Na Nechranicích od roku 2022 radikálně omezí lov dravých ryb

Rybaření na Lipně vyžaduje dobré plavidlo

Dnešním dnem vyšla oficiální informace o tom, co se na Facebooku šuškalo už týden. Severočeský územní svaz od roku 2022 radikálně omezí lov dravých ryb. Zejména pak na přehradě Nechranice, která se stala za poslední dva roky jedním z nejpopulárnějších revírů v Česku.

S příchodem sezony 2022 se upraví BPVRP ( kapitola týkající se severočeských revírů v oddílu III. povolenky k rybolovu – Rybářský řád a soupis revírů, online zde pro rok 2021 – zatím bez změn).

Omezení na všech revírech

 • Limit úlovků okouna říčního – 4 ks/den. Cílem bude omezení používání okouna jako nástražní ryby. Předejde se zároveň nadbytečnému lovu okounů menších velikostí za tímto účelem

Omezení lovu dravců na Nechranicích od roku 2022

 1. Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm platí pro všechny druhy ryb, kromě těch, které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
 2. Od 15. 10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 – ÚN Nechranice.
 3. Přisvojením si dvou kusů dravých ryb (štika, candát, sumec) denní lov končí.
 4. Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy nedosahující délky 15 cm (měřeno od očka nástrahy pro upevnění vlasce až po konec nástrahy).

Zákaz lovu z lodě v samém vrcholu sezony, tedy bod č.2 je nevídaný krok, který nemá v České republice obdoby. Podobná situace probíhala v poslední dekádě na Lipně, kde však svaz přistoupil pouze k omezení velikosti nástražních ryb. Zdá se, že od půlky října budou možnosti vláčení na Nechranicích velmi omezené. Vzhledem k rozloze revíru je lov ze břehu velmi limitující. 

Toto vše má výhledově platit následující 3 roky!

vzhledem k použití těžkých zátěží je potřeba použít i těžší pruty na candáty

Proč to?

Podle vyjádření Severočeského územního svazu na Nechranicích probíhá intenzivní vysazování hlavně candáta obecného. Omezení lovu z lodě a velikosti nástrah má za cíl předejít hlavně plenění mladších ročníků této ryby a napomoci rozvoji jejich další populace.

Z vyjádření Územního svazu:

Po zásadním propadu úlovků dravých ryb na ÚN Nechranice před několika lety (především candáta) bylo vynaloženo značného úsilí a finančních prostředků na obnovu populací dravých ryb a jejich potravní základny. Např. dlouhodobě nedostatkového candáta byly do ÚN Nechranice vysazovány každoročně v posledních letech desítky tisíc kusů ve více věkových kategoriích, ve spolupráci s Povodí Ohře, s. p., je také podporována reprodukce potravní základny dravých ryb vhodnou manipulací s hladinou ÚN. I díky tomu se podařilo na ÚN obnovit silné populace dravých ryb, které považujeme za potřebné udržet a zabránit neadekvátnímu rybářskému tlaku, aby opět nedošlo k odlovení většiny generačních dravých ryb, na jejichž přirozeném rozmnožování je populace nejen na ÚN Nechranice z velké části závislá.
V minulém roce ovšem ÚN Nechranice čelila enormnímu rybářskému tlaku (především listopad/prosinec) a s tím je spojený extrémní nárůst úlovků candáta (4160 ks a 7600 kg), okouna (2880 ks a 1700 kg) a štiky (850 ks a 1800 kg). Vyšší rybářský tlak očekáváme i v tomto roce. Optimální výlovek v případě candáta na ÚN Nechranice se pohybuje v intervalu od 1000 do 2000 ks. Meziroční nárůst zapsaných úlovků candáta se zvýšil 17-ti násobně oproti roku 2019. Vývoj úlovků velice připomíná události z let 2005 až 2008, kdy došlo ke skokovému nárůstu úlovků, které se následně po dvou letech propadly na historická minima. Během finančně náročné obnovy populace candáta bylo konstatováno, že bude-li se podobná situace opakovat, musí být zabráněno přelovení populace, kdy dochází ke ztrátě dostatečně velkého generačního hejna v revíru.
Při jednání hospodářského odboru byla rozvinuta diskuze nad možnými variantami a způsoby řešení omezení lovu dravých ryb. Základním principem je nalezení vyváženého postupu omezení rybolovných metod, tak aby nedocházelo k úlovkům ryb nedosahujících lovné míry a obecně byl částečně snížen kontakt s dravou rybou. Oproti postupům ochrany kaprovitých ryb, kdy je základem úprava lovné míry nebo počet ponechaných kusů (např. K70 nebo 3 ks/týden), je u dravých ryb nezbytné předejít ulovení a zbytečné manipulaci s rybou, na které jsou dravé ryby velmi citlivé. Podstatný problém je i tzv. „sportovní“ lov dravých ryb na větších hloubkách a opětovné vracení zpět do revíru. V mnoha případech lovící aktuálně na ÚN uloví i desítky candátů denně, z nichž mnoho nedosahuje lovné míry. Tyto ryby po puštění z velké části s ohledem na následky vytažení z hloubky a manipulace hynou, nedorostou tak lovné velikosti, ani nedojde k jejich další reprodukci. Toto již mnozí lovící nevidí (případně vidět nechtějí).
Bylo proto přistoupeno k výše zmíněným opatřením. Jako široce akceptovatelná varianta omezení lovu dravých ryb je zavedení minimální velikosti nástražní rybičky a dalších nástrah (15 cm) pro omezení úlovků ryb nedosahujících lovné míry (především s ohledem na candáta a okouna). Pro omezení mortality při vytažení z hloubky a obecně také omezení počtu ulovených a odnesených ryb bylo přistoupeno také k zákazu lovu ryb z lodě po část roku. Období od 15. 10. do 31. 12. je zásadní částí sezony lovu dravých ryb, zejména za použití lodí na větších hloubkách. Při větším počtu plavidel, a tak přehledné nádrži jako je ÚN Nechranice, nemá rybářská stráž reálné možnosti účinné kontroly a vymáhání dodržování pravidel rybolovu. Dříve něž loď rybářské stráže zkontroluje první loď lovících, ostatní osádky plavidel mají dostatek času změnit rybolovnou metodu, velikost nástrahy nebo se zbavit malých nástražních rybiček. Stanovit jakákoli pravidla bez možnosti jejich kontroly je zcela neúčinné.

Zdroj: Severočeský územní svaz

5 Comments

 1. Mate pravdu, dravci se drancuji i jiné ryby.
  K0ntroli nechodí,na lodích je vůbec nevidím.
  Čochtan.

 2. Proč takové zbytečnosti 1ks týdne dravce a je po problémech.A porušení odehrání loveckého lisku na 2 sezóny

 3. Je to tak,předloni tam někteří rybáři doslova candaty drancovali a brali i podmirovy s tím,že beztak uhnou.

 4. Mnohem větší problém než ponechání si dvou kusů denně představují tzv. sportovci, kteří candátů za den vytáhnou pro zábavu leckdy desítky a pak je pouští. Měli by se na svá sportoviště podívat následující den s potápěčským vybavením. Tzv. masař beroucí si reálně v průměru za sezonu maximálně dva kusy týdně je proti nim celkem požehnáním.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.