Rybářské zkoušky – jak těžké je stát se rybářem?

Povolenky k lovu ryb na revírech Českého rybářského svazu. Povolenky pro nečleny

Stát se rybářem není jen tak. Existují sice možnosti jak rybařit hned a bez zbytečných ceremonií. Rybářské zkoušky ale nakonec musí udělat každý, kdo chce dlouhodobě rybařit na českých řekách a rybnících.

K lovu ryb na státních revírech občana opravňují dva doklady. Rybářský lístek a povolenka k lovu ryb. Získání obojího bylo vždy vázáno na složení rybářské zkoušky. Dnes už existují možnosti jak si krátkodobě zachytat i bez zkoušení vašich znalostí. Má to ovšem své nevýhody.

Systém pravidel a rybářského řádu je poměrně složitý. Chytat bez znalosti povolených způsobů lovu a druhů ryb je skoro jak řízení bez znalosti dopravních předpisů. Jde to, ale šance, že se dostanete do potíží se zákonem je velká.

jak získat rybářský lístek bez zkoušek a se zkouškami. Rybářské zkoušky vždy nejsou potřeba ale hodí se
Po složení rybářské zkoušky si můžete vyřídit rybářský lístek i povolenky k lovu

Krátkodobé rybářské lístky navíc člověka opravňují jen k nákupu speciální povolenky pro nečleny rybářského svazu, která je až 4x dražší než běžná povolenka. Každý vážný zájemce o rybolov tak nakonec skončí u rybářské zkoušky.

Rybářské zkoušky nejsou o umění chytat ryby

Slouží jako podklad pro vydání osvědčení, na jehož základě vám orgán místní samosprávy vydá rybářský lístek. Předmětem zkoušky tedy není ani tak průzkum vašich rybářských schopností.

Naučit se chytat ryby je čistě na vás. Zkouška se naopak zaměřuje na otestování vašich znalostí rybářských předpisů a řádu. Co musíte pro úspěšné absolvování znát?

  • Poznat běžné druhy ryb a znát jejich biologii
  • Znát doby hájení jednotlivých rybích druhů
  • Orientovat se v povolených způsobech lovu a jejich omezení
  • Znát obecná pravidla lovu na pstruhových i mimopstruhových revírech a hospodaření na nich
  • Minimální a maximální lovné míry jednotlivých rybích druhů

Rybářský řád, který vychází ze zákona o rybářství totiž reguluje všechny aspekty sportovního rybolovu. Definovány jsou i předepsané rozestupy mezi rybáři, hodiny ve kterých se může rybařit a další různá omezení, které se navíc mohou měnit. Rybář je pak povinen všechny novinky sledovat.

Navíc se musíte naučit orientovat v oddílu III povolenky k lovu. Tato knížečka, zvaná Rybářský řád a soupis revírů, nad rámec zákonů ještě doplňuje podmínky na každém revíru, který je v ní popsán. Na každých několika kilometrech řeky tak mohou platit odlišná a většinou přísnější pravidla než určuje zákon. V tom všem se musíte umět vyznat. Zkouška tak zajistí, že se alespoň v základu dovedete zorientovat v této problematice.

Jak probíhá zkouška?

Zkoušky nových adeptů probíhají nejčastěji během zimy a jara. Některé organizace rybářského svazu však umožňují vykonat zkoušku častěji.

Většinou se zkouška omezuje na klasický test, který můžete najít přímo na webu ČRS. Zde si ho lze také nanečisto vyzkoušet.

V testu vybíráte jednu správnou odpověď ze tří možností. Součástí jsou jak otázky z práva a svobody rybářského řádu, tak i poznávačka ryb podle předloženého obrázku.

! OBŘÍ VÝPRODEJ rybářských potřeb na chytapust.cz!

V testu je pár zajímavých otázek, které zdánlivě se sportovním rybařením nesouvisí. Obsah zkoušky je ale daň vyhláškou ministerstva zemědělství, která bere rybářství jako činnost kombinující lov i péči o ryby. Můžete mít tak štěstí na otázku z rybníkářství, vodního ptactva či rostlinstva.

Naštěstí je nastaven poměrně benevolentní limit, který vás zachrání i při větším zaváhání. Z 25 položených otázek musíte správně odpovědět pouze 13.

Jak skládají zkoušku děti

Jak jsme již zmiňovali v jiných článcích, děti to mají nastavené trochu jinak. Školní mládež musí se začátkem školního roku začít docházet do rybářského kroužku. Je to zájmový kroužek jako každý jiný. Dětem většinou bývá věnována větší péče co se týče vysvětlení pravidel rybaření. Ve většině kroužků se děti i učí jak rybařit. Zkouška pak přichází se začátkem jara. Bývá zvykem ji uzpůsobit věku dítěte. Jelikož do kroužku chodí děti ze všech ročníků, tak bývá nutné ji uzpůsobit jak malým dětem tak i pubertálním výrostkům z 9.B.

Na základě zkoušky pak děti dostanou osvědčení s nímž si mohou pořídit první rybářský lístek a pak povolenku. Rozdíl je i v tom, že dítě do kroužku chodí každý rok až do dovršení 15 let věku.

Od 15 let už se rybář bere za dospělého. Středoškolská mládež tak normálně musí zkoušku složit jako dospělí, pokud již nemá za sebou rybářský kroužek.

P.S. poznáváte rybu na fotce? Napište do komentářů!

Jelec Jesen nepohrdne ani umělou muškou

Čtěte také; Jak získat rybářský lístek

Povolenky k lovu ryb

4 Comments

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.