Vyjádření vědců: regulace sumců chrání původní přírodu v Jižní Evropě, ČR se projekt netýká

malý sumec

O víkendu došlo k poměrně intenzivní výměně názorů mezi zástupci sportovního rybolovu a vědci z Biologického centra AV ČR.

Jedná se o spor, který se týká projektu Life Predator. V jeho rámci se čeští vědci zúčastni redukce populací sumce velkého na určitých lokalitách v Jižní Evropě (zejména by se to mělo například týkat některých jezer v Itálii).

Mezi sportovními rybáři vzbudila idea tlumení populace sumců nebývalý odpor, který vygradoval na jedné z přednášek na veletrhu For Fishing 2023. O události jsme informovali přímo z místa konání a můžeme potvrdit, že atmosféra byla opravdu napjatá a padala poměrně ostrá slova. 

Vyjádření Jakuba Vágnera a dalších osobností české (a zároveň i mezinárodní sumcařské scény) jsme přinesli přímo z místa konání akce. Přečíst si jej můžete zde.

V sobotu večer se k věci na svých webových stránkách vyjádřila i druhá strana sporu – Biologické centrum AV ČR. V rámci férovosti a možnosti diskuze dáváme samozřejmě prostor tomuto vyjádření.

Dovolte mi z textu zmínit několik bodů, které by mohly čtenářstvo zajímat.

Text vyjádření vědců v plném znění si můžete přečíst na stránkách BC AV ČR.

Tlumení populace sumce velkého se netýká ČR

Zdá se, že obavy některých rybářů se týkají možného pokračování projektu v ČR. Takovou možnost vědci odmítají a poukazují na fakt, že sumec je u nás původním a preferovaným druhem.

“Naopak tento druh byl a je (v ČR, pozn. red.) výrazně preferován, zejména pak v případě vodních těles, ve kterých je žádoucí udržovat vysokou kvalitu surové vody, jako jsou vodárenské nádrže a jezera primárně určená k rekreačnímu využití.

V projektu LIFE Predator budou české vodní nádrže, konkrétně Římov u Českých Budějovic a Žlutice u Karlových Varů, použity pouze jako kontrolní systémy.”  píše se na webu BC AV ČR.

Vědci trvají na tom, že v Itálii a Portugalsku je sumec naopak invazním druhem

Obavy rybářů o stav populace sumců či jeho genetického fondu v zemích jako Itálie či Portugalsko pak považují za bezpředmětné, jelikož sumec velký zde, cituji, nemá místo:

“Vzhledem k tomu, že sumec velký představuje v Itálii a Portugalsku invazní druh a bude řešen v regionech invaze, je zcela nesmyslné se obávat o jeho genetický fond. Jde o základní nepochopení principů ochrany biodiverzity. V těchto vodních systémech sumec velký jednoduše nemá co dělat. A to bezvýhradně.  Je to podobně nesmyslné, jako kdybychom se v ČR starali a obávali o genetický fond invazních druhů ryb, jako je sumeček americký, hlaváč černoústý, karas stříbřitý, střevlička východní, slunečnice pestrá nebo nově hlavačkovec Glenův.”

V textu vyjádření se vědci odkazují na několik dalších odborných zdrojů, které si lze prostudovat.  Rozhodnutí o snížení či vymýcení populace sumců pak, dle jejich vyjádření, rozhodly samosprávy dotčených států a potažmo orgány EU (z hlediska rybářů zde v této souvislosti panuje přesvědčení, cituji, o vlivu rumunské pytlácké mafie. Dokonce byla zmíněna i konkrétní jména). Vědci ale trvají na tom, že jednají na základě mandátu oficiálních institucí:

“Z rozhodnutí regionálních samospráv, států Itálie i Portugalska a Evropské unie, bude v následujících letech tento druh intenzivně tlumen, na některých chráněných lokalitách dokonce zcela eradikován, a budou testovány nejvhodnější a nejefektivnější prostředky pro toto tlumení a eradikaci.”

(Eradikace – úplné odstranění/vymýcení, pozn. red.).

Otázka, zda je sumec invazním druhem v Itálii a Portugalsku je přitom jedním z ohnisek sporu. Ze strany rybářů padal argument, že výskyt sumce je v těchto zemích dokázán již před několika staletími. Oficiální pozice vědců je zcela opačná.

EDIT: Po publikaci článku jsem si ještě přečetl mail z BC AV ČR. Upozorňují na fakt, že šíření sumce v jihoevropských zemích je trestné. Dle jejich vyjádření to zahrnuje také pouštění úlovku:

Zároveň chceme upozornit české sportovní rybáře, že šíření invazního sumce velkého v jihoevropských řekách a jezerech rekreačními rybáři je nezákonné, stejně jako je již v některých regionech zakázáno úlovky sumce velkého, jakožto invazního druhu, vracet živé zpět do řek či jezer.

Invazní druhy budou v EU nadále pod nekompromisním tlakem

Důležitým bodem je také toto: vědci podotýkají, že přístup k invazním druhům bude ve státech EU do budoucna nekompromisní. Jako příklad uvádějí některé rybí i jiné živočišné druhy, které už jsou na invazním seznamu platném také v ČR.

Vyjádření přímo na webu BC AV ČR samozřejmě doporučujeme přečíst všem zájemcům o tento problém. Stejně tak i původní článek z For Fishingu, kam jsme dnes dodatečně připnuli video z diskuze sdílené na profilu Jakuba Vágnera.

Rybáře také ovšem trápí otázka technik odlovu a jejich vlivu na ostatní druhy, největší pochybnosti panují ohledně jejich selektivity výhradně na sumce

V sobotním vyjádření to bohužel zůstalo bez zmínky. Mezi sportovními rybáři budí zděšení plánovaný lov sumců pomocí elektřiny a hlavně harpun. Obrovská polemika se vedla také o tzv. dlouhých šňůrách (long lines), což je variace jedné z velmi klasických metod chytání na šňůru s desítkami až stovkami háčků s nástrahou.

Vědci opakovaně i na přímé dotazy prohlašují, že jde o metodu cílenou pouze na sumce. Přesto mezi rybáři panují obavy o poškozování dalších druhů, zejména větších dravců. Svědectví o několika případech ulovených štik a jiných druhů na tyto šňůry zmínil přímo Jakub Vágner.

Na přednášce o projektu Life Predator ovšem bylo zmíněno použití několika variant živých nástrah. Dovolím si osobní názor na tuto konkrétní věc: soudě dle fotografií, šlo o nástrahy ve velikostech naprosto bezproblémových pro jiné druhy dravých ryb. (Štika například nemá problém pozřít poměrně rozměrnou kořist).

Podle dostupných zdrojů jsou například právě štiky minimálně na některých předmětných jezerech v Itálii hojně rozšířené. Zda se počítá s nějakým způsobem zamezení náhodným úlovkům těchto i jiných druhů, to z textu není jasné. Dravých ryb si přitom italští sportovní rybáři samozřejmě také velmi cení a jistě se budou o jejich případnou ochranu zajímat.

Čtěte také:

2 Comments

  1. Kdo dal vůbec právo a mandát pseudovědcům rozhodovat o tom, co je invazivní druh? Když to chtějí brát do důsledku, můžou začít u nás třeba s kaprem!

  2. A že nechtějí provádět odlov Slunečnice pestré nebo Hlaváče… To je asi komerčně nezajímavé že … Páni vědátoři.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.