Na malých severomoravských revírech si mohou rybáři odnést pouze 2 ks kapra týdně

2 ks kapra týdně
Ilustrační foto: redakce

Mezi zajímavé novinky rybářského řádu patří omezení počtu odnesených kusů na revírech do 5 hektarů. Platí však pouze v jednom ze sedmi územních svazů.

V revírech Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se od letoška zavádí nové pravidlo ohledně počtu přisvojených kaprů. Toto pravidlo je součástí Bližších podmínek výkonu rybářského práva (BPVRP), které najdete před soupisem revírů tohoto územního svazu.

Pravidlo platí na revírech s rozlohou do 5 hektarů včetně*. Rozlohu revíru vždy naleznete v soupisu. Právě na těchto menších revírech si můžete v kalendářním týdnu odnést maximálně 2 ks kapra obecného.

*Platí také v případě podrevírů s touto rozlohou (Jde o případ, kdy je součástí revíru více samostatných ploch a jedna nebo více z nich dosahují této malé výměry. Limit na těchto konkrétních malých vodách musíte dodržet i když revír celkově nebo jiné podrevíry v něm mají plochu větší.

V severomoravském ÚS jsou podrevíry, pokud jich revír obsahuje více, zpravidla číslovány. To je nutné uvádět při zápisu docházky o úlovků do povolenky)

Rybáři si tak musí dát pozor, aby pravidlo neporušili, což může rybářská stráž snadno zjistit zpětně ze zápisů v povolence.

Omezení počtu přisvojených kaprů platí plošně na všech revírech s touto rozlohou v severomoravském ÚS. Dodržovat jej musí samozřejmě i rybáři z jiných ÚS, kteří na severomoravské vody jezdí s CS a celorepublikovou povolenkou.

Nová pravidla vč. tohoto naleznete v knižních rybářských řádech, které jsou nedílnou součástí povolenky. Nezapomeňte, že de zákona jste jej povinni mít u sebe. Pro rok 2023 vyšel dodatek, který je vydáván při koupi povolenky a v něm je tato novinka obsažena. V online verzi jej můžete najít na webu ÚS pro Severní Moravu a Slezsko.

Co když povolenka nemá kolonku pro podrevír?

povolenka k lovu ryb
Nové i staré povolenky ČRS obsahují také kolonku podrevír, pro případ, že jsou podrevíry očíslovány

V případě rybářů ze sousedního MRS, kteří vlastní celorepublikovou povolenku, v minulosti na podrevírech v ČRS občas vyvstávali problémy s kontrolou. Setkávali se s tím například závodníci jednotlivých LRU, kteří často objíždí republiku v rámci závodů a tréninku.

Klasický harmonikový úlovkový lístek vydaný v MRS totiž neobsahuje kolonku podrevír a na revírech ČRS, kde je nutné podrevíry zapsat, s tím měli porybní celkem logicky problém. Někteří rybáři z MRS navíc často o nutnosti zápisu podrevíru ani neví.

Bohužel se nám nepodařilo ověřit, zda MRS stále vydává celorepublikové povolenky na starém formátu. Pokud ano, mohlo by to vést k dalším potížím a tak je zde asi jedinou cestou dopsat podrevír například za lomítko v čísle revíru.

Povolenka vydaná MRS nemá kolonku podrevír, oproti verzi ČRS má ale na konci kolonku pro kontrolní zápisy.

Pozor na přísné limity si musí dát každý, kdo často konzumuje své úlovky

Podrobné seznámení se všemi body BPVRP na Severní Moravě je určitě nutné pro všechny rybáře, jelikož podobná omezení odnesených kusů platí v jiné formě i na revírech větší velikosti. Pro vzájemnou kombinaci vyjmenovaných druhů (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma) zde platí například celkové omezení 10 ks za kalendářní měsíc atd.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva mohou pravidla zpřísňovat, rybář si je musí vždy nastudovat jinak riskuje porušení některého z místních ustanovení, což hrozí odnětím povolenky na určitou dobu a v některých případech navíc i pokutou.

Základy zacházení s rybou a ponechávání ryb osvětluje video přímo od ČRS. Opět však v praxi věnujte pozornost též místním úpravám v RŘ a jeho podkapitole BPVRP (před soupisem revírů) pro každý územní svaz či revír.

Video:

Rybářský řád v základu umožňuje odnášet od vody poměrně velké množství ryb, doplňující omezení platí jen někde

Dle rybářského řádu si rybář může odnést dva kusy vyjmenovaných druhů ryb denně. Platí také maximum 7 kg, který se týká i ostatních druhů. To je obecně poměrně štědrý limit, který je zejména v případě méně početných dravých ryb nastaven velmi vstřícně.

Kapr

O plošném omezení na nižší limity se zatím mluví spíše jen mezi rybáři, nikoliv na celosvazové úrovni. Příklad severomoravského ÚS ovšem ukazuje, že v některých regionech je vůle počet přisvojených ryb snížit.

Pro rybáře je nutné se při příjezdu na každý nový revír pečlivě informovat o místních zvláštnostech v rybářském řádu. Někde totiž podobná omezení dokonce platí pouze pro konkrétní revír či v případě vod jedné MO.

Bližší podmínky, kromě jiného, také často zvyšují míry u některých ryb, což je na takových revírech často jednou z příčin zadržení povolenek. Příkladem mohou být některé středočeské rybníky, kde platí zvýšená míra amura bílého, což si mnozí rybáři dopředu nezjistí a odnáší podmírové ryby.

Čtěte také:

1 Comment

  1. Lépe by podle mne znělo, že si mohou odnést „dva kapry“. Formulace „dva kusy kapra“ zní, jako by ani nešlo o živé bytosti. A předpokládám, že zde nejde o odnesení dvou částí jednoho kapra…

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.