ČRS versus MVE: elektrárny vydělávají a řeky vymírají

MVE vodní elektrárny kradou vodu

Český rybářský svaz, respektive jeho Severočeský územní svaz, začal vyvíjet tlak na řešení dlouhodobého problému. Tím je porušování manipulačních řádů ze strany majitelů některých vodních elektráren (MVE). Tzv. suché jezy přitom dlouhodobě trápí nejen rybáře ale například také vodáky.

V našem případě je problém ovšem o to horší, že nejde jen o trávení volného času na kanoi, nýbrž o stav říční ichtyofauny a závažné škody na rybí populaci. Mnohé řeky se změnily v podstatě jen na soustavu jezů s elektrárnami a zájmy životního prostředí zůstávají až na posledním míste. Stát v elektrárnách vidí čistý zdroj, který navíc dotuje lepšími výkupními cenami energie a o vliv na život v řece se nezajímá. 

Případné pokuty jsou naprosto neefektivní a je smutné, že kromě vodáků a rybářů se o naše řeky absolutně nikdo nezajímá. A to ani mezinárodní ekologické organizace. Jejich členové se raději přivážou k vrátnici v Temelínu, než aby konali tam, kde se přírodě opravdu děje příkoří.

Nejkřiklavější příklad: Ploučnice plná elektráren

Problémy se suchým podjezím se vyskytují téměř všude. Severočeský územní svaz se ale rozhodl medializovat situaci na místě, které zdejší rybáře trápí nejvíc.

Takovou lokalitou je severočeská řeka Ploučnice, na níž se jezy vyskytují ve velkém množství. Právě zde dochází k častým porušením pravidel provozování MVE. Sankce ze strany státu přitom zatím nic nevyřešily,

ČRS podotýká jednu zásadní věc: porušování manipulačních řádů se netýká všech MVE paušálně. Takových případů ale není vůbec málo a efekt se kumuluje, což má na stav rybích populací devastující efekt.

Nejvíce se bohužel problém suchých jezů a podjezí týká těch nejcitlivějších ryb. Právě ty potřebují okysličenou vodu nebo dostatek vody k migraci.

Jde například o:

  • Jelce
  • Parmy
  • Úhoře
  • Lososovité ryby
  • A další

Svědkové mnohdy zaznamenávají případy, kdy voda přes jez vůbec neteče a koryto na nějaký čas vysychá! V období tření to vede například k zasychání jiker a tím ztrátě celé jedné generace ryb, která se pak přenáší do dalších let, neboť v budoucnu chybí zároveň i generační ryba pro další výtěr.

V celkovém součtu to má devastující vliv. Pokud jste hledali odpověď na otázku, proč některých ryb v řece razantně ubylo, tak společně s tlakem predátorů je toto jasná odpověď.

Hlásit tyto přestupky se již léta snaží vodáci, například pomocí webu suchejezy.cz a samozřejmě také rybářský svaz. Je to ale marná snaha, neboť stát naprosto selhává v kontrole i restrikcích.

ČRS se tak snaží rozvířit diskuzi pomocí sociálních sítí, článků v lokálním i celostátním tisku. A také dalšími cestami, tak aby stát konečně začal konat.

Co si sami nezařídíme, to nemáme. Sledujme problémové MVE

Policie ani orgány životního prostředí nikdy nebudou stále u vody, aby kontrolovali, co se děje na jezech. Jediný kdo je u vody téměř celý rok i za ošklivého počasí a ve dne v noci je kdo??

Jsme to my, rybáři. Zdokumentovat například úplné zastavení výpustí zvládne každý, Udělejte snadno fotku nebo video, což zvládne téměř každý telefon.

Podání na ČIŽP nebo vodoprávní úřad můžete snadno učinit elektronicky. Podle zákona stačí poslat mail na příslušnou podatelnu, kterou si najdete na webu příslušné inspekce nebo úřadu pro danou lokalitu. Každé takové podání se úředně eviduje a musí se jím zabývat. 

Toto je cesta, jak můžeme zastávat naše zájmy (a zájmy přírody, které jsme jako rybáři povinni hájit). Je nás hodně, jsme u vody často a s aktivním přístupem určitě musíme dosáhnout konce pocitu beztrestnosti, kterému někteří “podnikatelé s vodou” za dlouhá léta podlehli.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.