Kvůli neznalosti přišel o povolenku: čtěte rybářský řád nabádá RS

ČRS spustí aplikaci pro rybáře
Foto: Aktivni-rybolov.cz

Naprosto zbytečně přišel o povolenku k rybaření jeden z členů ČRS na severu Moravy. Při kontrole u něj rybářská stráž zjistila zapsaného candáta, který nedosahoval minimální lovné míry.

Rybář si myslel, že je vše v nejlepším pořádku. Špatně se však orientoval v rybářském řádu.

Řadový člen ČRS z Opavska si 4 dny po zahájení lovu dravců v dobré víře přivlastnil candáta, který měřil 47 centimetrů.

Měl za to, že jde o legitimní úlovek neboť na předních stranách rybářského řádu je u candáta uvedená lovná míra 45 cm.

Šlo však o úlovek na revíru Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, kde je míra zvýšena na 50 centimetrů.

Nedávná kontrola člena RS, po zjištění tohoto již staršího zápisu v úlovkovém lístku, ale vyústila v odebrání povolenky k lovu. 

Rybář si totiž nepřečetl tzv. Bližší podmínky výkonu rybářského práva, které rybářský řád doplňují a v některých ohledech často zpřísňují (Pokud nevíte, kde tyto podmínky naleznete, dočtěte do druhé poloviny článku). Musel si tak sbalit věci a lov přerušit. Jeho přestupek je nyní v řešení.

Členové RS přiznávají, že mnozí rybáři se ne příliš dobře vyznají ve fungování RŘ a také správném způsobu zápisu docházek či úlovků.

Osvěta od členů RS: čtěte pečlivě Bližší podmínky výkonu rybářského práva a popisy revírů

Tento konkrétní problém s rybářem na S. Moravě vznikl jen kvůli neznalosti. Rybář sice znal pravidla ale nečetl rybářský řád jako celek. Na dalších stranách RŘ totiž může dojít k jejich upřesnění. Neznalost ovšem neomlouvá.

Pravidla rybolovu v ČR opravdu nepatří k nejjednodušším a každý rybář by měl znát, na co si dát pozor.

Většina zkušených členů ovšem ví, že každý územní svaz má rybářský řád ještě dodatečně upraven a další omezení mohou vyplývat z popisu konkrétního revíru.

Porušení rybářského řádu a počet členů črs
Rybářský řád sestává také z Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro každý územní svaz, které mohou pravidla zpřísnit a je nutné je dodržet. Stejně tak musíte dodržet pravidla upřesněná v popisu revíru.

Jak funguje RŘ a jak jej číst, aby nedošlo k omylu

Trocha historie: tzv. rybářský řád vychází z novelizovaného zákona o rybářství z roku 2004 (Zákon č. 99/2004 Sb), který do jisté míry zachovává stav z předchozího zákona a rybářského řádu z období socialismu (60. léta). Mnozí na některá ustanovení nadávají (hlavně na omezené doby lovu).

Když se odprostíme od nedostatků, tak jde ale o velmi důležitý dokument, který nám umožňuje v rámci ČRS a MRS výhodně hospodařit na obrovském množství revírů, na nichž platí společné povolenky pro členy svazu.

Nevýhodou je, že pravidla jsou, mírně řečeno, košatá. Spousta lokálních úprav a změn. Proto je potřeba znát samotný rybářský řád ale též podle místa lovu i regionální a místní úpravu. Lidsky řečeno, jde o tři řády dohromady, které mohou rybaření postupně zpřísnit.

Jak zjistit všechna pravidla a omezení, které pro mě platí? Rybářský řád má 3 části

  1. Rybářský řád – základní řád na začátku “knížky” případně na webu Rady ČRS, který platí po celé zemi. Tento řád vymezuje základní pravidla rybolovu a každý jej musí znát například pro složení zkoušek na získání rybářského lístku. Jeho ustanovení jsou vždy platná, Bližší podmínky výkonu rybářského práva jej ale mohou měnit, proto jenom jeho přečtení nestačí (viz bod 2).

2.Bližší podmínky výkonu rybářského práva – neméně důležitá část rybářského řádu, kterou naleznete v “knížce” na začátku kapitol před soupisem revírů u každého územního svazu nebo na internetovém soupisu revírů daného ÚS na webu rady ČRS. Každý ÚS má trochu jiná doplňující pravidla pro MP a P vody. Právě zde se dozvíte, co je nad rámec základního řádu zpřísněno či upraveno na všech revírech zařazených v rámci konkrétního ÚS (máme celkem 7 územních svazů, každý revír ale patří jen pod jeden konkrétní ÚS, čímž se to zjednodušuje). Často jde o vyšší míry, delší hájení a dnes například i o zákaz trojháčku na P vodách a podobné věci. Tato ustanovení musíte dodržet na revírech příslušného územního svazu!

3.Popis revíru – po nastudování předchozích dvou částí RŘ již víme co platí obecně všude a co je změněno v rámci územního svazu, na jehož revírech se chystáme rybařit.

Nyní zbývá jen seznámení s popisem revíru, kde budeme chytat. Zde může dojít opět ke zpřísnění a dalšímu vymezení pravidel. Dozvíte se zde též o různých místních úlevách jako například celonoční lov, možnost chytat z plavidel apod.


Teprve po postupném přečtení těchto všech kapitol budete vědět, jak přesně můžete chytat. V soupisu se navíc dozvíte i číslo revíru pro zápis docházky (na začátku lovu) a pro zapsání ryb, které odnášíte.

Pokud si ani teď nejste jisti, jaké pravidlo platí (může se stát i zkušeným), tak je lépe počítat s tou přísnější variantou nebo se informovat u funcionářů svazu.

Naštěstí nejde většinou o žádné objemné texty ke studiu. Rybářský řád je sice obsáhlejší ale ten má znát každý rybář v republice. Bližší podmínky už mívají většinou zhruba 2 strany či méně a většina rybářů si základní body a “chytáky¨ zapamatuje pro svůj ÚS hned zjara. Popis revíru se snadno zapamatuje nebo přečte také, jde o pár řádek.

Větší pozor si však musí dát rybáři, kteří za rybami cestují na více míst a nemají šanci si vše pamatovat.

Praktický příklad:

Jedu na Labe, dejme tomu do okolí Litoměřic, kde to neznám (Já ve skutečnosti ano:)).

  1. Jako rybář bych měl znát základní rybářský řád, můžu si jej pro jistotu přečíst znovu v „knížce“.
  2. Listováním v soupisu najdu, že Litoměřice a okolí patří pod Severočeský územní svaz, hned na začátku kapitoly se severočeskými revíry jsou jejich Bližší podmínky, přečtu si je pečlivě.
  3. Dále zjistím, že na místě, kde chci chytat je revír 441 024 LABE 8 (hranice revírů opět najdu v knížce). Čtu pozorně popis revíru. Zde je spousta cenných informací: Zvýšené míry některých ryb nebo jejich hájení, zákaz lovu v určitých místech apod.

Teprve po přečtení tohoto všeho vím, kde a jak lovit. Schválně si můžete tento revír cvičně nalistovat.

*Nezapomeňte, že zejména Bližší podmínky a popis revírů se mohou měnit každý rok. Hledejte je tak jen v “knížce”, která oficiálně tvoří součást povolenky k lovu a jste povinni ji sebou k vodě nosit!  

Aktuální rybářský řád by také měl vždy být k nalezení na webu Rady ČRS případně jednotlivých ÚS (viz odkazy výše v textu). Důrazně nedoporučujeme brát v potaz popisy revírů na soukromých rybářských webech, které nejsou zpravidla aktuální pro daný rok. Můžete porušit některé z nově zavedených pravidel.

Jak je to u MRS?

Velmi podobně: rybáři z Jižní Moravy se samozřejmě řídí informacemi MRS, který je samostatným spolkem. Základ rybářského řádu vychází ze stejného zákona jako u ČRS. Moravský rybářský svaz má ovšem také své bližší podmínky a pravidla se mohou tím pádem oproti zákonu opět lišit (většinou jsou přísnější, pokud nejde o výjimku MZe).

V zásadě je to ale snadné. Rybářský řád s bližšími podmínkami a soupis revírů MRS dává tento spolek k povolence svým členům také a tak stačí jen pečlivě číst tu knížku, kterou k povolence dostanete a jste povinní ji nosit sebou k vodě.

svratka 4
Přečíst si podrobně rybářský řád i popisy revírů je nutné na revírech ČRS i MRS

Do budoucna by informování rybářů o změnách a aktuálních pravidlech snad měl vyřešit RIS, což je zkratka pro Rybářský informační systém. Jako aplikaci jej ČRS slibuje pro členy i MO snad již v průběhu roku 2023.

P.S. Víme, že pro většinu z vás toto vše je známá věc. Musíme si ale uvědomit, že za poslední roky se členy rybářského svazu stalo několik tisíc nováčků, kteří sice mají zkoušky ale nemusí všemu dobře a prakticky rozumět.

Článek je určen především jim a doufáme, že odlehčí od práce i členům RS, kteří mnohde musí na každém kroku rybářům vysvětlovat naprosté základy legislativy a pravidel rybolovu.

Případné otázky se pokusíme zodpovědět v komentářích.

*Další články na téma rybářská stráž:

2 Comments

  1. Dobrý den chtěl bych se zeptat proč v RŘ není napsaného zákon o tom v jaký míře můžu být vzdalenej od prutů když trebars potřebují na velkou toaletu nebo se vzdálit pro vodu na námichani krmiva mnohdy i 50m kvůli vysokým břehům nebo proč není nikde napsané zákon o tom že nesmím při rybaření spát

    • Dobrej,ale ono to tam je, můžete se vzdálit tak,aby jste mohl bezprostředně reagovat na záběr.pokzd jste na velké tak nedokážete reagovat ani na tři metry, pokud jdete pro vodu a přístupu k vodě brání vysoký břeh tak je to to samé. Holt pokud se nemůžu plně věnovat rybaření ,tak ty pruty stáhnu a mám klid.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.