Práce pro rybáře: hledá se profi porybný na Nechranice a Ohři

Jez v Žatci na OHŘI
Jez na Ohři v Žatci, Ilustrační foto: redakce

Severočeský územní svaz ČRS vypsal výběrové řízení na profesionální RS, která bude mít primárně na starosti vodní nádrž Nechranice a pod ní ležící pstruhovou Ohři.

Na záměru profesionalizovat rybářskou stráž na těchto velmi navštěvovaných revírech se orgány ÚS usnesly již na jaře.

Původně se počítalo s možností, že profesionální RS začne fungovat již od podzimu, případně až od jara roku 2023.

Jako reálnější se ukázala nakonec pozdější varianta, počítající se začátkem další sezóny.

Profesionální rybářská stráž jako OSVČ 

Výběrové řízení počítá s tím, že spolupráce se zrealizuje formou najmutí stráže na živnost. Ta bude za svoje služby svazu fakturovat jako OSVČ.

Odměna za předpokládanou spolupráci činí maximálně 350 tisíc korun ročně, včetně DPH v případě, že půjde o osobu, která je k dani přihlášena.

Kromě nákladů na samotný výkon této činnosti musí budoucí člen RS také počítat, že z předpokládané odměny 350 tisíc ročně bude jako živnostník muset odvést ještě hruba 6 tisíc korun každý měsíc na zdravotní a sociální pojištění (dle výše minimálních záloh).

Finančně nejvýhodněji tak nabídka vychází pro osoby, které jsou již samostatně výdělečně činné v jiném oboru, platby tím pádem již odvádí, nejsou plátci DPH a mají k dispozici volnou pracovní kapacitu pro práci jako RS.

Porybný musí umět ovládat motorovou loď 

ČRS má na budoucí porybné celou řadu požadavků. Předpokládá se, že půjde o člověka již se zkušenostmi jsko člen dobrovolné RS.

Kromě řidičského průkazu B svaz požaduje například i průkaz vůdce malého plavidla (VMP), neboť na Nechranicích se ve značné míře loví také z hladiny. 

Výběrové řízení na profesionální RS:


Předpokládaná kvalifikace uchazeče:

člen Českého rybářského svazu,
člen rybářské stráže s působností na revírech Severočeského ÚS,
držitel živnostenského oprávnění pro poskytování služeb v oblasti zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti,
držitel řidičského oprávnění alespoň skupiny B,
držitel oprávnění vůdce malého plavidla,
prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH,
pojištění právní ochrany (odpovědnosti)
čistý trestní rejstřík,
fyzická a mentální vybavenost k předmětné činnosti.

Zdroj a bližší info: https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/vyberove-rizeni-na-clena-profesionalni-rybarske-straze-1

RS dohlídne na nová pravidla lovu dravců a z lodí

Právě lov z plavidel a kontroly lovících na vodě jsou na Nechranicích předmětem častých diskuzí.

Připomínáme, že Nechranická přehrada se potýká s prudkým nárůstem docházek. Lov z plavidel je přitom povolený, ovšem jen z řádně registrovaných lodí za než musí lovící zaplatit poplatek.

Největší změnou je ovšem zákaz lovu z plavidel, který nově platí vždy od 15. října.

Toto nařízení je součástí nové úpravy lovu ryb. Společně s minimální nařízenou délkou nástrahy na dravce (umělé i přirozené) má sloužit k ochraně populace candáta obecného. Nová úprava vstoupila v platnost v letošním roce a u části rybářů budí značnou nevoli.

Nechranice a přilehlé revíry jsou pod značným tlakem

Samotná přehrada se těší popularitě zejména díky obsádce dravých ryb, kterých je zde, oproti běžným svazovým vodám, více.

Rybářská stráž bude mít na starosti také dva revíry pod přehradou. Zdejší sekundární pstruhové pásmo se pyšní slušnými úlovky lososovitých ryb.

Díky úživnosti Ohře a dostatku studené vody a jejímu prokysličení se zde rybám daří dorůstat slušných rozměrů.

To láká rybáře z daleka i široka a návštěvnost řeky od hráze až do Žatce je poměrně značná. To opět klade nároky na dostatečnou kontrolu dodržování rybářského řádu.

Sekundárně se má nová RS věnovat také revírům Ohře 1 až 7, Ohře 10 až 11 a Bílina 8.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.