Mimořádně: Okamžitý zákaz rybolovu na Labi 14, havárie jezu v Dolních Beřkovicích!!

Labe 14 Dolní beřkovice

Český rybářský svaz MO Mělník informuje o okamžitém zákazu rybolovu na revíru Labe 14 – 411 046, dále na revirech Sidonka, Mlazické tůně a Vehlovická tůň (411167/ 2, 3, 5). Mimořádně opatření se zavádí z důvodu havárie na jezu a poklesu hladiny vody. 

V pátek ve večerních hodinách došlo k havárii na důležitém labském jezu v Dolních Beřkovicích, což způsobilo únik a rychlý pokles hladiny vody v nadjezí směrem k Mělníku. 

Rybáři informují také o záchranných pracech, které ještě v noci podnikli na okolních revírech. 

V oblasti Mělníka se totiž nachází několik menších revírů spojených s Labem, kde při poklesu hladiny ze zdrže zmíněného jezu dochází k ohrožení vodních živočichů z důvodu nedostatku vody. Jedná se například o tůň ve Vehlovicich a Mlazicích.

Zákaz rybolovu na Labi 14 a přilehlých revírech

Rybolov se okamžitě zakazuje na následujících revírech:

“ZÁKAZ RYBOLOVU OD 7.10.2023 DO ODVOLÁNÍ! Na hlavním toku revíru Labe 14 (411046), dále na revirech Sidonka, Mlazické tůně a Vehlovická tůň (411167/ 2, 3, 5) z důvodu havárie na jezu a poklesu vody.” , takto informuje přímo MO ČRS Mělník. Pro aktuální informace o situaci doporučujeme sledovat jejich webové stránky a FB profil.

Kde leží revír Labe 14?

Labe 14 Dolní beřkovice
Inkriminované nadjezí, foceno z levého břehu

Podívat se na polohu revíru můžete na této mapě.

Jez v Dolních Beřkovicích leží poblíž stejnojmenné obce několik kilometrů po proudu od města Mělník.

Labe Mělník
Labe 14 pod Mělníkem

Na protějším pravém břehu jej naleznete u obce Liběchov.

Tvoří spodní hranici revíru Labe 14, který se od jezu táhne proti proudu přes město Mělník a svoji horní hranici má až nad ním, u obce Kly.

Jedná se o jeden z velkých labských jezů, který je spojen s plavební komorou a MVE

O havárii na jezu zatím nemáme bližší informace. Jedná se o důležitý jez sloužící plavbě po LVC a odběru povrchových vod po účely průmyslu, na pravém břehu je také umístěna MVE. Co se týče hlavního toku Labe a vodních staveb obecně, vypuštění jezu se občas odehrává zejména při opravách na vodních dílech.

Následkem bývá pokles hladiny cca o metr a půl až dva metry a zejména zrychlení toku řeky, neboť silně regulované Labe při tom získává opět svůj přirozený spád.

Podobný stav jsme mohli před několika lety pozorovat například v Nymburce,kde však šlo o plánovanou akci. 

Ryby na hlavním toku to nemusí příliš ohrozit, problémem ale mohou být právě tůně a ramena spojená s hlavním tokem a závislá na výšce hladiny nadržené vodním dílem.

Ještě jednou připomínáme: pokud sedíte na revíru Labe 14 nebo se tam chystáte, rybolov není možný, došlo k okamžitému zákazu rybolovu od dnešního dne až do odvolání!!!

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.