůli tomu přišel o povolenku vláčkař. V posledních dnech ji porybní zabavili několika rybářům lovícím na příliš malou rybku.

Kromě toho měli porybní také štěstí na jednoho pytláka. Velmi častým problémem se také jeví poněkud kontroverzní pravidlo o přítomnosti u prutů.

Kontroly RS jsou nyní posílené o zástupce ČRS z ÚS a používá se při nich plavidlo, které strážcům umožní prověřit nejen lov z lodí ale také všechna hůře přístupná místa po celé přehradě.

Rybáři z Nechranic si také stěžují na skupiny cizinců, kteří porušují RŘ. Ze strany svazu ale zatím žádná zpráva o řešení podobných situací není k dispozici.

Zdroj: CRSUSTI.CZ

Pozor na auta u vody

Problém s parkováním a vjezdem k vodě na Nechranicích se stále prohlubuje. Souvisí s tím i pokles hladiny, který rybářům umožňuje vjezd na jinak neprůjezdné pobřežní plochy. Jak upozorňuje ČRS, vjezd do nádržního prostoru k vodě je možný jen za přesně definovaných okolností jak je například spouštění lodě. 

Příjezd k vodě za účelem kempování možný není a hrozí za něj postih.

Video: průběh kontroly porybných na Orlíku

Jak vypadá kontrola RS můžete vidět na Youtube, více než hodinový záznam umístil na svůj YT kanál Petr Touš. Jde o jedno z mála dlouhých videí přímo z kontroly RS. Na Orlíku funguje profi RS, kterou na videu uvidíte v akci. Na 26. minutě kontrola odhalí například ruskojazyčné rybáře bez povolenky.

V Brně řádí pytláci

O zadržených prutech pytláků informoval Moravský Rybářský svaz, PS Brno 2. Tento pobočný spolek má v užívání dva revíry na řece Svratce. 

  • 461 140 – Svratka 4 (pod brněnskou přehradou)
  • 461 141  – Svratka 5 – Brněnská přehrada
rybářská stráž na brněnské přehradě
RS kontroluje i Svratku pod přehradou

Rybářská stráž v poslední době prakticky při každé kontrole narazí na pytláky bez platné povolenky. Během jara se v okolí přehrady šířila zpráva o pytlákovi využívajícím jízdního kola k rychlému úprku od vody. O jeho dalším výskytu či zadržení nemáme ale žádné informace.

Zabavené rybářské náčiní:

Kolínská stráž naráží na samoseky či rybářské sítě

Rozhovor s funkcionáři MO Kolín nedávno zveřejnil Kolínský deník. Podle slov předsedy zdejší stráž několikrát do roka narazí na pytláctví v podobě lovu do sítí či samoseků. Pachateli jsou nejčastěji cizinci z okolních průmyslových závodů, kteří loví bez povolení a metodami, jež jsou běžné v  méně rozvinutých zemích světa.

Mimo záležitostí uvedených v rozhovoru se v MO Kolín řeší i jiná problematika, která může zajímat i jiné organizace. Problémem jsou soukromé pozemky podél některých revírů, kam se rybáři nemohou dostat. Majitelé neumožňují výkon rybářského práva držitelům povolenek, což je v rozporu se zákonem.

Někteří navíc své pobřežní pozemky pronajímají za nemalý peníz, což je defakto vyhrazování míst k lovu (opět protizákonné – rybář za vyhrazení místa může přijít o povolenku a zaplatit pokutu). Někteří jedinci takto profitují na společných revírech. Samozřejmě bez toho, aniž by z toho svaz něco měl.

Tento problém se týká mnohých revírů. Kromě kolínského Sandbergu, se tento jev týká namátkou ještě třeba blízkého jezera v Sadské či pískoven na Pardubicku. Řešení se zatím hledá v rámci konsensu mezi členskou základnou a hlavně platných zákonů či úředních omezení na konkrétních revírech.

Pokud se nepovede docílit uspokojivého výsledku, může se stát že přijde čas na radikální řešení v podobě zákazu lovu na lokalitách s oplocenými pobřežními pozemky…

Ne každý cizinec je pytlák

kam na sumce labe a kde hledat sumce na řece

V některých případech vyjíždí členové RS také na zavolání běžných rybářů, kteří vidí podezřelé jednání ve svém okolí. Na Nymbursku takto před několika týdny vyrazila RS k údajnému pytlákovi.

Prověrkou dokladů bylo zjištěno, že státní příslušník Ukrajiny loví s platnou povolenkou, rybářským lístkem a má vše v naprostém pořádku.

5 Comments

    • Proč hned bludy? RS tam prokazatelně byla, je ale jasný, že ani ten nejaktivnější porybný nemůže být všude pořád. OV

  1. Jedna malá poznámka pro Orlík, tam není problém s rusky mluvícími, ale s Ukrajinci, abychom byli konkrétní. Chovají se u vody jako dobytek,ryby berou všechny aniž by je změřili,zabíjí a kuchají je u vody a nosí rovnou do aut.O rozdělávání ohňů a nepořádku co po nich zůstává ani nemluvě.

    • Dobrý den, v článku zcela záměrně píšu rusky mluvící protože nevím odkud konkrétně jsou. Mohou být z UA, Ruska a klidně nějakého -stánu, tam všude se rusky mluví. Z videa je slyšet ruština, což jako vystudovaný překladatel ruštiny celkem bezpečně poznám, včetně případných nářečí a dialektů.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.