Cizí porybný na domácí vodě vzbudil nevoli místní MO

Kontrola RS
Ilustrační foto: redakce

V Severních Čechách došlo na nejmenovaném revíru k zajímavé situaci. Jeden z rybářů se jako člen RS z nějakých důvodů (v tuto chvíli nedisponujeme informací proč) rozhodl zkontrolovat svého kolegu. 

Na tom ještě nic divného není. Problém je, že člen RS byl úplně odjinud a nedisponoval příslušným oprávněním na dotyčném revíru. 

Sám přijel jako návštěvník a jeho působnost jako RS platí na revírech jiné, vzdálené organizace.

K události navíc došlo na revíru, kde platí pouze hostovací povolenky. Cizí kontrola na „domácí vodě“ pochopitelně vzbudila určitou nevoli místní MO.

Rybářská stráž na revíru funguje na pravidelné bázi a porybní i rybáři se částečně znají osobně nebo alespoň od vidění.

Rybář se kontrole podrobil ale kvůli určitému podezření si prohlédl pečlivě doklady porybného.

Ten sice disponoval odznakem a průkazem člena rybářské stráže. Na něm však měl vyznačené úplně jiné revíry.

Dotazem na funkcionáře místní MO se následně potvrdilo, že tento člověk činnost RS na jejich revíru provozovat nemůže.

MO nabádá k pečlivému hlášení podezřelých kontrol

Členové příslušné organizace byli upozorněni, ať jakékoliv podobné situace okamžitě hlásí výboru MO. A to včetně evidenčního čísla kontrolujícího člena RS.

Před několika lety zde při podobných situacích členové cizích RS rybářům dokonce poskytovali mylné informace o pravidlech rybolovu, což samo o sobě může vést k nedorozumění při příchodu oprávněné RS. 

Přespolní porybní se tenkrát navíc ještě stihli pohádat s přivolanou hlídkou policie.

Člen RS přitom může na cizím revíru rybáře na přestupek maximálně jen upozornit, kontrolovat ale nesmí.

MO tak připomíná, že právo na kontrolu jejích revírů nikdo jiný než příslušně jmenovaná stráž nemá.

Porušení rybářského řádu a počet členů črs
Kontrolovat rybáře smí pouze člen RS s působností na příslušném revíru

V praxi může cizí stráž rybáře upozornit na nesprávné jednání a případně přivolat místně příslušnou RS či policii. Proti tomu nikdo nic nemá.

V případě odhaleného přestupku ale nemůže člen RS z jiné lokality věc vyřešit. Zápisem z kontroly by se navíc přiznal k tomu, že činnost prováděl na nepříslušném revíru a překročil své pravomoci.

V takovém případě se navíc člen RS vystavuje riziku odebrání funkce a dalším sankcím.

Kde může porybný provádět kontrolu? To zjistíte z průkazu

Většině rybářů stačí, když člen RS nosí odznak. Spolu s ním ale k dokladům rybářské stráže ze zákona patří také průkaz.

Působnost RS si může rybář ověřit právě jen z průkazu. Členové RS jsou povinni tento průkaz rybářům předložit společně s odznakem.

Většina porybných má pověření provádět kontroly jen na několika vyznačených revírech. 

Jako každý občan ale může k přestupku kdekoliv přivolat místní RS či případně policii. 

EDIT: jak upozornil v komentářích čtenář Zdeněk, v některých lokalitách existují také členové RS s rozšířenou působností na větším množstvím revírů i v rámci více MO.

EDIT č.2: Další čtenář v diskusi dodává, že oproti našim informacím člen působnost v rámci celého kraje má. Na předmětném revíru však nikoliv.

17 Comments

 1. RS by měla mít možnost fungovat všude, protože pak odpadne takové to kamarádíčkování, kdy porybný někoho zná a odpustí mu, co jinému ne …

  • Dobrý den, zde žádné kamaráčovstvo nefunguje. Buď je všechno v pořádku a nebo je to řešeno tak jak se má. A za tím si stojím.

    • Pane Oulický, jelikož na tomto revíru provádím kontroly já a ne Vy. Tak si myslím, že o tom jak to funguje Vím více než Vy

  • U nás by se hodil Poláci a Ukrajinci nedodržují nic když jde ryba tak loví a loví 8 kaprů za den a od března jsem nepotkal jedinýho porybnyho zde by se hodil i cizí … Loni jsem mnel 10 kontrol letos ani jednu …

  • Mě dostalo když jsme jeli k Jindřichově Hradci na piskovnu jindris a v jihočeském rybářském řadu nebyla uvedena jako revír a v celosvazovem soupisu byla a když jsme volali na mo ČRS Jindřichův Hradec tak nám bylo odpovězeno že do jihočeského to nestihly dát že je po uzaverce

  • Přesně tak, RS by měla mít působnost celorepublikově. Je třeba ty „kamarádíčky“ pěkně provětrat a hlavně protřídit! 👍👍

 2. Dobrý den,je vidět že nemáte úplné informace.Kontrolova má právo porybný, který má rozšířenou působností v rámci kraje

  • Dobrý den, máte pravdu, že RS s celokrajskou působností existuje. V tomto případě a na tomto konkrétním revíru ale máme informaci od našeho zdroje, že není ustaven nikdo jiný než jejich stráž (ponechme stranou, že fakticky RS neorganizuje MO, nýbrž příslušný úřad). Bohužel, nejsme schopni ověřit zda tomu tak je skutečně, předpokládejme ale, že nám úmyslně nelže. Máme také informaci odkud byl dotyčný porybný a nemělo by se jednat o člena RS s působností mimo revíry jeho MO. S pozdravem Ondřej Vokatý

   • A tak dobře, dobrý den,
    je potřeba se vyjádřit k celé situaci s chladnou hlavou a vyvrátit některé mýty zde v diskusi uvedené (samotný článek je slušně zpracován). Jedná se o RMV, kde je jediným uživatelem samostatně hospodařící organizace. Podle § 14 odst. 1 zák. 99/2004 Sb. je tento uživatel (tedy tento spolek) oprávněn pro řádný výkon rybářského práva NAVRHNOUT příslušnému úřadu rybářskou stráž. Pokud taková osoba splní určité podmínky dané stejným zákonem, je příslušným správním orgánem ustanovena jako rybářská stráž pro konkrétní revír či více revírů (pro které byl navržen). Aby se nespletl, tak mu úřad do průkazu napíše, kde svou činnost může přesně vykonávat. Potom už může nastat jediný zádrhel, který je smutnou vizitkou člena rybářské stráže, a to že si neuvědomí, kde se rozhodl kontrolovat a zda tento revír lze zařadit mezi ty, které má v průkazu uvedené a kterým se při kontrole prokazuje. Jako předseda daného spolku si dovolím tvrdit, že přesně vím, koho jsme jako RS navrhli a kdo byl úřadem jako RS pro tento konkrétní revír ustanoven, tento pán to rozhodně nebyl a nevidím jediný důvod, proč by na tomto konkrétním revíru měl jako RS vykonávat v daném případě pravomoc nesvěřenou mu zákonem. Protože tak činil, jednal v rozporu se zákonem, neoprávněně zde vystupoval jako úřední osoba, v krajním případě (nebo vlastně zjevně) porušil § 2 odst. 2 písm. g) zák. 251/2016 Sb. a sám se dopustil přestupku. Prostě pokud nebyl uživatelem jako RS pro daný revír navržen, nemohl být ani ustanoven. Nechme to uležet, konkrétní člověk by si to měl nechat projít hlavou, něco si načíst, chybovat je lidské a chybami se člověk učí. Těžké práce členů rybářské stráže si velice vážíme, víme jak je složitá a jak je někdy nelehké přiznat pochybení. Pro úplnost dodávám, že se informace týkají revíru 441057, moje jméno je Jan Francák a jsem předsedou spolku MO Svijany, který má tu čest zde vykonávat jako jediný uživatel výkon rybářského práva. Jsme tedy odpovědni i za výkon dohledu nad tímto výkonem, který je zde na špičkové úrovni, a proto nepotřebujeme nějaké ,,dobrovolné aktivisty“, za které těžko můžeme nést . odpovědnost a kteří zde vystupují v rozporu s patřičným zákonem. Pokud tedy dotyčný viděl nějakou nepravost, tak v kvalitně napsaném článku má stanoven postup, jak mohl konat. Pokud nepravost dokonce neviděl, tak…..no výše to je napsáno. Jinak všem přejeme pevné zdraví a Petrův zdar.

  • Dobrý den. Informace pravdivé jsou. Na tomto reviru neplatí, ani rozšířená působnost. Zde to povoluje jen daná MO, která je uživatelem.

 3. To se stalo i u nás na RMV. Přišel člen RS z jiné MO tak jsem mu nic nedal. Doporučil jsem mu ,aby odešel jinak volám 158.

 4. Ten rybář, který má vše v pořádku se nemusí bát žádné kontroly, ať jí vykonává třeba policie.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.