Na Bruntálsku se vyskytlo ohnisko infekční choroby pstruhů

duhák z pískovny

Po dvou letech se v České republice objevilo ohnisko virové hemoragické septikémie (VHS). Zasáhlo chov pstruhů duhových v obci Tylov na Bruntálsku.

Z celkových šesti tun chovaných ryb uhynula téměř třetina. Zbývající ryby se bohužel musí utratit a zlikvidovat ve specializovaném zařízení.

Zároveň jsou aplikována opatření k zamezení šíření nákazy.

Virová hemoragická septikémie ohrožuje zejména pstruhy a štiky, což jsou ryby na některých sportovních nádržích často chované současně. Zde však šlo o chovnou vodu zaměřenou na pstruha duhového.

Obecně podobný výskyt nákazy dokresluje potřebu veterinární kontroly nad rybochovy, jelikož případný převoz či únik ryb do jiné lokality, například rybářského revíru, by mohl způsobit velké problémy. V tomto případě se blízko po toku od chovných nádrží nachází přehrada Slezská Harta, významný revír v této oblasti.

VHS poskytuje zejména mladší ročníky pstruha duhového a při teplotě vody mezi 8 a 10 stupni.

Spouštěčem může být stresová situace jako manipulace s rybou, změna teplot či kvality vody.

Projevem choroby je apatie, vystouplé oči, tmavé zbarvení ryb nebo krvácení u ploutví. Na člověka se nemoc nepřenáší.

Podezření na nákazu v dotyčném revíru bylo zaznamenáno již 6. ledna. Veterinární správa proto podnikla základní opatření proti šíření nákazy včetně zákazu přesunu ryb.

Laboratorní vyšetření vzorku živých ryb prokázalo nákazu asi o 4 dny později.

Po dvou letech se nákaza objevila na stejném místě

Státní veterinární správa konstatuje, že se jedná o první případ tohoto druhu od roku 2021. Tehdy se v republice vyskytly dvě ohniska VHS.

Z nich jedno ve stejném chovu jako nyní. Virus přitom může přežívat dlouhodobě i ve volných tocích poblíž chovů odkud se může opakovaně šířit.

Stejně tak se nákaza přenáší převozem infikovaných ryb či použitím kontaminovaného vybavení nebo vody. SVS uvádí také možnost přenosu ptactvem.

Opatření proti šíření nákazy jsou aplikovatelné hlavně v případě uzavřených chovů. Při zarybňování násadou do volných vod a revírů je nutné mít jistotu, že ryba je zdravá.

Produkční rybáři proti VHS bojují opatřeními, jenž mohou zahrnovat například karanténu ryb po převozu do nové nádrže a prevenci při obchodu s rybami.

Nutná je důkladná dezinfekce všeho zařízení a pomůcek včetně UV dezinfekce vody.

Zdroj: SVS ČR

Jiná infekce v posledních letech trápila také kapry

V nedávných letech se na českých rybnících šířila také tzv. KHV neboli Koi herpesviróza.

Jak název napovídá, jde o chorobu jež se vyskytuje u kaprovitých ryb. V tomto případě je ohrožen kapr obecný a to i běžná forma, nikoliv jen jeho okrasná forma zmíněná přímo v názvu.

Tato choroba se od předchozí liší také výskytem v teplé vodě nad 23 stupňů Celsia.

Nakažené ryby ztrácí orientaci, často se vyskytují u hladiny či přítoku a také ztrácí plachost.

Například roce 2019 bylo v České republice zaznamenáno 8 ohnisek, kde proběhly stejná opatření jako v případě výše zmíněných pstruhů.

Ztráty na kaprovitých rybách jsou v takovém případě značné neboť chovné rybníky mají poměrně vysokou hustotu ryb na hektar.

Ani tato choroba není přenosná na člověka, rizika přenosu je ale nutné eliminovat.

Rybáři u Přelouče museli opakovaně utratit stovky ryb

Nejznámějším případem se stala nákaza na oblíbeném rekreačním rybníku Buňkov u Přelouče.

Jde o chovnou vodu s navštěvovaným kempem a veřejností oblíbeným výlovem. 

Vzhledem k nákaze ale muselo dojít k rychlé likvidaci obsádky této relativně velké nádrže.

Nákaza se zde vyskytla opakovaně a došlo k utrácení celkem více než 130 tun ryb.

Náklady na likvidaci a další opatření vysoce šly do desítek milionů korun. Roku 2020 pak byl rybník znovu zarybněn násadou 30 tisíc kusů malých kaprů.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.