Ochranáři na Slovensku nevědí, že rybáři nemají zbraně. Obvinili je, že střílí kormorána, loví ale myslivci

kormorán na slovensku

U sousedů vznikl zajímavý skandál. Kormorán na Slovensku může být regulován odstřelem. Organizace na ochranu ptactva ale obvinila Slovenský rybářský svaz (SRZ) z nezákonného odstřelu těchto ptáků. Rybožraví predátoři se nesmí regulovat během zimního sčítání ptáků nebo v lokalitách s výskytem jiných chráněných druhů, které může střelba rušit či ohrozit.

Požadavek na dodržování zákona je samozřejmě legitimní, neboť odstřel kormorána podléhá na Slovensku jasně daným pravidlům. Slovní výpad vůči slovenským rybářům ale nemůže působit jinak než komicky. Je jasné, že rybáři nejsou subjektem, který je k lovu kormorána oprávněn.

Text příspěvku najdete na timeline facebookové stránky slovenských ochranářů zde

Držitelé rybářských povolenek nemají oprávnění nosit zbraň, natož z ní někde po lesích střílet. Ochranáři nejspíše zapomněli, že v těch futrálech nenosíme pušky ale pruty, které jsou ovšem na kormorána krátké (doslova). 

Kormorán na Slovensku škodí, střílet ale mohou jen myslivci

Pravdou je, že výjimku pro lov kormoránů si proloboval na Slovensku rybářský svaz. Nic to nemění na tom, že vykonávat jej mohou pouze myslivci, kteří mají právo lovu v konkrétní lokalitě. Rybář do ruky zbraň vzít nemůže, pokud není zároveň myslivcem, což není zdaleka běžné.

Výtka tak měla směřovat myslivcům a lovcům na příslušných honitbách, na což upozorňují i funkcionáři SRZ.

Tajemník Slovenského rybářského svazu, Ján Kohút, nad tím nevěřícně kroutí hlavou. “Ze strany ochranářů jde o nepochopení situace až demagogii. Výkon práva myslivosti náleží členům mysliveckých sdružení, nikoliv rybářům”.

Položme si otázku, zda opravdu jde o omyl hraničící s nebetyčnou hloupostí nebo cílený způsob, jak popichovat rybáře a očernit jejich aktivity před veřejností. Že rybáři zvěř nestřílí totiž ví každé malé dítě.

Zasvěcení lidé poukazují také na to, že v tomto období není lov určitých druhů zvěře i vodního ptactva na Slovensku zakázán. Bez uvedení konkrétních případů nejde nikoho označit za přestupce, neboť spatření myslivci mohli lovit něco jiného. A to zcela v souladu s právem myslivosti a dalšími právními nařízeními. 

Ochranáři jsou však velmi bojovně naladění, což vzbuzuje silné emoce i u rybářů neboť při vyjednáváních například o regulacích toků zdaleka takovou iniciativu neprojevují a ochrana biotopů řek před stavebními zásahy zůstává převážně na bedrech rybářských spolků

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.