Reakce na útoky a obvinění p. Bohumila Kuny vedené proti MO ČRS Nová Ves I.

Labe
Labe: Ilustrační foto: redakce

Milí čtenáři, jistě jste zaznamenali nedělní příspěvek, v němž nás zaujalo video, kde rybář zamezí kontrole RS požadavkem na předložení průkazu. Určité reakce se daly očekávat vzhledem k nemalé výbušnosti těchto videí. Já jsem si také přidal svůj osobní názor na určitá omezení lovu, která autor ve videu zmiňuje a dopadají na všechny ostatní rybáře.

Video má ale i druhou stranu – tamější MO, která má samozřejmě na stav věcí odlišný názor a vysvětluje je v jiných okolnostech, než jak jsou prezentována na videu v článku.

Dnes jsem obdržel e-mail z MO Nová Ves I., kde žádají o zveřejnění jejich velmi podrobné reakce na celé video a můj příspěvek s ním. V něm uvádějí rozsáhlé protiargumenty, díky nimž si můžeme udělat na vše názor i z druhého pohledu.

Žádosti o zveřejnění samozřejmě rád vyhovím. Díky tomuto prohlášení najednou můžeme vidět věci i z jiné strany a musím říct, že některé souvislosti, které nyní vyplývají jsem nemohl při psaní článku úplně vědět (kritiku přijímám). V původním textu sice bylo zmíněno, že jde hlavně o názor autora videa. Seznámení s pohledem protistrany ale poskytuje lepší náhled do situace. Svůj názor si tak po shlédnutí videa můžete udělat sami i pomocí pohledu těch, o nichž se mluví.

Proto bych chtěl poděkovat rybářům z Nové Vsi za reakci, kterou mimochodem najdete také na jejich webu. V případných komentářích pak prosím o zdrženlivost, co se použitého výraziva týče. Jinak je samozřejmě diskuse volná.

Ondřej Vokatý – admin

Dále následuje neupravené prohlášení MO Nová Ves I.:

Vážení členové MO ČRS Nová Ves I., vážení kolegové – rybáři. V posledních dnech jsme bohužel svědky stále agresivnějších útoků ze strany p. Bohumila Kuny vůči naší MO a některým jejím členům, prezentovaných výše zmíněným p. Kunou prostřednictvím sociálních sítí FACEBOOK, YOUTUBE a některých rybářských webových serverů.

Jedná se o pokračování útoků, které p. Kuna směřuje proti naší MO již řadu let. Přesněji řečeno od doby, kdy zahájil své podnikatelsko-rybářské „působení“ na revíru Labe 23 A (č. 411 055). Roky jsme na tyto útoky a různá obvinění ze strany p. Bohumila Kuny záměrně nereagovali. Řada z vás si kladla otázku, proč na sebe necháváme beztrestně házet špínu a nereagujeme.

Důvod byl prostý. Pan Kuna a jeho nenávistné příspěvky nám za to nestály. Nyní se však situace změnila. Ve svých posledních útocích překročil pan Bohumil Kuna pomyslnou „červenou čáru“, a proto jsme se rozhodli přistoupit k dále uvedeným krokům.

Na základě obsahu posledních útoků p. Bohumila Kuny proti naší MO jsme požádali vybranou advokátní kancelář o zahájení právních kroků směřujících k očištění dobrého jména naší MO, a to jak v rovině občansko-právní, tak i v rovině trestně-právní (trestný čin pomluvy, § 184 odst. 1, 2 trestního zákoníku).

Dále podáváme k příslušnému kárnému orgánu ČRS podnět na zahájení kárného řízení proti p. Bohumilu Kunovi pro porušení §4, odst. 2), písm. e) Stanov ČRS, z.s. (poškozování dobrého jména Svazu a jeho organizačních jednotek, narušování rybářské etiky a vzájemného respektu mezi rybáři a rybářskými organizacemi…).

Zahájení výše uvedených kroků jsme v rámci vedení naší MO pečlivě zvažovali. Došli jsme však k jednomyslnému závěru, že je v zájmu celé rybářské veřejnosti zamezit pomluvám, lhaní a cílenému vyvolávání zášti mezi rybáři tak, jak to celé roky předvádí p. Bohumil Kuna. Rozhodli jsme se proto adekvátně reagovat, přimět p. Bohumila Kunu k přijetí osobní zodpovědnosti za jeho dosavadní chování a očistit dobré jméno naší MO a jejích členů.

Dále cítíme povinnost uvést na pravou míru informace zveřejněné p. Bohumilem Kunou v jeho posledních „příspěvcích“ a rozptýlit tak možné obavy a nejistotu, které p. Kuna u rybářské veřejnosti cíleně vyvolává.

JAK JE TO TEDY DOOPRAVDY?

 1. Pochybení RS – p. Petra Kašpara

Zcela banální záležitost, kterou p. Kuna zveličil do obludných rozměrů. Co se ve skutečnosti stalo? Člen RS a předseda naší MO, p. Petr Kašpar, prováděl rutinní kontrolu lovících na revíru č. 411 055. Při kontrole rybařících klientů p. Kuny byl p. Kunou vyzván k předložení Průkazu rybářské stráže. Po zjištění, že průkaz zapomněl, kontrolu přerušil a odešel. TO JE VŠE. Své pochybení nijak nepopírá. Žádného protiprávního jednání se ale nedopustil, žádnou újmu nikomu nezpůsobil.

Pan Kuna, nijak se netající upřímnou nenávistí k p. Kašparovi, však celou věc skandalizuje a prezentuje, jako by šlo o vraždu. Celospolečenský dopad opomenutí p. Kašpara je však zhruba stejný, jako když si p. Kuna zapomene cestou na „svůj flek“ řidičák, policista nechá doma služební průkaz a rybář povolenku.

 1. Obvinění p. Kašpara z „nadržování“ a „protěžování“ osob jemu známých

V tomto zmateném „příspěvku“ p. Kuna opět překrucuje fakta a obviňuje p. Kašpara, že si zve na jinak nepřístupný pozemek kamarády, nechá je zavážet do zákazu vplutí, zatímco nebohého p. Kunu odtamtud vyhazuje. Na rozdíl od p. Kuny je nám totožnost obou rybařících kamarádů známa a jejich vysvětlení je od prezentace p. Kuny poněkud odlišné.

Dotyčný rybář skutečně zavezl své montáže do zákazu vplutí, ale pan Kašpar ho odtamtud poté, co byl upozorněn kolegou z jezu, přišel okamžitě vyhodit! Pan Kuna si ale vybájil verzi, která mu vyhovuje více. Pan Kašpar a jeho kolegové z jezu ve skutečnosti z podjezí vyhazují každého, bez rozdílu! Pro úplnost dodejme, že přístup na uvedený pozemek si dotyční rybáři domluvili s jeho majitelem. A tím pan Kašpar rozhodně není.

 1. Obvinění RS z nečinnosti a zavinění instalace závor

Pan Kuna obviňuje RS, že díky své údajné nečinnosti zapříčinila hromadění nepořádku podél pro auta uzavřeného úseku, v důsledku čehož došla Povodí Labe, s.p. trpělivost a úsek opatřila závorami. Realita je opět trochu jiná. Podél tohoto úseku byl celá léta nepořádek v mezích normy. Řada místních rybářů si to hlídala, stejně jako RS a dnes již zesnulý bývalý předseda MO p. Foršt, který byl svými kontrolami pravého břehu pověstný.

Skutečným podnětem pro uzavření tohoto úseku pro automobily byla stížnost jednoho z rybářů na nepřijatelný provoz automobilů podél přírodní rezervace Veltrubský luh v době pandemie COVID. V pojíždění po této cestě pak vynikalo četností a rychlostí zejména jedno vozidlo, a to stříbrné Mitsubishi PAJERO řízené p. Kunou, neustále pendlující po pravém břehu Labe tam a zpět. Vzhledem k polepům vozu a nezaměnitelnému zjevu p. Kuny vylučují svědci (jejich totožnost je nám známa) jakýkoliv omyl. Bylo jen otázku času, kdy některé z projíždějících aut smete procházející či na kolech projíždějící návštěvníky. Nikoliv tedy údajná nečinnost RS, ale nepřijatelný provoz aut v daném místě (vč. vozu p. Kuny) vedl Povodí Labe s.p. k uzavření cesty.

 1. Údajné znehodnocení revíru a znemožnění lovu

Revír 411 055 je přístupný po obou březích takřka ze 100% a je možné na něm bez problémů lovit. Pouze není přístupný automobilem, jako řada dalších revírů, kde museli problém s automobily rovněž řešit. Paradoxem je, že jediný úsek přístupný automobilem je ta část revíru, na které má své „komerční rybářské tábořiště“ p. Kuna. Tam můžete zajet nejen autem, ale jezdí tam za p. Kunou už i autobusy. Znepřístupnění části pravého břehu Labe mezi Velkým Osekem a Veltrubským luhem pro automobily tedy rybolov neznemožňuje a má na revír dokonce pozitivní dopady.

Podél revíru se přestala „honit“ auta a snížil se i obrovský rybářský tlak na revír, částečně způsobený bezohlednými rybářsko-podnikatelskými aktivitami p. Bohumila Kuny.

 1. Výhrůžka odebráním „dekretu“ MO ČRS Nová Ves I.

Typický případ snahy p. Bohumila Kuny o vyvolání senzace. Neexistuje žádná skutečnost, jež by k tomuto extrémnímu kroku mohla zavdat příčinu. Další komentář si tento nesmysl nezaslouží.

Naše MO ČRS Nová Ves I. (rok založení 1948) patří mezi nejstarší organizace ČRS. Našimi řadami prošly generace sportovních rybářů, jejichž představitele spojovala láska k rybářskému sportu a v řadě případů i vzájemná úcta a respekt. Samozřejmě, všichni z nás kvůli rybaření někdy zažili různé spory. Některé skončily u prvního večerního piva v místní hospodě, některé se táhly déle. Nikdy zde ale nepanovala taková atmosféra zloby a zášti, jakou trvale vyvolává p. Bohumil Kuna. Nezbývá než doufat, že revír Labe 23 A začne brzy poutat pozornost rybářské veřejnosti opět jen díky svým rybám a kráse okolní přírody, a nikoliv díky aktivitám jediného člověka, kterému jde ve skutečnosti o všechno možné, jenom ne o ryby…

Za MO ČRS Nová Ves I.

Martin Souček, jednatel

42 Comments

 1. Vždycky si člověk musí vyslechnout obě dvě strany,rád chodím na ryby začal sem od mých 7let dnes je mi 50,v MO Duchcov už jako žák jsem chodil na vylovy a tahal vaničky s rybami,za mě já p.Kunu nemusím ryby tahá hezké všechna čest ale nebaví mě jeho slovník.Přátele všem vám přeji krásné úlovky a mnoho nádherných zážitků u vody. Ať vše dopadne jen ku prospěchu Petrova cechu

  • Pan Kuna má ve všem pravdu. Tato MO je prolezlá samými lidmi co si myslí že můžou všechno a dělají jen to co se jim hodí. Proč tedy ve svém článku neuvedli zákaz lovu z mol a lodí? Protože se snaží znepříjemnit lov ryb panu Kunovy, ale tímto zamezí lov i jiným slušným rybářům a to jim očividně nevadí. Děkuji lidem co si tento komentář přečetli do konce.

   • Další ritolezec ….
    Že vás z toho huba neboli . Ostatně proč taky stejně jako Kunovi. Je to idiot kterej přesně podle vyjádření zavinil zákaz automobilům. Jeho arogance a ignoranstvi je zda se nakažlivá. Jen doufám že se organizace zaměří i na ,, jeho místo u Labe ,, ..
    Aby si projížděl Labe choval se tam jak mistr světa tak na to je i on krátký a překvapuje mě že je někdo kdo s jeho názory souhlasí.
    Filip Malý

 2. Za mě je to velmi výstižně popsáno a i když se o Kunu nezajímám, do posledního článku o něm jsem vůbec nevěděl kdo to je. Každopádně mám 100x více důvodů věřit MO vyjádření, které je profesionálně sepsáno, než zatrpklému zoufalému a především arogantnímu Kunovi. Petrův Zdar.

 3. Toto vyjádření nezní moc věrohodně, obzvláště to jak pan Kašpar po zjištění že nemá průkaz odešel. Jelikož ho ani nehledal, tak podle mě šel provádět kontrolu bez něj vědomě. Jinak aktivity p. Kuny sleduji delší dobu a vyjádření no nová ves je snůška lží. Doporučuji pár videí z p. Kunou zhlédnout ( myslím ty v nichž řeší zákaz na revíru 411055. Petr Trochta

  • Stačila mi část jednoho videa od Kuny, víc si pouštět nebudu. Stačí jak se tady ten arogantní zoufalec vyjadřuje v diskuzi. Pevně doufám, že MO uspěje, držím jim palce. Myslím, že Kunovo fanklub by měl přehodnotit své postoje a vyndat si hlavu ze zadele. 🙂

 4. Jako jestli jde RS a ještě predseda MO na kontrolu bez průkazu, kterým se má při kontrole prokázat, tak je prostě hloupej a beze sporu jde o pochybení.

 5. Pan Kuna má ve všem pravdu. Tato MO je prolezlá samými lidmi co si myslí že můžou všechno a dělají jen to co se jim hodí. Proč tedy ve svém článku neuvedli zákaz lovu z mol a lodí? Protože se snaží znepříjemnit lov ryb panu Kunovy, ale tímto zamezí lov i jiným slušným rybářům a to jim očividně nevadí. Děkuji lidem co si tento komentář přečetli do konce.

 6. Podnikání na revíru by se mělo potírat. Zákazy pro všechny to neřeší, jenže jak jinak na to nikdo neporadí. Pointa předchozího příspěvku se zapomenutým průkazem je průšvih RS. Tomu rozumím. Selhání jednotlivce ale nic zásadního, příště už průkaz nezapomene. Jde vcelku o houby. Já myslím, že každej tady už bez vysvětlování dávno ví jak muž s kamerou dělá zlou krev. Nechat se od něj takhle napálit před kamerou je ale škoda.

 7. Nezlobte se na mě ale v místní samohospodaricim revíru v Nové vsi kde se všichni znají a moc dobře vědí kdo je ve Stráži mi to opravdu přijde jako čistá závist či msta . Rybařil jsem v Nové vsi za pana Fořta a nikdy jsem od stráže nevyžadoval odznak neboť jsem moc dobře věděl o koho jde.

  • Zdravím je jedno jestli se znají či né.je to povinnost RS. Rybáři také musí dodržovat pravidla a stanovy rybářů.Ja sám jsem členem RS a nikdy by mě nenapadlo neprokazat se průkazem.

 8. Ona je pravda vždy někde uprostřed….pravda je, že bordel kolem vody tam byl luxusní…,takže pan Kuna v tomto ohledu má pravdu. Jinak článek ze strany MO je tak trochu pohádka…

 9. Je to jak kdyby vás policista legitomaval v civilu a uděloval pokutu..a nebyl ve službě…kontrola se musí prokázat při vyzvání…jinak ji člověk může ignorovat…

  • U policistů v neodkladných situacích prý stačí ústní prokázání příslušnosti k PČR. U RS to ale nejspíš neplatí.

   • jistě že to u RS neplatí , jako admin by jste to měl vědět .
    zák.99/2004
    § 17

    (1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

    a) nosit služební odznak na viditelném místě,

    b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,

 10. Příspěvek MO je takovej slizkej a ubohej. Kunu trochu sleduju a jsem na jeho straně. Najednou se přišlo i na to, že tam jezdil hlavně Kuna. A ještě k tomu rychle. Myslím, že ta partička v Nový vsi potřebuje přinejmenším provětrání křídel. A i by bylo dobré vědět, z čeho budou financovat své právní kroky 🙂

 11. Kuna mě nezajímá ani ten spor ale p.kaspar by měl přijít o průkaz aspoň na nějakou dobu. Já jako rybář kdybych si zapomněl papíry a chytal tak mi je seberou.

  • Stejně jako by ti je sebrali bengoši,kdybys řidičák nechal doma na piánu a lízli tě??
   Ach jo…

   • Tak to je naprostá hloupost. Nikdo Vám nezadrží řidičák jenom proto, že si ho zapomenete doma. Pokuta za to sice hrozí, ale jinak píšete hlouposti.

  • Naprosto s vámi souhlasím. Úroveň některých RS je zoufalá. Nedávno jsem měl s jedním rozhovor a ten mi tvrdil, že na střevličku východní se nesmí chytat pouze na Orlíku. Jinak se může užít jako nástražní rybička všude jinde. Bylo by dobré, aby vedení ÚS dělalo povinné každoroční školení a informovalo RS o daných změnách.

  • Souhlas, Kunu vůbec nemusím, ale ten kdo tam jde vědomě na kontrolu a nemá vše v pořádku, je buď úplně hloupej nebo se cítí jako mistr světa. Ty hovadiny co vyplodili s tím autem, mají na to důkazy??? Hnát to přes PČR, fakt? Naprosto stupidní. Že tam je hodně věcí špatně pochopí snad každý. Nejvíce mě dojala ta rezervace místa, přijít ke mě frajer a vyhazovat mě, tak letí jako papírovej čert. Kuna má aspoň nějaká videa, oni nic. Doufám že si platí tu advokátní kancelář že svého. Rozhodnout by měl ČSR. Toť vše.

 12. Proč sem pleteš benga? Rybářství má snad úplně jiné pravidla,když projedu na červenou tak mi taky neseberou řidičák,za to když projedu denní dobu lovu tak mi je vezmou. Ach jo…

 13. Kontrola na Orlíku – na 1 povolenku 3 kapři ve vezirku – odpustek 3000 Kč a tys vyplašený z toho, že za zapomenutou povolenku ti jí vezmou…..achjo

 14. Na videa pana Kuny jsem se díval rád. Dokázal poradit co a jak udělat. Ale od doby co začal podnikat ho nemusím. Jeho slovník a oblečení v kterém uvádí svá videa je hrozný. Dříve se navážel do prodejců krmení že jsou drahý ale sám se teď zařadil na první příčky mezi tzv. Lepšouny co chtějí zbohatnout na rybářích. A poslední video jak jezdí v člunu po vodě jako blázen je z jeho strany hnus.

 15. Ideální by bylo zrušit dobrovolnou RS a nahradit profesionální RS. Ty mají velmi dobré znalosti a vykonávají dobře svou práci.

 16. Kunu nemusím ale to nevím jestli by byl někdo v pohodě kdybych si zapomněl povolenku…a to si myslím že je menší prohřešek než při kontrole nemít průkaz

 17. https://youtu.be/SS8R4BzeH7U

  Kauza ČRS MO Nová Ves 1 míří na policii. Mafie ve výboru se snaží obhájit a nepřizná vlastní zákazy
  Tak se nám MO Nová Ves 1 vyjádřila . Zde je odkaz https://rybari-novaves.estranky.cz/clanky/aktuality.html . Přes to všechno pokrytectví MO vyniká jedna věc nade vše . Zapomněli dodat a zmínit se o ZÁKAZECH CO SAMI UDĚLALI. Zejména ZÁKAZ trollingu a zákaz lovu z lodě. To, že chce příbuzný pana Foršta přikrýt pana Kašpara, svého předsedu a bagatelizují, že si „JEN “ zapomněl doklady ??? tvl, co by se asi stalo, kdyby si rybář jen zapomněl doklady ?? Jak to , že si toho nevšiml hned při první kontrole, když se bez vyzvání neprokázal ?? No proto, že to nikdy nedělal a tak to je s celou MO ČRS Nová Ves

 18. Pan je chytrej ale když chytá v trdlišti a vezmou mu papíry to nevetiluje pan Kuna je oro mně jen loutka YouTube která vydělává na sledovanosti mladých rybářů kteří ještě nevědí co a jak ale za mně se daji sledovat i jiní rybáři kteří nejsou sprostý a berou rybaření s úctou Petru zdar

 19. Filipe , souhlasím s Vámi . Proč si Kun.a nezařídí soukromý revír ? Tam by si mohl v klidu podnikat i se tam pos.at .

 20. … Joo zakáz trollingu s motorem na stredoceskym US, a od příštího roku zákaz lovu z lodi, mol atd na 411055….do toho všude zákazy, přibývají závory. Takže loď je prakticky možné složit jen na pár místech…..kapry nechytam, pouze privlac z lodi – ryby pouštíme. Začíná nám tu pěkná diskriminace. Hlavne lidi s loděmi nemají bivak, přijedou zachytaji odjedou. Žádný bordel nezůstává. Asi ještě chvíli a končím se svazem a budem jezdit pouze chytat do zahraničí.

 21. Na naší největší řece zakázat lov z plavidel kvůli zášti k jednomu člověku je naprosto neprofesionální a buranské rozhodnutí.Kde jinde lovit z lodi než na Labi. Totální absence tolerance a slušného chování spousty kaprařů k lidem co nesedí jen v roští na zadku a snaží se chytat trochu jinak je fakt smutná.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.