Revír Sandberg stále v ohrožení. Kolíňáci bojují za svůj revír

Sandberg

Po nějaké době opět dochází k vývoji v případu revíru Sandberg, kde jde o záměr firmy navézt do oblíbené pískovny větší množství materiálu.

Pískovna Sandberg patří k nejvýznamnějším vodám na Kolínsku a plní funkci nejen rybářskou ale také jako přírodní zóna pro trávení volného času v přírodě.

Sandberg ovšem stále patří do soukromého vlastnictví těžební společnosti, která plánuje do pískovny navézt poměrně velké množství nejrůznějšího materiálu. 

Původní plán byl Sandberg zavézt materiálem a rozdělit na části

Mělo dojít k zásadní redukci plochy nádrže a v původním plánu dokonce i k přerušení propojení revíru s nedalekým tokem Labe.

Možnost volné migrace ryb mezi řekou a pískovnou přitom velice pozitivně ovlivňuje například rozmnožování ryb a celkovou atraktivitu obou těchto revírů.

Proti tomuto záměru vstupují vehementně nejen výbor a členové MO Kolín ale také místní samospráva. Vedení kolínské radnice poukazuje i na pobočné efekty jako neúměrnou dopravní zátěž, jelikož celkový objem navezeného materiálu dosahoval mnoha milionů metrů krychlových

Radnice má ale svázané ruce neboť úřední pravomoc rozhodovat má krajský úřad. Přesto se povedlo společným úsilím samosprávy, různých sdružení a spolků včetně ČRS, dosáhnout určitého tlaku na přehodnocení celého záměru.

Protestům dalo za pravdu Ministerstvo životního prostředí, které celou věc vrátilo zpátky k přepracování.

Tím však bohužel celá věc zdaleka nekončí;

Těžební společnost vrací úder

Starosta Kolína, Michal Kašpar, v pátek 7. ledna informoval o novém vývoji v kauze pískovny Sandberk.

Těžební společnost zohlednila všeobecný odpor proti rozdělení Sandbergu na několik samostatných jezer.

Obavy ale vyvolává množství materiálu, který má do jezera sypat. Firma sice snížila požadavek na pouhou třetinu. Stále však jde o více než 600 tisíc krychlových metrů materiálu.

Město se bojí nejen dopravní zátěže, která negativně ovlivní život v okolí. Obavy plynou zejména z rizika poškození spodních vod v oblasti vodárenského pásma Tři dvory. Právě zde získává vodu prakticky celá kolínská aglomerace a její ohrožení by znamenalo zásadní problém pro celý region Kolínska.

Starosta zároveň vyzývá všechny spolky i jednotlivce, aby vyjádřili své připomínky na Krajském úřadě Středočeského kraje. 

Čas na připomínkování je totiž poměrně krátký. Vyjádřit svůj názor a připomínky k tomuto tématu můžete oficiální cestou jen do 28.1.2022. Je totiž nutné podotknout, že každý názor a zejména řádně odůvodněná připomínka může ovlivnit jednotlivé aspekty celého úředního rozhodnutí. 

Jak bude vypadat a fungovat rybaření a trávení volného času na Sandberku tak máte šanci ovlivnit i vy.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.