Jihočeští nadšenci odchovali lipana na planktonu, výsledky překvapily

Lipan v podběráku

Lipan podhorní v našich řekách a potocích značně ubyl. Kdysi jedna z nejhojnějších ryb podhorských řek a “vlajková ryba” ČRS na tom aktuálně není vůbec dobře. Z některých legendárních lipanových úseků dokonce zmizel úplně. Kormoráni, vydry, povodňová regulace a další negativní faktory dokázaly to, co intenzivní průmysl a zemědělství bez čističek nesvedl za celé minulé století. 

CHtělo by se říct, že ČRS dělá co může pro návrat této ryby. Bohužel ne, přiznejme si, že podstatné části rybářské veřejnosti a bohužel i funkcionářů je lipan upřímně ukradený.

Toto prohlášení možná někoho zvedne ze židle ale obávám se, že není daleko od pravdy. Čest výjimkám, které se snaží pro naše pstruhové vody něco dělat.

Právě o nich se chci nyní zmínit.  Jejich činnost je zoufale málo medializována. S lipanem je potíž v tom, že není dostatek kvalitní násady. Vzpomínám si, jak mi před pár lety hospodář s nadšením vyprávěl, že obdržel násadu lipana z distribuce územního svazu. 

Stalo se mu to poprvé (a naposled). V té době už na jeho revíru po lipanech zbývaly prakticky jen vzpomínky. Nepravidelné vysazování situaci zlepšuje jen sporadicky. Bez obětavých nadšenců se tento stav dlouho nezlepší.

O to víc je potěšující novinka od spolku Přátel vod pětilisté růže, působícího na jihočeských tocích. Jejich snaha o zlepšení stavu lososovitých ryb trvá již několik a přináší zajímavé výsledky.

Lipanům odchovaným na planktonu se v přírodě daří lépe než granuláčům

Nedávný pokus se zaměřil právě na lipana. Odchov malých lipánků probíhal na rybníku, kde měly ryby k dispozici potravu ve formě planktonu, tedy žádné granule a podobná umělá krmiva. S pokusem vydatně pomáhala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Lipan z Labe v Podkrkonoší

Každá ryba z tohoto chovu byla před vysazením do vodního toku označena speciální barvou, která je viditelná pod UV světlem. Díky tomu je možné konkrétní ryby později identifikovat při kontrolních odlovech a zjistit, jak se jim daří v přirozeném prostředí.

Výsledky komerčně odchovaných vysazených salmonidů jsou totiž poměrně neuspokojivé. Chytat granuláče je možná zábava pro rybáře, pro účely obnovení přirozené populace to ale není to pravé ořechové. U ryb odchovaných na přirozené potravě lze očekávat lepší adaptaci na podmínky v běžném toku.

Na granulích odchovaný lipan měsíc po vysazení do toku prakticky zmizel. V případě lipanů odrostlých na planktonu ale výsledek příjemně překvapil. Kontrolní odlov zjistil více než 100 kusů lipana pocházejícího z výše zmíněného pokusu.

A to dokonce po několika měsících a přívalových vlnách, které tok během léta důkladně propláchly. Lipan se tam evidentně cítí jako ryba ve vodě a vcelku běžná povodňová situace se na jeho populaci nijak zásadně nepodepsala. Ba naopak, ryba se rozplavala dále po proudu a zaujala výhodná stanoviště i mimo místa, kam byl původně vysazen.

To jsou opravdu skvělé výsledky, které dávají naději i pro ostatní české lipanové řeky. Postup odchovu se navíc může stát inspirací pro stále rostoucí řady podobných nadšenců v jiných částech republiky.

Přiložte ruku k dílu nebo pomozte lososovitým rybám finančně

Snaha o obnovení populace salmonidů je dílo nadšenců, kteří tomu věnují svůj a mnohdy i peníze. Ani místní organizace ČRS nemají nekonečné zdroje a podpora z vrchu není taková, jaká by mohla být. Jak tomu můžete pomoci? Buď se sami zapojit v rámci brigád v MO nebo na líhních, případně se stát členem některého ze spolků. Existuje samozřejmě také možnost přispět finančně sponzorským darem od jakékoliv částky. Více informací naleznete na jejich webových stránkách nebo FB profilu výše.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.