Na Opavsku pytlák ulovil 85 raků: klepeta ale nakonec dostal od policie

Místo, kde byla vydra
Ilustrační foto

Pytlácký příběh jako z dob první republiky se odehrál na Opavsku. Nezákonného chování se zde pachatel dopustil nikoliv na rybách ale na racích.

Nebyl to žádný troškař. Celkem se zmocnil solidních 85 kusů vzácného a chráněného raka říčního. K případu došlo již 9. září na malém vodním díle poblíž Hradce nad Moravicí.

Policie případ vyšetřuje jako přečin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

V těchto dnech komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, kterého se měl dopustit podezřelý 36letý muž z Opavy tím, že mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou odpolední 9. září letošního roku v bezprostřední blízkosti tak zvaného Žimrovického splavu v řece Moravici na katastru obce Hradec nad Moravicí, místní část Žimrovice. Bez souhlasu orgánů ochrany přírody měl totiž ulovit 85 kusů raka říčního, který je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny, jehož ochrana je konkretizována prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí jako druh kriticky ohrožený. Celá záležitost byla zjištěna a objasněna na základě vlastního prošetřování a prověřování ze strany místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a vše je nadále v gesci opavských kriminalistů.

V těchto dnech komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, kterého se měl dopustit podezřelý 36letý muž z Opavy tím, že mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou odpolední 9. září letošního roku v bezprostřední blízkosti tak zvaného Žimrovického splavu v řece Moravici na katastru obce Hradec nad Moravicí, místní část Žimrovice.

Bez souhlasu orgánů ochrany přírody měl totiž ulovit 85 kusů raka říčního, který je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny, jehož ochrana je konkretizována prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí jako druh kriticky ohrožený. Celá záležitost byla zjištěna a objasněna na základě vlastního prošetřování a prověřování ze strany místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a vše je nadále v gesci opavských kriminalistů.uvádí ve zprávě Krajské ředitelství PČR v Moravskoslezském kraji

Rak říční patřil až zhruba do padesátých let mezi poměrně hojné živočišné druhy. Z českých toků vymizel zejména díky silnému průmyslovému znečištění vodních toků a jeho populace se zachovala pouze na nedotčených lokalitách.

V současné době původní raky říční ohrožují invazní druhy raků, kteří mu jsou konkurencí a zároveň šíří infekční choroby jako račí mor.

Je to zejména rak signální (Pacifastacus leniusculus), rak pruhovaný (Orconectes limosus) a rak mramorovaný (Procambarus fallax), což jsou druhy, jenž pocházejí ze severní Ameriky a nejsou na našem území původní.

Raci dříve patřili k vítané pochoutce i mezi prostým lidem

Rak říční patří mezi chráněné druhy živočichů. Ještě za časů našich dědů ale patřili k relativně běžným druhům, kteří zpestřovali jídelníček mnohé rodiny. Ačkoliv právo lovu těchto živočichů bylo vždy regulováno vrchností, dostávali se raci na stoly českých rodin poměrně často.

Astacus astacus male

Mnohdy právě díky drobnému a do značné míry tolerovanému pychu. Lov raků navíc často patřil mezi zábavu zejména vesnických dětí. Umění kulinářského zpracování raků ale mezi českou veřejností v posledních desetiletích téměř vymizelo, stejně jako zmizeli raci z mnohých českých a moravských vod.

Recepty na raky se nám dochovali například také od legendární české kuchařky Magdaleny Dobromily Retiggové, která vařila raky s karfiolem a štičím masem. Pro představu: na jedno rodinné jídlo předepisovala cca 60 raků.

Podíváme-li se dále do historie, tak například na svatební hostině Viléma z Rožmberka těch raků snědli rovnou 300 tisíc. V dnešní době lze raky kuchyňsky upotřebit také, zejména v lepších restauracích. Tito raci by ale měli pocházet pouze z příslušných komerčních farem, nikoliv z volné přírody.

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.