Rybáři zapomněli vrátit více než 8 tisíc povolenek: ČRS za to začne vybírat pokuty

pokuta za neodevzdání povolenky

Hospodářský odbor ČRS má za sebou další z pravidelných zasedání. Jedním z výstupů, který by mohl zaujmout širší rybářskou veřejnost, jsou plány na zpřísnění trestů za pozdní vrácení povolenek.

Zpráva ze zasedání HO totiž uvádí, že pozdní vrácení nebo úplné opomenutí vrácení povolenky se objevuje u neuvěřitelných 12 procent celosvazových a celorepublikových povolenek. Jak je tomu v případě územních povolenek se neuvádí.

Kolik je to dohromady povolenek? To lze alespoň přibližně vypočítat. Údaje o vydaných celorepublikových povolenkách se sice dohledat nedaří, předpokládejme však, že oproti celosvazovým povolenkám jde o výrazně nižší počet. 

V případě CS povolenek můžeme vycházet z nedávných statistik přímo od svazu:

V roce 2022 si rybáři zakoupili 61 914 CS povolenek na MP revíry a 2 901 povolenek na P revíry. Dvanáct procent ze součtu těchto hodnot činí 7 778 povolenek. (Část rybářů přitom může mít povolenky obě).

Minimálně 8 tisíc neodevzdaných nebo pozdě vrácených povolenek

Chybí sice data o počtu celorepublikových povolenek, předpokládejme ale, že jich alespoň pár stovek bylo (pravděpodobně však výrazně více).

Takto můžeme odhadnout, že problém s odevzdáním nastal pravděpodobně u 8 tisíc a více povolenek!

To není málo. Jde o poměrně alarmující údaj, který jen dokresluje, že určitá skupina rybářů povolenky z nějakého důvodu neodevzdá.

Stále větší část rybářů (ne-li všichni) přitom fasuje nové CS povolenky, kde již není nutné vyplňovat sumář úlovků. ČRS si jej nechá z povolenek načíst strojově.

povolenka k lovu ryb
Celosvazové povolenky přecházejí postupně na nový formát. Zde stačí povolenku na konci roku jen odevzdat
Lhůta na odevzdání povolenky je 15 dnů
Klasický formát povolenky vyžaduje vyplnění sumáře, který se nachází na zadní straně tiskopisu

Odpadá tím nejméně oblíbená součást každoročního folkloru spojená se sčítáním docházek, úlovků a hledáním dostatečně dlouhého pravítka pro škrtání enormně dlouhých prázdných řádků na klasickém harmonikovém tiskopisu.

S vyplňováním docházek, úlovků a finálním vyplněním sumáře radí instruktážní video ČRS:

Podle zkušeností některých zapomnětlivých rybářů se za pozdní vrácení povolenky většinou trestá poplatkem ve výši několika set korun. V některých případech opomenutí rybářům prochází úplně bez trestu.

To se nejspíš změní. Jaké sankce nakonec přijdou a od kdy, to se teprve dozvíme až dojde k definitivní dohodě na kompetentních místech. Vše ale už má poměrně konkrétní obrysy.

O tom, že to ČRS myslí s pokutami vážně není třeba pochybovat. Ve zprávě na stránkách ČRS se doslova píše:

“Cílem návrhu je zavedení jednotného systému poplatků v rámci celého ČRS za pozdně vrácenou a nevrácenou povolenku s cílem zvýšit míru návratnosti povolenek. Materiál byl podroben rozsáhlé diskuzi, po které Hospodářský odbor souhlasí s konceptem vybírání sankcí za pozdě odevzdané či neodevzdané povolenky a doporučuje zjednodušení pravidel, zejména jednotnou sankci stanovenou procentuálně z ceny neodevzdané povolenky tak, aby tato částka kopírovala vývoj cen povolenek bez nutnosti další úpravy a stanovení jednoho termínu, od kdy by se sankce uplatňovala.”

Zdroj: Aktuality ČRS – Ze zasedání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS

Může částečně za problémy s odevzdáním povolenek nevlídná provozní doba některých MO? Problém snad vyřeší RIS

Rybáři v mnohých MO mají určitou nevýhodu v tom, že možnost vracení povolenek se často časově velmi omezuje na několik málo termínů. Lhůta přitom činí 15 dnů po skončení platnosti.

Roční povolenky končí Silvestrem a pokud si rybář tuto povinnost nesplní ještě před koncem roku, má jen zhruba 14 dnů, jelikož po Silvestru nefungují ani MO a ani rybáři, kteří bývají zmožení oslavou přelomu roku.

Vzhledem ke spolkovému charakteru činnosti ČRS (funkcionáři vykonávají činnost převážně ve volném čase)  se zejména v menších MO dají povolenky odevzdat jen v přesně daných dnech a hodinách, často jde jen o pár termínů, které není těžké zmeškat. To není kritika ale konstatování faktu, že většina aktivních členů pracuje pro svaz na úkor vlastního volna a převážně pouze početnější MO zvládají nabídnout rybářům častější úřední hodiny.

Oba rybářské svazy ale brzy slibují zjednodušení v podobě nového a stále vyvíjeného RISu, neboli Rybářského informačního systému. Ten by měl řadu povinností přenést do online prostředí. Jednou z nich má být právě odeslání údajů z povolenky. Dá se předpokládat, že v případě, že se povede nastavit uživatelsky přívětivé prostředí aplikace a maximální automatizace všech úkonů, tento problém se z větší části vyřeší sám. 

Rybář povolenku vrátí online a zapomnětlivé jedince jistě na termín odevzdání upozorní například vhodně nastavená push notifikace nebo e-mail. 

Proč se vrací staré povolenky? Jde o peníze, zarybnění a také splnění povinností vůči státu

Z údajů v odevzdané povolence se vychází při rozdělení prostředků za úlovky a docházky na revíry v rámci ČRS. Chybějící povolenka znamená chybějící údaje, což se dále rovná chybějícím penězům, potažmo pak i nedostatečnému vysazování ryb v revírech jednotlivých ÚS.

jez Dobřichovice
Většina revírů na volných vodách – například řeky a přehrady, je v rukou státu. ČRS je jako uživatel revíru povinen hospodařit dle plánů a zodpovídat se před úřady nejrůznějšími výkazy. K jejich sestavení jsou nutné i údaje z odevzdaných povolenek.

Při takto vysokém procentu neodevzdaných povolenek se přitom může na hojně navštěvovaných revírech jednat o dlouhodobý vážný problém. Populární revíry jsou pod značným tlakem rybářů dojíždějících ze všech koutů republiky a 12% chybějících údajů z celosvazovek zde při mnoha desítkách tisíc docházek ročně znamená značný deficit, který se s každým rokem prohlubuje. 

Dalším a také důležitým bodem je nutnost vykazovat tyto údaje státu, který poskytuje svazu revíry. Chybějící údaje zkreslují statistiky a výkazy, což by do budoucna mohlo znamenat problémy s orgány státní správy..

2 Comments

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.