Rybožraví predátoři v nemilosti: ministři vyzývají k řešení problému

rybožraví predátoři (volavka)
Ilustrační foto: redakce

V uplynulém týdnu proběhlo v Bruselu zasedání AGRIFISH, Rady pro zemědělství a rybolov. Účastnili se představitelé ministerstev zemědělství ze všech členských států. Vzhledem k právě probíhajícímu předsednictví ČR v EU jednání vedl český ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Na přetřes se dostali také rybožraví predátoři.

V rámci jednání rada řešila také palčivou problematiku rybožravých predátorů. Cílem jednání bylo nastavení pravidel přispívajících k udržitelnosti a prosperitě produkčního rybářství v rámci celé unie.

Toto téma je velmi aktuální i pro sportovní rybáře a rybářské svazy, neboť nájezdy predátorů pociťujeme na našich vodách více než citelně. Predátoři ale mají často zákonem danou ochranu ještě z dob, kdy jejich stavy byly výrazně nižší.

Rybářské organizace v posledních letech vyvinuly nemalé úsilí, aby přesvědčili úřady, že situace překračuje únosnou mez. Úřady a některé ekologické organizace však na naše stížnosti nereagovaly s ochotou. To se nyní možná změní.

Český rybářský svaz na svém webu informoval, že jedním z výstupů jednání se stalo uznání negativních vlivů způsobených predátory na rybách:

Rada se znepokojením konstatuje, že v posledních letech se pro provozovatele akvakultury staly značným problémem rostoucí populace predátorů, a to zejména chráněných druhů, jako jsou kormoráni a vydry. Zdůrazňuje skutečnost, že v mnoha oblastech jsou škody takového rozsahu, že podniky již nejsou ekonomicky životaschopné, a že pouhé kompenzace za ztráty způsobené predátory nejsou ekonomicky udržitelné. Poukazuje na to, že tento problém je další překážkou pro růst odvětví akvakultury, neboť v mnoha oblastech snižuje udržitelnost a ekonomickou životaschopnost tohoto odvětví a maří možnosti obživy závislé na akvakulturních činnostech. Naléhavě vyzývá Komisi, aby včas určila efektivní a účinná celounijní opatření v oblasti řízení s cílem zamezit škodám způsobeným predátory, které mají negativní dopad na akvakulturu, nebo tyto škody omezit.

Zdroj: https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/rada-eu-pro-zemedelstvi-a-rybolov-agrifish-vyzvala-evropskou-komisi-k-reseni-otazky-rybozravych-predatoru

Rybožravé ptactvo a vydry likvidují naše toky, škody za stovky milionů a malé revíry skoro bez ryb

Příroda je příroda a pravděpodobně mezi rybáři nenajdeme nikoho, komu by vadila vydra či kormorán nebo volavka sama o sobě. Znepokojení mezi produkčními i sportovními rybáři ale budí množství těchto predátorů v naší krajině.

pouštění ryb v horku

Za poslední dvě dekády jsme zaznamenali obrovský příliv kormoránů, kteří doslova zatočili s některými úseky řek, které hromadně vyjídají zejména během zimy. Odnesl to například i kdysi velmi hojný lipan, jenž z mnohých toků naprosto zmizel.

V poslední dekádě se objevuje problém s vydrou, která je hojně a často ne úplně legálně vysazována do okolí pstruhových vod. Vyder se na některých místech vyskytuje více než zdrávo a nejspíš se jim daří. 

Rybožraví predátoři a jejich kořist

Nevýhodou je, že za cenu obnovy populace jednoho druhu dochází k likvidaci druhů jiných – jako sportovní rybáři to pozorujeme například u populací původních pstruhů potočních či lipanů. Škody jsou znát zejména na malých tocích, které prošly regulací a nenabízí dostatek úkrytů před predátory.

TIP: O kormoránech v ČR si povídal Jakub Vágner s Pavlem Vránou z ČRS (video):

Predátoři samozřejmě nepohrdnou ani většími revíry či dokonce sádkami a chovnými rybníky.

ČRS k tomuto uvádí, že na svazových revírech způsobí vydry každoročně škodu ve výši 130 milionů korun.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.