Vypouštění vod z dolů otrávilo Odru, tvrdí Greenpeace. Řeky v okolí šachet jsou místy údajně slanější než moře

odra
Ilustrační foto

V minulém roce došlo k masivní otravě řeky Odry. Ta pramení a protéká Severní Moravou, veletokem se však stává až na polském území. Právě zde minulý rok došlo k velkému úhynu, který dosáhl výrazně větších rozměrů než například také katastrofální otrava na Běčvě v září 2020.

Obrovské množství ryb uhynulo na několikasetkilometrovém úseku Odry od Horního Slezska, poblíž českých hranic až po její dolní tok. Zde Odra tvoří hranici mezi Polskem a SRN. Vyšetřování se tak ujaly úřady obou zemí.

Zejména na polské straně se pak ukázala podobná liknavost jako u  nás při vyšetřování úhynu na Bečvě. Nyní přichází ochránci přírody s podezřením, které poukazuje na možnou příčinu otravy v lidské činnosti.

O tom, že otravu způsobil nějaký druh lidské činnosti ostatně nikdo nepochybuje. najít původce se ale zatím nedařilo. Za bezprostřední příčinu byl označen výskyt toxické řasy, která se objevuje nejčastěji v oblasti ústí řek do moře. Přežívá totiž ve vodě s vyšším obsahem soli.

V přirozených podmínkách ale koncentrace toxických látek většinou nepřevýší nebezpečnou mez. Zde se toxická řasa vyskytla na velmi rozsáhle ploše ve značné koncentraci, k čemuž napomohlo nezvyklé zvýšení salinity říční vody v Odře.  Otrava přitom začala v oblasti, která je od moře vzdálená stovky kilometrů. Je tedy zřejmé, že za tím stojí znečištění toku nějakou látkou. Jakou a kdo to způsobil zůstává tajemstvím. 

Ochranáři ale nyní tvrdí, že původcem mohou být těžařské firmy a jejich nakládání s odpadními vodami.

Mohou za otravu Odry odpadní vody z dolů?

Vysoká míra slanosti v řece Odře v Horním Slezsku v Polsku je podle polské pobočky ekologické organizace Greenpeace způsobena společnostmi těžícími černé uhlí v této oblasti.

Tyto společnosti podle Greenpeace vypouštějí odpady do řeky. To prý způsobuje zvýšení slanosti vody v řece a v létě loni vedlo k rozšíření toxické řasy a úhynu stovek tun ryb. 

Greenpeace a vědci zkoumali vzorky vody z více řek na území Horního Slezska a zjistili, že v některých přítocích Odry a Visly je salinita vyšší než v Baltu. Organizace označila činnost těžařských společností v Horním Slezsku za viníka katastrofy, která vedla ke zničení ekosystému Odry. Greenpeace také varuje, že nebezpečí další podobné katastrofy v létě je velmi vysoké.

A to zejména v případě řeky Visly, největší polské řeky. 

Vědci poukazují na to, že scénář z Odry se zde může v budoucnu opakovat, což by znamenalo další přírodní pohromu obrovských rozměrů a pravděpodobně mělo katastrofální následky pro ekosystém této řeky.

Problém zasolení řek v Polsku, včetně Odry a Visly, je podceňován státními institucemi. Veřejně dostupné měření provedené Hlavním inspektorátem ochrany životního prostředí odpovídá výsledkům našeho výzkumu nebo dokonce ještě vyšší. Nicméně Hlavní inspektorát ochrany životního prostředí nepřijal žádná opatření k ochraně obou největších řek v Polsku před ekologickou katastrofou. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ministerstvo klimatu a životního prostředí pomáhalo hornickým společnostem obejít zákon, a to na masovou úroveň. Většina uhelných dolů funguje bez požadovaného zákony stanoveného posouzení vlivu na životní prostředí. To znamená, že vliv těžby na přírodu a obyvatele nikdy nebyl zkoumán, říká Anna Meres, koordinátorka klimatických kampaní v Greenpeace.

Zdroj: https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/32479/wisla-i-odra-ogromnie-zasolone-na-gornym-slasku-badania-greenpeace/

Čtěte také:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.