Část rybářů nemusí vyplňovat sumář úlovků. Patříte mezi ně?

Lhůta na odevzdání povolenky je 15 dnů

Zdálo se, že ohledně sumářů u letošních nových typů povolenek už mají jejich držitelé jasno ve všem.

Podle dotazů na ČRS se ale ukazuje, že ještě ne. Včera dokonce západočeský územní svaz ČRS vydal krátkou zprávu, kde vše uvádí na pravou míru.

Sumář úlovků nevyplňují rybáři, kteří mají nový typ povolenky. Držitelé klasických „harmonik“ se tomu nevyhnou a sumář musí vyplnit jako vždy.

Otázka nevyplňování sumáře se ale netýká jen rybářů na Západě Čech.

Dostali jste nový formát povolenky? Sumář nemusíte řešit 

Jde o nový tiskopis formátu A4, který se skládá na poloviny. V letošním roce jej obdržela určitá (nemalá) část rybářů napříč ČRS.

Jde o držitele povolenek, kteří je dostali v tomto formátu:

povolenka k lovu ryb
Povolenka bez sumáře ve formátu A4 a hostování v jiné mo

U nové povolenky se sumář nevyplňuje, jelikož zde ani žádný sumář na zadní straně nenaleznete.

U klasických povolenek typu „harmonika“ se nic nemění. Zde je nutné na zadní straně vyplnit sumář, kde ke každému revíru spočítáte příslušné úlovky a také počet docházek.

Nové povolenky sečte stroj přímo ze zápisů docházek a úlovků. Proto vznikl nový formát povolenky, který obsahuje okénka pro zápis údajů.

Z nich lze odečítat data pomocí přístroje což umožní automatické vyhodnocení povolenky bez nutnosti psát sumář. 

V případě klasických povolenek se sumář vyplnit musí:

Lhůta na odevzdání povolenky je 15 dnů
Klasická povolenka – bez vyplněného sumáře vám ji zpátky nepřijmou

Videonávod na vyplnění povolenky – docházek a sumáře (přímo od ČRS)

Ušetří se tím práce rybářů i lidi ve svazu. Jedni totiž museli sumář vypsat a druzí jej poté zadávat do statistik, což znamená obrovské množství odpracovaného času. 

V případě nových povolenek toto odpadá úplně neboť zpracování odevzdaných povolenek má na starosti specializovaná firma.

Staré sumáře jsou plné chyb. Ztrácí se v nich data a v důsledku asi i peníze na zarybnění

Starý formát povolenky je s námi již mnohé desítky let. Rybáři si na něj zvykli a pro mnohé je změna považována za zbytečnou.

Pravdou ovšem je, že právě sumář u těchto povolenek působí spoustu potíží a nijak nereflektuje realitu moderního rybaření v ČR.

Velkým problémem je obrovská chybovost, které se rybáři při vyplňování sumáře dopouští.

Jak ukazují zkušenosti rybářské stráže, mnozí rybáři mají problém již s běžným zápisem docházky či úlovku.

Zpracování sumáře v jejich rukou pak jakoukoliv naději na realistické statistiky hatí. Český rybářský svaz přiznává, že chybovost při vyplňování sumářů je značná.

Sumář sám o sobě nepředstavuje nic složitého, jeho vyplnění ale předpokládá alespoň základní pečlivost. Zdá se, že na část veřejnosti to je příliš.

Daleko závažnější je ale jeho velká systémová chyba. Zatímco v klasické povolence je na přední straně velké množství řádků pro zápisy docházek a úlovků, sumář představuje jen jednu dlouhou stránku s omezeným počtem řádků.

Zde narazí kosa na kámen. Zatímco v dobách vzniku tohoto formátu povolenky bylo rybaření spíše lokálním koníčkem, dnes rybáři objíždí velké množství revírů.

I nejlevnější územní povolenka platí na vyšších desítkách vod. 

Vzhledem k tomu, že sumář se zpracovává po revírech, dochází často k tomu, že nestačí řádky.

Velká část rybářů má za celý rok navštíveno tolik revírů, že se prostě do sumáře nevejdou.

Zde posléze dochází k velké lidové tvořivosti. V některých MO akceptují sumáře s doplňkovým listem papíru, kde jsou zbylé revíry a úlovky z nich dopsány.

K dalším metodám patří rozdělení řádku podle pravítka na dva, což kapacitu sumáře dvojnásobně zvýší.

Zpracování sumářů na svazu to ovšem jistě nezjednodušuje a i rybářům to přidává práci. Vyplňování sumáře ani tak není bráno jako příliš velká zábava.

Chybovost to jistě také nevylepšuje.

Někde se část údajů do sumáře ani nedostala

Zmínit mohu také zkušenosti z posledních let, kde máme prokazatelné zprávy o cílené ignoraci tohoto nedostatku.

V některých MO toto odmítli řešit a akceptovali sumáře vyplněné na maximální počet řádků. Vše co se nevešlo ignorovali a v tomto směru instruovali také rybáře.

U některých rybářů se tak do statistik dostala třeba jen polovina jejich údajů.

Čert vem statistiku, můžeme si říct. Pokud se ale nemýlím, tak podle těchto statistik se rozdělují také peníze.

Peníze za ulovené ryby na revírech a docházky rybářů. Pokud však údaje takto zmizí, příslušná MO, na jejichž vodách došlo k odlovení ryb nebo je hojně navštěvován rybáři odjinud, nedostane financování jaké ji v rámci svahu náleží.

Problém přerozdělování peněz v rámci celosvazového rybolovu se přitom ze zpráv v Rybářství v posledních letech jeví jako palčivé téma. 

Proto je nabíledni, že svaz pomalu přistupuje k používání nových formátů povolenek, které tyto nedostatky ve zpracování statistiky odstraní.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.