Na revíru Labe 8 (441 024) uhynulo okolo 5 tun ryb, příčinou je nedostatek kyslíku

úhyn na
Ilustrační foto: redakce

Severočeský územní svaz ČRS v posledních dnech provádí likvidaci následků úhynu, který se dotkl části revíru Labe 8 (441 024). Úhyn zasáhl vodní plochu na Havraním ostrově u Lovosic.

Netýká se tak hlavního toku řeky Labe. Za příčinu ČRS označil pokles hladiny kyslíku rozpuštěného ve vodě. Odebrané vzorky žádné znečištění škodlivými látkami neprokázaly.

Následky jsou ovšem bohužel katastrofální a uváděná hodnota 4 – 5 tun uhynulých ryb nemusí být konečná.

Vodní plocha na Havraním ostrově je velmi specifická svojí polohou, jedná se o místo bez přímého spojením s hlavním korytem řeky a dokonce zde neprobíhá zarybňování ze strany ČRS. Dle informací rybářského svazu se do vodní plochy dostávají ryby samovolně při vyšším průtoku Labe.

To je dobře vidět bohužel právě teď, kdy rybáři musí odvážet tuny ryb nejrůznějších druhů a také trofejních velikostí.

Na vině může být s největší pravděpodobností vyšší teplota vody v kombinaci se sinicemi, které za určitých podmínek dovedou způsobit pokles hladiny kyslíku.

Podobné potíže nejsou bohužel také ničím novým. V minulém roce například k takovým úhynům docházelo poměrně často napříč celou republikou.

Křiklavým případem byl například úhyn na Dyji, kde ke kyslíkovému deficitu, dle informací správce Povodí, došlo kvůli úniku splaškových vod.

ČRS dále zmiňuje, že technicky řešit monitoring hladiny kyslíku a případnou záchranu ryb technickými prostředky je velmi složité. To je vzhledem k obrovské ploše revírů celkem pochopitelné. Na Havraním ostrově se nyní HZS alespoň snaží provzdušnit vodu pomocí plovoucího čerpadla.

K podobným jevům a úhynům však obecně dochází relativně nezřídka a docházet bude i v budoucnu. Ne vždy je na vině konkrétní subjekt nýbrž aktuální hydrologické poměry na dané lokalitě.

K podobným úhynům může však docházet i z technogenních příčin, například nevhodnou manipulací na vodních dílech, kde dochází k pohybu sedimentů apod.

To však pravděpodobně opravdu nebude případ aktuální situace na Havraním ostrově, neboť se jedná o izolovanou vodní plochu.

Určitý problém představuje také zajištění likvidace následků, kde je, vzhledem k jejímu rozsahu, potřeba co nejvíce rukou. Likvidace úhynu tak probíhá díky nezištné pomoci řady dobrovolníků, hasičů a dalších jimž patří alespoň poděkování za ochotu pomoct.

Zdroj: https://www.crsusti.cz/cz/aktuality/uhyn-ryb-na-havranim-ostrove-a-problematika-kyslikoveho-deficitu

HZSUK (Twitter)

2 Comments

  1. Jo,no za deště pochcípaly na nedostatek kyslíku. A ta o červené Karkulce bude kdy? Jestli se nám tady nesnaží někdo něco nakukat?!

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.