Na západě Čech roste počet pytláků, informují média

západočeské revíry
Ilustrační foto: redakce

Případy odhaleného pytláctví v Západních Čechách rostou. Informují o tom regionální média na základě reportáží ve spolupráci s Českým rybářským svazem.

O letošních případech pytláctví se dočtete například na stránkách Českého rozhlasu nebo v reportáži Událostí ČT.

Kde se nejvíce pytlačí?

Pytláci se vyskytují například na přehradních nádržích. V Plzni jde nejčastěji o přehradu České údolí zvanou spíše Litická nebo Borská.

Velmi exponovaným místem na Západě Čech jsou již tradičně přehradní nádrže v okolí Chebu.

Jde o atraktivní vodní plochy, které jsou navíc v blízkosti státní hranice se SRN. 

Toho využívají mnozí rybáři z druhé strany hranice, kteří mají pocit, že zde si rybaření lze více užít bez dodržování zbytečných pravidel. (Často jde o občany třetích zemí, které na území Německa dlouhodobě pobývají).

Velká část pytláků se rekrutuje z řad cizinců, kteří pracují v západočeských průmyslových podnicích.

Letos zažil 4 pytláky se sítěmi, předtím za dlouhé roky jen dva podobné případy

Rybářská stráž se v některých případech setkává dokonce s případy lovu ryb do sítí, což je považováno za pytláctví nejhrubšího zrna.

O těchto případech se můžete dozvědět v reportáži ČT. Porybný zmiňuje, že letos takové případy zaznamenal celkem 4. Za celou svoji předcházející kariéru přitom zažil pytlačení do sítí jen dvakrát.

Reportáž lze přehrát například na Facebooku Událostí:

Lov sítí není ze zákona ve sportovním rybářství povolen a náleží pouze produkčním rybářům nebo je vyhrazen pro hospodářskou činnost na revírech.

Vzhledem k jeho nápadnosti však cizinci využívají nejčastěji spíše tzv. tenatových sítí. Jde o speciální typ sítě z jemných vláken s většími oky.

Fungují na principu uvíznutí ryby za skřele. Tyto sítě si pytláci nejčastěji pořizují ve svých domovských zemích nebo je objednávají pomocí internetu ze zahraničí.

Jde v podstatě o past na ryby, kterou pachatelé nastraží do revíru a nechají bez dozoru nenápadně pracovat. Po nějakém čase si jen vyzvednou uvízlý úlovek.

Podobnou síť letos odhalila na více lokalitách po celé ČR, například u Havířova na Severní Moravě.

tenatová síť, kterou oužili pytlci v Havířově
Tenatová síť odhalená v září severomoravskou RS u města Havířov. Foto: Severomoravský rybář via FB

Většina pytláků ale využívá méně intenzivní způsoby lovu včetně klasických pytlaček a prutů.

Rybářská stráž má pravomoc veškeré vybavení zabavit a přestupek předat k vyřešení místně příslušnému úřadu.

Přestupkové komise se nebojí sáhnout k poměrně vysokým pokutám. Otázkou je však jejich vymahatelnost zejména v případě zahraničních osob a osob žijících na okraji společnosti.

Mimo to samozřejmě RS řeší také běžnou agendu, která se týká přestupků rybářů vlastnících povolenky. Dá se tak říct, že členové RS mají opravdu napilno a to nejen v západočeském regionu.

Spolupráce s městskou policií a PČR je nutná pro řešení přestupků mimo oblast rybářství

Rybářská stráž po celé ČR se snaží využívat také spolupráci s policejními orgány.

Rybářská stráž má pravomoc řešit veškeré přestupky na úseku rybářství. 

Mimo něj ale příslušnými pravomocemi nedisponuje. Téměř nejčastější přestupek týkající se rybářů přitom tvoří problémy s vjezdem a parkováním mimo povolená místa a hlavně nepořádek u vody.

Možnosti řešení ze strany RS jsou omezené. Společná hlídka s policií ale naopak umožňuje tyto problém odstranit okamžitě, samozřejmě k nevelké radosti těch, kterých se to týká.

Pytláctví na Chebsku kvetlo vždy. Pytlačí se na revírech vodních i lesních

Chebsko se zdá být oblastí, která je pychu (tomu s tvrdým y) zaslíbena. Záznamy za posledních mnoho let poukazují na spoustu případů nedovoleného lovu. A to se týká nejen ryb ale například i lesní zvěře.

Buď v tomto regionu žije nadprůměrný počet vášnivých lovců, nebo zde stráž a policejní hlídky dosahují vyšší efektivity než jinde:

Pár příkladů pytláctví z minulosti na revírech v okolí Chebu:

  • 9 kaprů z rybníku – V létě roku 2009 došlo k zadržení pytláka v obci Libá. Policie jej dopadla na základě oznámení všímavého občana. Celkem u něj našli devět kaprů ulovených na teleskopický prut, který mu byl zabaven. Škoda byla tehdy vyčíslena na něco málo přes tisícovku.
  • Recidivista s pytlačkou na nádrži ve Vojanově – roku 2007 dopadla RS pytláka na rybníku ve Svojanově. Na pytlačku ulovil 7 kaprů. Policejní záznamy odhalily, že jde již o několikátý přečin této osoby na úseku rybářství. Od soudu měl dokonce zákaz lovu ryb a nakonec se kromě pytláctví musel zodpovídat i za tzv. mařenku, neboli maření výkonu úředního rozhodnutí.
  • Pytlácký gang mezi nimrody – lesní pych provozovala až do letošního jara skupina 4 osob z Chebska. Zabývali se prodejem nelegálních trofejí, lovem chráněné zvěře. Pušku při lovu půjčovali kde komu.
  • 7 pytláků dopadla rybářská stráž za pouhý jeden večer – roku 2002 zažila RS velmi produktivní noční razii. Na přehradě Jesenice a Skalka odhalili celkem 7 pytláků! Dalších 16 legálně lovících rybářů v ten večer přišlo o své povolenky za nejrůznější přestupky proti rybářskému řádu.

Čtěte také:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.