Jak vyplnit sumář úlovků

jak získat rybářský lístek a nové povolenky črsbez zkoušek a se zkouškami. ceny povolenek 2022

Na Silvestra končí platnost našich rybářských povolenek. I když si nechcete rovnou zaplatit novou, tak máte povinnost vyplněnou povolenku vrátit. Tento článek vám pomůže s každoročním problémem, jak vyplnit sumář úlovků.

Sumář úlovků není nic složitého. Problém je pouze v tom, že se vyplňuje pouze na konci roku a nemálo rybářů zapomene, jak se to vlastně dělá.

Důležité: sumář je nutné vyplnit jen u povolenky typu „harmonika“. Nová povolenka A4 se odevzdává bez vyplňování sumáře:

Pro velkou část rybářské veřejnosti je toto papírování velmi nepříjemná povinnost. Proto uvádíme příklad, který by vám to měl ulehčit.

Během roku má rybář povinnost vyplňovat evidenci docházek a úlovků. To je ta přední část povolenky, kde se zapisuje číslo revíru, datum a případný úlovek.

Po skončení lovu bez přisvojení ryby, se pak řádek musí proškrtnout. Rybářská stráž má bohaté zkušenosti s tím, že pro některé kolegy to představuje problém. Drtivá většina ale tyto základy snad zvládá.

Proč a jak vyplnit sumář úlovků za celý rok

Jak napovídá název, sumář je vlastně shrnutí vaší rybářské činnosti za celý rok. Najdete ho na obrácené straně, než na kterou jste psali zápisy o docházce a úlovcích během roku.

Než začnete vyplňovat sumář, tak musíte proškrtnout prázdné řádky v evidenci docházek. Stačí udělat jednu šikmou čáru přes zbylé nevyplněné řádky.

Pak už můžete otočit papír a vrhnout se na sumář.

  • Důležitá poznámka – sumář vyplňuje každý, kdo odevzdává starý typ povolenky, i ten kdo si žádnou rybu nevzal

Sumář totiž slouží nejen k sumarizaci úlovků ale i docházek. Do prvních sloupců byste tak měli napsat postupně všechny revíry, pokud jste chytali na číslovaných podrevírech tak i tyto píšete zvlášť na samostatný řádek.

jak vyplnit sumář úlovků - příklad
Na každý řádek patří jeden revír (i každý podrevír se napíše zvlášť). K nim pak vyplníte ponechané ryby a na konci doplníte docházky. Součet se dělá na konci řádků i na konci sloupců dole.

Pokud od revíru pojedete po řádku dál, tak uvidíte sloupce s názvy rybích druhů. Tam napíšete počet kusů a údaje o hmotnosti (možno vzít z tabulky v RŘ) na konkrétním revíru.

Píšete samozřejmě jen zapsané ryby z evidence, které jste si vzali. Vrácené ryby se nezaznamenávají.

Úplně dole ve spodním řádku, pak uděláte součet každého sloupce (například sečtěte všechny kapry, které jste chytili na všech revírech).

Nezapomeňte na poslední úzký sloupeček vpravo, kde ke každému revíru napíšete počet docházek. I ten se dole sečte celkově za všechny revíry.

Pokud vám zůstanou v sumáři volné řádky, tak je opět musíte proškrtnout – stačí šikmá čára.

Co když mi nestačí řádky?

Hodně rybářů se do sumáře nevejde, protože má jen 15 řádků. Kdo chytal na víc revírech, tomu se to nevejde. Nejpoctivější přístup je říct si na MO o další sumář, nebo je raději moc neotravovat a napsat to na papír a odevzdat spolu se sumářem.

Ze zkušenosti je nám známo, že mnozí prostě napsali patnáct revírů a dál to neřešili. Nestalo se jim nic.

Povolenku s vyplněným sumářem musíte vrátit do 15 dnů po skončení platnosti na vaši MO. Kdo tak neučiní, nemá podle pravidel nárok na koupi povolenky na další rok.

Nemusíte se ale děsit, pokud po Vánocích máte prázdné kapsy. Vrácení povolenky je samozřejmě zdarma. Novou povolenku si můžete vzít klidně až na jaře (pozor na jarní termín splatnosti členských známek).

Nejčastější chyby při vyplňování sumáře:

Mnozí rybáři instrukce jak vyplnit sumář úlovků nepochopí úplně správně. Proto uvádíme seznam nejčastějších chyb:

  1. Chybí zapsané revíry, kde jste si nevzali rybu. Zde musíte úplně na konci listu vyplnit počet docházek.
  2. Chybí součty v posledním řádku i dole (také u docházek)
  3. Chybí hmotnosti ryb v sumáři i evidenci – nemusíte nosit váhu, v rybářském řádu je tabulka, kterou můžete použít.
  4. V sumáři patří na každý řádek pouze jeden revír. Pokud má revír i podrevíry, tak vždy na nový řádek!

Ptáte se nač taková byrokracie?

Slouží k evidenci počtu přisvojených ryb na každém revíru. Zároveň se hospodář dozví, na který revír mu chodí nejvíce rybářů a podle toho má možnost upravit nasazování ryb.

Rybářský svaz v Praze tyto sumarizované údaje dokonce uvádí veřejně na internetu:

http://rybaripraha.cz/obsah/prehled-ulovku-vybranych-druhu-ryb-na-revirech-crs-uzemniho-svazu-mesta-prahy

*Mimochodem, věděli jste, že během roku můžete zapisovat úlovky pomocí zkratek?

Po – Pstruh obecnýPd – Pstruh duhový
Li – Lipan podhorníSi – Siven americký
K – Kapr obecnýSu – Sumec velký
L – Lín obecnýBo – Bolen dravý
Cv – Cejn velkýCa – Candát obecný
Š – Štika obecnáAm – Amur bílý
Tl – Jelec tloušťTb – Tolstolobik bílý
Pa – Parma obecnáMn – Mník jednovousý
Ok – Okoun říčníKa – Karas obecný

Čtěte také: ceny povolenek 2021

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.