Revíry VčÚS zasahují několik krajů – HK, PCE, LBC a Vysočina.

Na těchto revírech je možné lovit pouze s platným RL a povolenkou. Seznam má čistě informativní charakter, vzhledem k častým změnám pravidel doporučujeme ověření informací v papírovém RŘ (oddíl III povolenky k lovu)

451 717 Babský rybník

MO Golčův Jeníkov – 1,3 h

Revír tvoří nádrž:

Babský rybník (GPS 49°48’9.483″N, 15°31’28.252″E) Klášter u Vilémova1,3 ha

Na rybníku Babský je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 097 Bělá 1

MO Častolovice – 10 km, 8 ha

GPS Z: 50°7’20.662″N, 16°10’18.73″E, K: 50°11’3.759″N, 16°11’28.205″E
Od ústí do Divoké Orlice u Častolovic až k jezu v Postrání. K revíru patří část náhonu Alba (GPS Z: 50°7’39.235″N, 16°10’58.345″E, K: 50°7’44.067″N, 16°8’50.149″E) od jeho výtoku z řeky Bělé až k pile v Česticích nad Orlicí. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Říčka Kněžná do revíru nepatří – je samostatným revírem.
Do revíru patří nádrž:

Tutleky (GPS 50°7’59.079″N, 16°15’9.643″E)v k. ú. Tutleky0,8 ha

451 001 Břevnický potok 1

MO Chotěboř – 6 km, 16 ha

Do revíru patří nádrž:

Břevnickák.ú. Chotěboř12,0 ha
(GPS 49°42’17.148″N, 15°40’20.504″E)

Vlastní tok Břevnického potoka a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na obou březích Břevnické nádrže v délce 50 m od přítoku je chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán.

TIP! Chcete se pochlubit úlovkem nebo zážitkem z ryb? Vkládat příspěvky do rubriky "Vaše úlovky" můžete zde: Vložit úlovek!

Zákaz vstupu a lovu ryb z tělesa hráze Břevnické nádrže a z přilehlého prostoru, který je oplocen. Používání rybářských přístřešků je povoleno pouze v době výkonu rybářského práva, stanování je na celém revíru zakázáno. Zákaz vjezdu motorových vozidel na vyznačené pozemky. Zavážení a zaplavávání nástrah a návnad je zakázáno. Na Břevnické nádrži je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 003 Bystřice 1

MO Chlumec nad Cidlinou – 6 km, 11 ha

GPS Z: 50°8’58.602″N, 15°27’58.53″E, K: 50°10’32.616″N, 15°34’24.654″E
Od ústí do Cidliny v Chlumci nad Cidlinou až k jezu Divokého mlýnku u Třesického rybníka. K revíru patří písníky:

Kosičky I.v k. ú. Kosičky10,0 ha
(GPS 50°9’43.418″N, 15°33’4.215″E)
Stará VodaKosičky1,5 ha
(GPS 50°9’19.622″N, 15°31’49.243″E)

Na písníku Kosičky I. a Stará Voda platí zákaz stanování a táboření. Zákaz lovu ryb v úseku vyznačeném tabulemi na severním břehu písníku Kosičky I. a z ostrůvku. Na písníku Kosičky I. je povoleno parkování v prostoru mezi uvedenými písníky. Na písníku Kosičky I. je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 004 Bystřice 2

MO Nechanice – 12 km, 33 ha

GPS Z: 50°10’32.648″N, 15°34’24.704″E, K: 50°12’19.749″N, 15°38’3.57″E
Od jezu Divokého mlýnku u Třesického rybníka až k jezu mlýna Boharyně a nově vytvořené koryto Bystřice od bývalého mlýna v Roudnici až k Divokému mlýnku v délce 4 km – vyznačeno tabulemi. Na písnících Obědovický a Puchlovický zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz označování krmného místa.
K revíru patří písníky:

Puchlovickýv k. ú. Puchlovice3,0 ha
(GPS 50°10’48.159″N, 15°37’15.97″E)
ObědovickýObědovice19,0 ha
(GPS 50°9’59.118″N, 15°35’2.612″E)
LhoteckýLhota pod Libčany0,6 ha
(GPS 50°10’3.172″N, 15°40’38.179″E)

Na písníku Obědovický je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 005 Bystřice 3

GPS Z: 50°12’19.814″N, 15°38’3.571″E, K: 50°17’43.345″N, 15°42’16.872″E
Od jezu mlýna Boharyně (ř. km 16) až k mostu silnice Sadová – Lípa (ř. km 30,8). K revíru patří nádrže:

Dolní Přímv k. ú. Dolní Přím0,2 ha
(GPS 50°14’23.664″N, 15°42’16.981″E)
HrádekHrádek u Nechanic0,1 ha
(GPS 50°13’36.682″N, 15°40’28.218″E)
NávesníStaré Nechanice0,1 ha
(GPS 50°14’36.28″N, 15°36’58.498″E)
SplavNechanice0,7 ha
(GPS 50°14’9.908″N, 15°37’42.366″E)
KomárovNechanice0,5 ha
(GPS 50°14’39.934″N, 15°38’42.3″E)
KuchařNechanice0,4 ha
(GPS 50°13’51.234″N, 15°37’25.83″E)
ProbluzProbluz0,5 ha
(GPS 50°14’35.760″N, 15°43’8.593″E)
BarťákKunčice1,0 ha
(GPS 50°13’32.072″N, 15°37’36.923″E)

451 006 Bystřice 4

GPS Z: 50°17’43.81″N, 15°42’17.611″E, K: 50°22’46.117″N, 15°40’5.609″E
Od mostu silnice Sadová – Lípa až k jezu pod hřebčínem Jeníkov u Hořic. K revíru patří nádrž:

Chvalinav k. ú. Chvalina0,5 ha
(GPS 50°21’12.863″N, 15°38’49.833″E)

451 007 Bystřice 5

GPS Z: 50°22’46.15″N, 15°40’5.635″E, K: 50°23’7.695″N, 15°41’42.556″E
Od jezu pod hřebčínem Jeníkov u Hořic po most u farmy statku Dolenec.

451 018 Chrudimka 1

GPS Z: 50°2’40.381″N, 15°46’36.318″E, K: 49°59’19.388″N, 15°51’47.842″E
Od ústí řeky Chrudimka do řeky Labe v Pardubicích až k ústí řeky Novohradky na ř. km 12,6. K revíru patří náhon Halda od vtoku do Chrudimky až k stavidlům na Loučné v Počáplech. Na náhonu Halda je lov ryb zakázán v úseku od vtoku Haldy do Chrudimky k mostu na Židově v Pardubicích. V prostoru Rybářské restaurace u Matičního jezera v k. ú. Pardubice je vyhlášen zákaz vstupu na pobřežní pozemky. Zákaz lovu ryb na řece v prostoru celé Labské ulice (zástavba). Zavážení nástrah a návnad povoleno.

Chrudimka, hlavní tok12,7 km 22,6 ha

K revíru patří:

Matiční jezerov k. ú. Pardubice2,0 ha
(GPS 50°2’7.302″N, 15°47’2.176″E)
náhon Halda4,7 km 1,6 ha
(GPS Z: 50°2’26.007″N, 15°46’59.967″E, K: 50°3’41.727″N, 15°49’37.032″E)

451 019 Chrudimka 2

GPS Z: 49°59’19.324″N, 15°51’47.74″E, K: 49°55’51.489″N, 15°48’58.794″E
Od ústí řeky Novohradky u Úhřetické Lhoty až k Janderovu jezu v Presech. Novohradka do revíru nepatří – je samostatným revírem. Náhon od Janderova jezu k revíru nepatří.

451 095 Chrudimka 3

Revír tvoří nádrž:

Zádušní (GPS 49°53’14.52″N, 15°45’20.334″E)v k. ú. Smrkový Týnec1,5 ha

451 020 Chrudimka 4

Revír tvoří nádrže:

Horní rybník (Pivovarský)v k. ú. Nasavrky3,6 ha
(GPS 49°50’23.737″N, 15°47’56.596″E)
Nad Pivovarem (koupaliště)Nasavrky0,6 ha
(GPS 49°50’31.795″N, 15°48’20.687″E)
Libkov-VedralkaLibkov1,1 ha
(GPS 49°50’33.907″N, 15°45’51.451″E)

Na přítoku do Pivovarského (Horního) rybníka je chráněné rybí pásmo – označeno tabulemi.

451 021 Chrudimka 5 – údolní nádrž Seč

GPS 49°50’13.114″N, 15°39’15.306″E
Od tělesa hráze ÚN Seč až k jezu Na Pilce u Piskačova mlýna na řece Chrudimce (ř. km 60,143) včetně všech přítoků. ÚN Seč slouží k odběru pitné vody. Lov ryb zakázán:

v pásmu 100 m od přehradního tělesa § 13 odst. 3) písm. g) zákona č. 99/2004 Sb.;
v pásmu pod Motelem (povodí Labe úsek 200 m, včetně přepadové hráze oploceno);
z ostrova, který je vyhlášen přírodní rezervací;
v pásmu vyznačeném tabulemi pod Ohebem – 650 m;
v pásmu vyznačeném tabulemi chráněná rybí oblast, úsek od Šrámka až po Klokočov v délce 400 m po obou stranách, (část řeky Chrudimky a část ÚN Seč);
v prostoru kotviště Jachtklubu Pardubice od 1. 6. do 31. 8. – vyznačeno tabulemi – dle plavebního řádu. Zavážení nástrah a návnad povoleno. Mimo vyznačená místa platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů. Zákaz příjezdu a parkování motorovými vozidly do blízkosti ÚN. (zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.; užívání místních komunikací je upraveno dopravními značkami včetně omezení či úpravy provozu; u lesních cest zákon č. 285/1995 Sb., § 20 zákaz vjíždění do lesa motorovými vozidly – výjimku uděluje vlastník).

451 022 Chrudimka 6

GPS Z: 49°48’24.115″N, 15°43’37.433″E, K: 49°44’55.773″N, 15°52’21.435″E
Od jezu Dolní pily ve Vršově až k jezu pod obcí Vitanov.
K revíru patří:

nádrž Dlouhýv k. ú. Kocourov5,5 ha
(GPS 49°45’9.338″N, 15°48’57.484″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 023 Chrudimka 7

Revír tvoří nádrže:

Groš „G“Kameničky2,5 ha
(GPS 49°43’43.833″N, 15°57’53.981″E)
Vitanec „V“Hlinsko1,5 ha
(GPS 49°45’35.287″N, 15°52’46.949″E)

a kamenolomy:

Na Cihelce „C“Blatno0,4 ha
(GPS 49°45’6.892″N, 15°55’56.047″E)

Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. V úlovkovém listu je nutné v kolonce podrevír uvádět označení jednotlivých rybníků (U, G, V, C).

451 008 Cidlina 3

GPS Z: 50°7’14.656″N, 15°25’43.39″E, K: 50°11’48.161″N, 15°30’3.832″E
Od jezu u obce Loukonosy až po jez Myškov u mlýna v Mlékosrbech na hlavním toku Cidliny a na Mlýnské Cidlině od soutoku Mlýnské Cidliny s potokem u Rtanova. K revíru patří Mlýnská Bystřice (GPS Z: 50°10’37.333″N, 15°29’22.681″E, K: 50°10’38.131″N, 15°32’20.615″E).

451 009 Cidlina 4

GPS Z: 50°11’48.177″N, 15°30’3.907″E, K: 50°15’37.601″N, 15°30’19.647″E
Od jezu Myškova mlýna v Mlékosrbech až k jezu mlýna ve Sloupně. K revíru patří nádrže a propadliny: Huryšák III v k. ú. Nový Bydžov 3,8 ha (GPS 50°13’23.743″N, 15°29’55.635″E) Starý Bydžov Starý Bydžov 0,6 ha (GPS 50°15’22.619″N, 15°27’25.573″E) Chudonice Chudonice 0,3 ha (GPS 50°13’50.237″N, 15°29’5.576″E) Do revíru patří potoky Zábědovský (Skřeněřský) (GPS Z: 50°12’52.737″N, 15°30’15.407″E, K: 50°18’55.06″N, 15°22’42.138″E), Králický (GPS Z: 50°13’58.264″N, 15°30’16.678″E, K: 50°19’32.781″N, 15°33’25.703″E) od vtoku do Cidliny až k pramenům a tok řeky Kněžovky. Na propadlině František v k. ú. Vysočany je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

451 010 Cidlina 5

GPS Z: 50°15’37.844″N, 15°30’19.75″E, K: 50°21’23.043″N, 15°24’44.696″E
Od jezu ve Sloupně až k jezu mlýna v Žereticích mimo Javorku. K revíru patří nádrže:

nádržv k. ú. Vysoké Veselí10,7 ha
(GPS 50°19’54.618″N, 15°25’43.781″E)
SkřivanskáSkřivany2,5 ha
(GPS 50°16’10.624″N, 15°30’31.287″E)
řeka Cidlina

Na retenční nádrži ve Vysokém Veselí je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Nádrž ve Sběři je chovná – lov ryb zakázán. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 013 Dědina 1

GPS Z: 50°11’55.967″N, 15°58’32.617″E, K: 50°15’18.681″N, 16°2’33.684″E
Od vtoku do Orlice v Třebechovicích pod Orebem až k jezu v Českém Meziříčí. K revíru patří část náhonu Bělá – Dědina (GPS Z: 50°12’7.93″N, 15°59’50.799″E, K: 50°11’2.248″N, 16°2’29.686″E) od jeho vtoku do Dědiny až k železničnímu mostu v Petrovicích. Úsek Dědiny protékající bažantnicí Mochov je chráněnou rybí oblastí – lov ryb v tomto úseku celoročně zakázán. Rameno Zlatého potoka, který vtéká do Dědiny u Městce, do revíru nepatří.

451 014 Doubrava 3

GPS Z: 49°53’23.022″N, 15°30’21.182″E, K: 49°49’43.525″N, 15°34’7.218″E
Od přírodního prahu pod Macháňovou skálou (asi 500 m nad můstkem ke školce Lesů ČR s. p.) až k tělesu hráze údolní nádrže Pařížov v k. ú. Běstvina. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 015 Doubrava 4

Revír tvoří:

ÚN Pařížovv k. ú. Běstvina10,0 ha
(GPS 49°49’46.273″N, 15°34’11.392″E)

Od hráze údolní nádrže až k Pilskému splavu – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 016 Doubrava 7

Revír tvoří nádrže:

Zaďákv k. ú. Krucemburk2,0 ha
(GPS 49°41’5.236″N, 15°51’44.526″E)
Na HlíněSobiňov0,1 ha
(GPS 49°41’37.947″N, 15°46’35.15″E)

451 092 Holicko

Revír tvoří nádrž:

Nebeský (GPS 50°6’59.071″N, 15°58’31.778″E)v k. ú. Vysoké Chvojno1,4 ha

Na nádrži Nebeský v oblasti přítoku je v úseku 25 m na obě strany chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

451 017 Hostačovka 1

Revír tvoří nádrž:

Hostačovskáv k. ú. Skryje4,0 ha
(GPS 49°50’53.444″N, 15°29’38.246″E)

Na nádrži Hostačovská je chráněná rybí oblast v úseku u přítoku v délce 30 m na obě strany – lov ryb zakázán. (V případě odbahňování nádrže lov ryb nebude umožněn)

451 024 Javorka 1

GPS Z: 50°16’52.749″N, 15°30’0.838″E, K: 50°24’20.765″N, 15°33’3.469″E
Od vtoku do Cidliny ve Smidarech až k vtoku Chotečského potoka u Šárovcovy Lhoty. Chotečský potok do revíru nepatří.
K revíru patří:

nádrž Vojickáv k. ú. Vojice8,4 ha
(GPS 50°23’28.11″N, 15°29’23.276″E)

Mlýnský náhon v Oboře je po celé své délce chovným úsekem – lov ryb zakázán. Na části nádrže Vojická je chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi. Na nádrži Vojická je zákaz kempování, rozdělávání ohňů, stavění rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy.

Označování krmného místa bójkami, zavážení nástrah a návnad je zakázáno. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Zákaz vjezdu všech dvoustopých vozidel na hráz rybníka a přilehlých pozemků, parkování povoleno jen na vyznačeném místě.

451 088 Jizera 12

Revír tvoří nádrž:

Martinice (GPS 50°34’58.825″N, 15°32’34.317″E)

451 029 Labe 26

GPS Z: 50°2’46.616″N, 15°23’19.687″E, K: 50°2’41.418″N, 15°31’4.276″E
Od vtoku Černé strouhy (pravostranný přítok) na ř. km 98,4 do vyústění Opatovického kanálu do Labe pod obcí Semín v ř. km 110,1. Lov z plavidel povolen na hlavním toku, zavážení nástrah a návnad povoleno. Na hlavním toku je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.
K revíru patří odstavená ramena a nádrže od bývalé zastávky ČD Chvaletice:

Tišinav k. ú. Řečany nad Labem3,0 ha
(GPS 50°2’18.316″N, 15°29’10.147″E)
VotokaŘečany n. L. – Labětín
(GPS 50°2’7.423″N, 15°30’36.3″E)4,0 ha
Staré LabeSelmice2,5 ha
(GPS 50°2’59.433″N, 15°27’8.987″E)
JordáněŘečany nad Labem1,1 ha
(GPS 50°2’46.404″N, 15°27’42.917″E)

451 030 Labe 27

GPS Z: 50°2’41.434″N, 15°31’4.301″E, K: 50°2’27.921″N, 15°41’28.051″E
Od vyústění Opatovického kanálu do Labe pod obcí Semín v ř. km 110,1 až po jez elektrárny v Srnojedech v ř. km 124,2. K revíru patří Opatovický kanál (GPS Z: 50°2’41.989″N, 15°31’3.352″E, K: 50°6’6.908″N, 15°42’41.45″E) od vyústění do Labe pod obcí Semín až k mostu silnice Dolany – Hrádek (z důvodů obecného zájmu je zákaz lovu ryb na levém břehu v objektu Rybářství Bohdaneč).
K revíru patří pravostranné přítoky:
Náhon z chemických závodů Semtín, Černská struha (GPS Z: 50°2’45.722″N, 15°40’12.707″E, K: 50°4’54.551″N, 15°39’38.872″E), Živanická struha (GPS Z: 50°2’44.208″N, 15°39’22.433″E, K: 50°4’50.679″N, 15°39’16.813″E), Mulda, Opatovický kanál (16 km, šíře 4 m).
Levostranné přítoky: Poběžovický potok, potok Švarcava, Lhotecký potok. Revír tvoří uzavřené vodní plochy a rybníky:

Houserv k. ú. Přelouč3,0 ha
(GPS 50°2’14.942″N, 15°35’45.601″E)
Mělice I-StarákŽivanice5,0 ha
(GPS 50°2’1.913″N, 15°37’35.665″E)
OpočínekOpočínek5,0 ha
(GPS 50°2’30.313″N, 15°38’39.924″E)
SemínSemín6,0 ha
(GPS 50°3’8.568″N, 15°31’52.568″E)
Černá – VelkýBohdaneč8,0 ha
(GPS 50°3’26.747″N, 15°40’10.44″E)
PřeloučPřelouč2,0 ha
(GPS 50°2’36.38″N, 15°32’23.133″E)
MěliceŽivanice100,0 ha
(GPS 50°2’52.721″N, 15°37’19.482″E)

Na písníku Mělice zákaz lovu ryb z ostrůvku a z poloostrova – vyznačeno tabulemi. Zákaz používání plovoucích a jiných předmětů k označování krmných míst. Zákaz lovu ryb pod jezem v Přelouči a v Srnojedech ve vzdálenosti 100 m. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povolen jen na hlavním toku Labe a na písníku Mělice v k. ú. Živanice.

451 031 Labe 28

GPS Z: 50°2’27.921″N, 15°41’28.102″E, K: 50°2’39.567″N, 15°46’29.617″E
Od jezu elektrárny Srnojedy v ř. km 124,2 až k jezu v Pardubicích v ř. km 130,7 se všemi přítoky. Přítok Bylanka do revíru nepatří – je samostatným revírem.

řeka Labe, hlavní tok6,629 km 47,8 ha

K revíru dále patří odstavená ramena:

Jarkovskév k. ú. Rosice nad Labem3,1 ha
(GPS 50°2’45.677″N, 15°43’7.322″E)
Pod FarouRosice nad Labem 21,0 ha
(GPS 50°2’22.839″N, 15°44’22.506″E)
BajkalPardubice2,0 ha
(GPS 50°2’44.508″N, 15°45’47.599″E)
VolkovoPardubice3,5 ha
(GPS 50°2’42.658″N, 15°45’49.075″E)

Na Volkově ramenu platí zákaz vnadění a lov dravců je povolen pouze na umělé nástrahy. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28389/2019-MZE-16232 z 27. 5. 2019 byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 031 Labe 28 v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00 do 4.00.
Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 28.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:
a)
Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b)
Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c)
Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

451 032 Labe 29

GPS Z: 50°2’39.615″N, 15°46’29.769″E, K: 50°4’9.075″N, 15°49’46.923″E
Od jezu v Pardubicích v ř. km 130,7 až k silničnímu mostu silnice Kunětice – Sezemice v ř. km 137,9. Přítoky Chrudimka a Loučná do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry. Pískoviště Za Koupalištěm (ARÓZA) je součástí ramene Brozany.

řeka Labe, hlavní tok7,1 km 33,7 ha

K revíru patří odstavená ramena:

Brozanyv k. ú. Brozany12,5 ha
(GPS 50°2’50.476″N, 15°47’0.277″E)
Písník ArózaBrozany1,5 ha
(GPS 50°2’52.803″N, 15°46’57.903″E)
HrčákyBrozany1,8 ha
(GPS 50°3’26.89″N, 15°48’55.966″E)
Na LežánkáchPardubice1,5 ha
(GPS 50°2’46.117″N, 15°46’59.577″E)

Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 033 Labe 30

GPS Z: 50°4’9.214″N, 15°49’47.806″E, K: 50°9’40.363″N, 15°48’34.834″E
Od mostu silnice Kunětice – Sezemice v ř. km 137,9 až k jezu v Opatovicích nad Labem v ř. km 152,6. K revíru patří Opatovický kanál (GPS Z: 50°6’7.343″N, 15°42’41.834″E, K: 50°9’19.226″N, 15°47’47.105″E) od mostu silnice Dolany – Hrádek až k silničnímu mostu Hradec Králové – Opatovice nad Labem. Na písníku Gigant a na písníku Velký je lov z ostrůvků zakázán ve veřejném zájmu. K revíru patří:

řeka Labe, hlavní tok14,59 km 76,5 ha
písník Týnišťv k. ú. Stéblová32,0 ha
(GPS 50°6’39.366″N, 15°44’59.27″E)
Písník MalýOpatovice nad Labem 10,8 ha
(GPS 50°7’49.428″N, 15°48’0.737″E)
ProstředníOpatovice nad Labem 2,2 ha
(GPS 50°8’4.928″N, 15°47’56.236″E)
VelkýOpatovice nad Labem 18,6 ha
(GPS 50°8’29.002″N, 15°47’51.397″E)
Gigant 2Čeperka18,6 ha
(GPS 50°6’36.002″N, 15°45’22.541″E)
písník BoudyStaré Ždánice51,5 ha
(GPS 50°5’43.444″N, 15°43’0.807″E)
vodní nádrž VaKStéblová55,4 ha
(GPS 50°6’28.682″N, 15°43’10.469″E)
odstavené ramenoNěmčice4,2 ha
(GPS 50°5’38.95″N, 15°48’14.846″E)
odstavené ramenoHrobice2,0 ha
(GPS 50°6’55.656″N, 15°47’52.401″E)
Opatovický kanál3,8 km 11,5 ha
(GPS Z: 50°6’7.343″N, 15°42’41.834″E, K: 50°9’19.226″N, 15°47’47.105″E)
písník OplatilStaré Ždánice88,8 ha
(GPS 50°6’28.682″N, 15°43’10.469″E)

Na písníku Týnišť je zákaz vjezdu na lesní cesty.
Na vodárenské nádrži VaK je zákaz rybolovu z důvodu ochrany vodního zdroje. Na písníku Boudy lov ryb zakázán z poloostrova a ostrova a z prostoru dělicí hráze oddělující písníky Oplatil a Boudy – vyznačeno tabulemi. Na písníku Oplatil platí pouze místní povolenky vydané Východočeským územním svazem Hradec Králové. Na písníku Oplatil neplatí žádné jiné povolenky.
Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 034 Labe 31

GPS Z: 50°9’40.427″N, 15°48’34.86″E, K: 50°16’37.683″N, 15°50’48.722″E
Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř. km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř. km 167,7 včetně části Opatovického kanálu (GPS Z: 50°9’19.947″N, 15°47’48.225″E, K: 50°9’46.017″N, 15°48’31.855″E) od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové – Opatovice nad Labem. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku a na písníku Opatovický v k. ú. Opatovice nad Labem. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost.
K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem, Lochenice, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k. ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice – severně od Opatovického kanálu (Haldy). Na písníku Rusecký je zákaz rybolovu v jihovýchodní části mezi body GPS: 50°15’29.296″N, 15°50’57.197″E (bod 1) – GPS: 50°15’28.154″N, 15°50’53.557″E (bod 2).
Význačné části revíru jsou:
písníky:

Správčickýv k. ú. Předměřice nad Labem 110,0 ha
(GPS 50°15’11.749″N, 15°50’4.514″E)
RuseckýRusek16,0 ha
(GPS 50°15’41.212″N, 15°50’53.819″E)
PlačickýPlačice20,0 ha
(GPS 50°10’31.259″N, 15°46’17.123″E)
OpatovickýOpatovice nad Labem 60,0 ha
(GPS 50°10’2.639″N, 15°48’6.78″E)

ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák
Třebeš (GPS 50°11’5.997″N, 15°49’26.317″E),
Jesípek (GPS 50°10’53.737″N, 15°48’50.293″E),
Petrofova jezera (GPS 50°10’34.499″N, 15°48’37.16″E)
ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák
Farské (GPS 50°11’18.309″N, 15°48’38.04″E),
Machkova (GPS 50°10’57.732″N, 15°48’18.291″E),
Borovina (GPS 50°11’25.984″N, 15°47’58.063″E),
Panelárna (GPS 50°11’42.478″N, 15°47’18.127″E),
Dubina – zákaz lovu ryb (těžba písku) (GPS 50°11’34.693″N, 15°47’7.093″E),
Pod Nábytkem (GPS 50°10’10.934″N, 15°48’0.063″E)
ramena a nádrže nad jezem Hučák
Lochenice (GPS 50°16’43.706″N, 15°49’42.337″E),
Ornstova jezera (GPS 50°14’54.219″N, 15°49’57.379″E),
Keprtův (GPS 50°13’48.5″N, 15°48’37.153″E),
Svobodné Dvory (GPS 50°12’57.172″N, 15°47’16.091″E),
Labský náhon(GPS Z: 50°15’54.535″N, 15°49’32.947″E, K: 50°10’28.046″N, 15°48’26.917″E),
písník pod Ornstovými jezery (GPS 50°14’36.036″N, 15°49’46.346″E).
K revíru dále patří nádrž:
požární nádrž (Rozběřice) (GPS 50°16’2.049″N, 15°45’7.83″E). Na nádrži Závlaha v k. ú. Světí (GPS 50°15’5.777″N, 15°46’19.293″E) je vyhlášená chráněná rybí oblast. Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe ČR č. j. 33032/02/08-16230 vyhlášená chráněná rybí oblast na severní části písníku směrem od Lochenic od přečerpávací stanice GPS: 50°16’12.149″N, 15°49’47.954″E (bod 2) směrem na Háječek Stračinky na západním břehu po bod GPS: 50°15’52.704″N, 15°49’44.043″E (bod 1) a dále od přečerpávací stanice až po konec zvukolamu letiště po východním břehu po bod GPS: 50°15’42.405″N, 15°50’8.463″E (bod 3).
Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicí mezi uvedenými body GPS (1. a 3.) Lov ryb udicí a dalšími metodami je po celé chráněné rybí oblasti celoročně zakázán, a to včetně lovu ryb z plavidel a dalších plovoucích zařízení. Termín provozování vodních skútrů a motorových člunů s vlečením lyžaře je každoročně na písníku Správčický od 15. 4. do 30. 9. od 8.00 do 19.00 hodin. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno vytváření plavebních překážek stání plavidel, umisťování bójí, rybářských návnad a vlasců, které by mohly ohrozit bezpečnost plavebního provozu. Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u Dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí
– lov ryb zakázán. Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15 m od pravého i levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán. Z ostrůvků je lov ryb zakázán. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Na písnících Plačický, Rusek, Smotlachův, Správčice, Opatovice, Pod Nábytkem, Borovina a na písníku Pod Ornstovými rameny je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28400/2019-MZE-16232, z 27. 5. 2019 byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 034 Labe 31 v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00 do 4.00.
Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 31 a to od jezu ve Vysoké nad Labem až po jez v Předměřicích.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:
a)
Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b)
Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c)
Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

451 035 Labe 32

GPS Z: 50°16’37.667″N, 15°50’48.747″E, K: 50°18’56.946″N, 15°52’41.276″E
Od hranice katastru mezi obcemi Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř. km 167,7 až k mostu v Černožicích v ř. km 173,5. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.
K revíru patří propadliny (GPS 50°17’15.825″N, 15°52’28.032″E) po těžbě zemin po levém břehu Labe 32 mimo lokality „biocentrum“ Obora. Zákaz používání bójí a jiných předmětů pro označování krmného místa. Zavážení a zanášení nástrah a návnad je zakázáno.

451 036 Labe 33

GPS Z: 50°18’57.447″N, 15°52’41.361″E, K: 50°21’52.226″N, 15°55’3.15″E
Od mostu v Černožicích nad Labem v ř. km 173,5 až k jezu mlýna v Hořenicích v ř. km 183,5. Úpa a Metuje k revíru nepatří – jsou samostatnými revíry. Přítoky a potok Jordánek jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.
K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Labe 33.
(GPS 50°19’38.766″N, 15°53’4.162″E)
(GPS 50°19’19.987″N, 15°52’48.123″E)
(GPS 50°19’6.849″N, 15°52’37.578″E)
(GPS 50°18’57.52″N, 15°52’36.003″E)

RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28408/2019-MZE-16232, z 27. 5. 2019 byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 036 Labe 33 v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00 do 4.00. Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 33.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

451 037 Labe 34

GPS Z: 50°21’52.209″N, 15°55’3.276″E, K: 50°24’4.386″N, 15°52’13.014″E
Od jezu mlýna v Hořenicích v ř. km 183,5 až k jezu mlýna ve Stanovicích v ř. km 191,9. Přítok Běluňka do revíru nepatří – je samostatným revírem. Zákaz lovu na nástrahy živočišného původu od silničního mostu v obci Brod po jez v obci Stanovice – lov ryb povolen pouze na umělou nástrahu
– vyznačeno tabulemi.
Revír tvoří dvě odstavená ramena Trojice v k. ú. Jaroměř.
(GPS 50°21’56.121″N, 15°55’34.634″E)
(GPS 50°21’57.247″N, 15°55’33.567″E)

451 038 Labe 35

GPS Z: 50°24’4.662″N, 15°52’13.019″E, K: 50°26’28.046″N, 15°47’55.209″E
Od jezu mlýna ve Stanovicích až k jezu Pušův splav ve Dvoře Králové nad Labem, část obce Vorlech.
K revíru patří nádrž:

Vlčkovicev k. ú. Vlčkovice2,5 ha
(GPS 50°25’7.882″N, 15°54’12.465″E)

Ve Dvoře Králové nad Labem, v úseku od místa 50 m pod mostem Jana Opletala (na úrovni konce vyzdívky břehu u sídla MěVaK) proti proudu až po jez Pušův splav – chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Přítoky patří do revíru 453 031 Labe 35 P.

451 039 Labe 36

Revír tvoří nádrž:

Les Královstvív k. ú. Bílá Třemešná40 ha
(GPS 50°27’30.572″N, 15°46’8.538″E)

Přítoky patří do revíru 453 100 Labe 36P.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Pozor: u hráze je označeno tabulemi širší ochranné pásmo od Povodí Labe „zákaz vstupu“.

451 040 Labe 38

Revír tvoří nádrž:

U Letištěv k. ú. Lánov3,6 ha
(GPS 50°37’23.506″N, 15°38’2.211″E)

Lov ryb zakázán v místě trdliště – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 041 Ležák (Holetínka) 2

Revír tvoří nádrže:

Bystřicev k. ú. Včelákov0,3 ha
(GPS 49°48’58.836″N, 15°52’32.272″E)
Ležák IILežáky3,6 ha
(GPS 49°49’54.603″N, 15°54’18.691″E)
lom DurákDřeveš0,5 ha
(GPS 49°49’52.194″N, 15°55’1.583″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zatopený lom Dubová v k. ú. Havlovice do revíru nepatří. Na nádrži Ležák II je zřízené chráněné rybí pásmo po obou stranách přítoku do vzdálenosti 80 m – vyznačeno tabulemi
– lov ryb zakázán.

451 044 Loučná 1

GPS Z: 50°3’34.848″N, 15°49’22.191″E, K: 50°1’26.971″N, 15°56’9.764″E
Od ústí do Labe u Počápel až k jezu nad silničním mostem v Práchovicích. Náhon Halda do revíru nepatří – je součástí revíru Chrudimka 1.

451 045 Loučná 2

GPS Z: 50°1’26.905″N, 15°56’9.913″E, K: 49°59’17.801″N, 16°2’18.065″E
Od jezu nad silničním mostem v Práchovicích až k jezu v Opočně. Na řece Loučná od mlýna v Čeradicích po mlýn na Uhersku – lov ryb povolen pouze na nástrahy neživočišného původu.
K revíru patří nádrž:

Slepotice „S“v k. ú. Slepotice4,4 ha
(GPS 49°59’28.112″N, 15°57’35.248″E)

Na nádrži Slepotice je na přítoku do rybníku chráněné rybí pásmo – označeno tabulemi. V úlovkovém listu je nutné v kolonce podrevír uvádět označení nádrže Slepotice písmenem „S“.

451 046 Loučná 3

GPS Z: 49°59’17.768″N, 16°2’18.09″E, K: 49°59’15.394″N, 16°7’56.603″E
Od jezu mlýna v Opočně až k jezu v obci Zámrsk. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
K revíru patří nádrže:

Knířovv k. ú. Knířov2,0 ha
(GPS 49°55’32.457″N, 16°8’49.446″E)
TýnišťkoTýnišťko2,0 ha
(GPS 49°59’58.862″N, 16°5’35.839″E)

Na nádržích platí zákaz vjíždění motorových vozidel na hráz a zákaz používání krmítek a vnadění od 15. 6. do 15. 9.

451 091 Mendrika

Revír tvoří nádrže:

Mendrika (GPS 49°50’4.49″N, 16°24’10.272″E)v k. ú. Janov1,5 ha
Strakov (GPS 49°52’2.447″N, 16°22’6.254″E)Strakov0,2 ha
Mendrika II (GPS 49°50’6.045″N, 16°23’52.807″E)Janov0,8 ha

451 048 Metuje 1

GPS Z: 50°20’17.505″N, 15°55’5.397″E, K: 50°20’10.856″N, 16°2’26.847″E
Od ústí do Labe v Josefově až k jezu v obci Veselice po regulovaném řečišti a až k jezu mlýna Svárovského v Roztokách po starém řečišti. K revíru patří část potoka Rozkošského (GPS Z: 50°20’41.136″N, 16°1’22.265″E, K: 50°21’43.194″N, 16°3’40.663″E) od jeho ústí do Metuje až k hrázi údolní nádrže Rozkoš.

451 049 Metuje 2

GPS Z: 50°20’37.384″N, 16°1’35.592″E, K: 50°21’0.024″N, 16°9’44.088″E
Od jezu v obci Veselice po regulovaném řečišti a od jezu Svárovského mlýna v Roztokách po starém řečišti až k jezu staré plovárny v Novém Městě nad Metují. Rybářské právo v I. ochranném pásmu vodních zdrojů zůstává nadále omezeno – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 052 Mrlina 3

GPS Z: 50°18’59.184″N, 15°13’19.331″E, K: 50°21’45.324″N, 15°19’31.36″E
Od železniční zastávky Mlýnec ř. km 26,5 až po sádky v Bartoušově ř. km 38,5.
K revíru patří nádrž:

Labouňv k. ú. Jičíněves1 ha
(GPS 50°20’34.119″N, 15°19’51.819″E)

451 053 Novohradka 1

GPS Z: 49°59’19.273″N, 15°51’48.091″E, K: 49°57’21.622″N, 15°56’29.095″E
Od ústí do Chrudimky u Úhřetické Lhoty až k jezu Psotnovského mlýna u Hrochova Týnce. Přítoky Ležák (Holetínka) a Žejbro do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry.

451 054 Novohradka 2

GPS Z: 49°57’21.622″N, 15°56’29.095″E, K: 49°55’32.536″N, 16°1’36.108″E
Od jezu Psotnovského mlýna až k jezu v Jenišovicích. Přítoky a rybník Žilovice jsou chovné – lov ryb zakázán. Z důvodu obecného zájmu je zákaz vstupu a zákaz lovu na řece Novohradce v prostoru odborného učiliště v Chroustovicích. Od silničního mostu Chroustovice – Luže u Pošívalky až k jezu v Jenišovicích je lov ryb povolen pouze na umělou nástrahu a nástrahy rostlinného původu. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 058 Orlice 1

GPS Z: 50°12’11.739″N, 15°49’28.899″E, K: 50°12’55.762″N, 15°54’25.803″E
Hlavní tok řeky Orlice od vtoku do Labe v Hradci Králové až k jezu bývalého mlýna Podhůrky ve Svinárkách v ř. km 6,9. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Labem je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. Chráněná rybí oblast v úseku od Moravského mostu po konec nábřežní zdi na obou březích. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.
K revíru patří ramena a propadliny po těžbě zemin po obou stranách Orlice od jejího vtoku. K revíru patří odstavená ramena, tůně, propadliny vzniklé těžbou a jezera v k. ú. Hradec Králové.
Na levém břehu
Bejkovna, Jezuitská jezera, Sýkorky, Stará Orlice, Lhotecké jezero, písník pod Stříbrným rybníkem
Na pravém břehu
Pekelská jezera, Kašparovo jezero, Hluboké jezero, Černé jezero, Bínarovo jezero, Pod Auty, V Lukách, Holštejn.
Na odstaveném ramenu Holštejn je od napouštěcího zařízení po konec oplocení zřízená chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Lhotecké jezero je chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán rozhodnutím referátu životního prostředí OkÚ Hradec Králové. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Vstup do rekreačního a sportovního centra „Slezská plovárna“ je povolen pouze po dohodě – mobil 736 478 373 – p. Mikeš Václav – hospodář MO ČRS Hradec Králové. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku.

451 059 Orlice 2

GPS Z: 50°12’55.81″N, 15°54’25.855″E, K: 50°10’54.116″N, 15°59’38.42″E
Od jezu bývalého mlýna Podhůrka ve Svinárkách v ř. km 6,9 až k mostu ve Štěnkově v ř. km 18,4. Přítok Dědina do revíru nepatří – je samostatným revírem. K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Orlice 2.

451 060 Orlice 3

GPS Z: 50°10’54.02″N, 15°59’38.292″E, K: 50°8’4.305″N, 16°4’8.384″E
Od mostu ve Štěnkově až k soutoku Tiché a Divoké Orlice. K revíru patří i úsek náhonu Bělá – Dědina od železničního mostu v Petrovicích až k mlýnu v Týništi nad Orlicí. V úseku od mlýna v Týništi nad Orlicí k silničnímu mostu na Opočno je v úseku náhonu Bělá – Dědina lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. K revíru dále patří propadliny a odstavená ramena po těžbě zemin označené tabulemi rybářského revíru 451 060.

451 061 Orlice Divoká 1

GPS Z: 50°8’3.975″N, 16°4’9.107″E, K: 50°7’7.201″N, 16°8’58.534″E
Od soutoku Tiché a Divoké Orlice až k hraničním tabulím v blízkosti Častolovických Horek ležících 800 m po pravém břehu nad ústím Zlatého potoka včetně všech odstavených ramen a tůní v povodí revíru. Do revíru patří nádrž:

Hoděčínv k. ú. Hoděčín4,4 ha
(GPS 50°9’51.687″N, 16°9’55.278″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. 100 m nad přítokem do Hoděčínského rybníka je vyhlášená chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi.

451 062 Orlice Divoká 2

GPS Z: 50°7’7.201″N, 16°8’58.584″E, K: 50°6’9.836″N, 16°16’5.114″E
Od hraničních tabulí v blízkosti Častolovických Horek ležících 800 m na pravém břehu nad ústím Zlatého potoku až k jezu v Doudlebách nad Orlicí. K revíru patří náhon bývalé elektrárny v Doudlebách nad Orlicí. Říčka Bělá do revíru nepatří. K revíru dále patří náhon k elektrárně v Kostelci nad Orlicí (mimo oplocený objekt dřevařského závodu). Pásmo mělčin od tělesa splavu v Doudlebách nad Orlicí (horní hranice revíru) v délce 300 m je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Od tenisových kurtů v Doudlebách nad Orlicí po lávku na Bělisko je vyhlášeno muškařské pásmo. V pásmu od brodu u tenisových kurtů v Kostelci nad Orlicí po výtok přepadu z náhonu před firmou Rojek je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

451 090 Orlice Divoká 6 – údolní nádrž Pastviny

GPS 50°4’30.758″N, 16°33’40.191″E
Od tělesa hráze ÚN Pastviny až k silničnímu mostu v Klášterci nad Orlicí. Lov z plavidla povolen. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek 100 m od hráze po obou březích a úsek od lípy u vtoku Divoké Orlice do údolní nádrže až k silničnímu mostu v Klášterci nad Orlicí je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

451 063 Orlice Tichá 1

GPS Z: 50°8’3.868″N, 16°4’8.374″E, K: 50°3’59.06″N, 16°8’58.713″E
Od soutoku s Divokou Orlicí až k vakovému jezu bývalého mlýna v Číčové. K revíru patří:

rybníkv k. ú. Dolní Jelení0,5 ha
(GPS 50°3’5.118″N, 16°6’5.779″E)
odstavené rameno U BagruBorohrádek1,0 ha
(GPS 50°5’51.997″N, 16°4’38.962″E)

V Čermné nad Orlicí od silničního mostu Malá a Velká Čermná po výtok z MVE Čermná s. r. o., je od 1. 1. do 30. 6. vyhlášené chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 064 Orlice Tichá 2

GPS Z: 50°3’59.027″N, 16°8’58.737″E, K: 50°0’3.281″N, 16°14’2.032″E
Od vakového jezu bývalého mlýna v Číčové až k ocelovému silničnímu mostu v Pelinách. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněné rybí pásmo v Číčové od vtoku do slepého ramene (horní nádrž) až po požerák a od vakového jezu po výtok z MVE na pravém břehu mezi řekou a nádrží – vyznačeno tabulemi. V Chocni od prvních karetkových stavidel až po čtvrtá karetková stavidla (u kamenů) je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi. V muškařském pásmu smí osoba provádějící lov lovit tři dny v kalendářním týdnu. Do povolenky k lovu odd. II se do kolonky podrevír napíše písmeno M. Při každém otevření karetek platí zákaz rybolovu v celém muškařském pásmu.
V Chocni po celou dobu otevření spodního válcového jezu – zákaz rybolovu mezi válcovými jezy včetně celého městského náhonu. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 089 Orlice Tichá 8 A

Revír tvoří nádrž:

meliorační nádrž (GPS 50°4’38.211″N, 16°45’1.33″E)v k. ú. Králíky6,0 ha

Nejmenší stanovená míra nástražní rybičky je 15 cm.

451 065 Pekelský potok 1

GPS Z: 49°52’1.910″N, 15°33’15.015″E, K: 49°52’1.482″N, 15°36’33.285″E
Od ústí Pekelského potoka do Doubravy až k spodním česlím Dolního rybníku v k. ú. Starý Dvůr. Celý revír včetně přítoků je chráněné rybí pásmo
– lov ryb zakázán.

451 067 Pilníkovský potok 3

Na celém revíru je zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Zákaz vjezdu na lesní a polní cesty.
Revír tvoří nádrže:

1.Bojiště – podrevír 1v k. ú. Staré Buky9,5 ha
(Severka nejspodnější)
(GPS 50°32’28.506″N, 15°51’54.657″E)

V úseku přítoku napájecí nádrže je v délce 100 m po obou stranách chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi a bójemi.

2.Bojiště II – podrevír 2v k. ú. Oblanov8,0 ha
(koupaliště)
(GPS 50°32’45.064″N, 15°52’28.609″E)

Na koupališti je stanovena výjimka a upravují se podmínky pro lov ryb dle koupací sezóny takto:

a) od 15. 6. do 31. 8. je lov povolen v této době: od 4.00 do 8.00 a od 19.00 do 24.00 letního času;
b) od 1. 9. do 15. 9. od 6.00 do 9.00 a od 17.00 do 22.00 letního času.
c)mimo dobu uvedenou pod bodem a-b dle rybářského řádu;
d)v prostoru začátku koupaliště po kbel na hrázi ve směru přes pláž je zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi;
e)zákaz lovu z mola;
f)na rybníku je zákaz krmení a vnadění (vzhledem ke kvalitě vody v koupališti);
g)lov dravců povolen pouze na umělé nástrahy.
3.Volanovský – podrevír 3 v k. ú. Volanov0,8 ha
(GPS 50°32’32.455″N, 15°50’8.491″E)
4.Nebe – Vlčice – podrevír 42,44 ha
(GPS 50°33’20.366″N, 15°49’56.735″E)

K rybníku Nebe je zákaz vjezdu motorových vozidel po polních a lesních cestách. U přítoku je po obou stranách vyhlášena chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.
Na všech nádržích je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

451 068 Pstružný potok 1

GPS Z: 49°39’27.45″N, 15°22’29.726″E, K: 49°36’38.084″N, 15°23’18.532″E
Od vtoku do Sázavy u Mrzkovic až k výtoku z rybníka Kamenná Trouba. K revíru patří nádrž:

Váhav k. ú. Lipnice nad Sázavou1,2 ha
(GPS 49°37’6.182″N, 15°24’1.38″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 071 Sázava 13

GPS Z: 49°38’45.195″N, 15°27’38.902″E, K: 49°35’42.47″N, 15°41’9.298″E
Od jezu v Dobré nad Sázavou až k jezu Štukhejlského mlýna v k. ú. Stříbrné Hory. Do revíru patří dolní část toku potoka Žabinec (GPS Z: 49°36’15.402″N, 15°34’34.25″E, K: 49°35’39.899″N, 15°34’17.442″E) od vtoku do Sázavy 13 k hrázi nádrže Žabinec. Ostatní přítoky do revíru nepatří.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesahuje 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen neprodleně zpět do vody v místě ulovení.

451 072 Sázava 14

Revír tvoří nádrže:

Žabinecv k. ú. Havlíčkův Brod8,0 ha
(GPS 49°35’39.918″N, 15°34’15.251″E)
NádražníHavlíčkův Brod2,0 ha
(GPS 49°35’4.741″N, 15°35’13.173″E)
ZádušníHavlíčkův Brod3,0 ha
(GPS 49°38’2.405″N, 15°34’42.379″E)

Na nádrži Žabinec je chráněné rybí pásmo v horní části nádrže – vyznačeno tabulemi. Na nádrži Zádušní je zákaz vnadění. Zákaz lovu z hrází. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 073 Sázava 15

GPS Z: 49°35’42.408″N, 15°41’8.899″E, K: 49°34’5.400″N, 15°45’2.157″E
Od jezu ve Štukhejlu po horní jez v Poříčí. K revíru patří nádrže:

Jabloneckáv k. ú. Přibyslav3,7 ha
(GPS 49°34’12.732″N, 15°43’26.483″E)
PumprtajchPřibyslav0,5 ha
(GPS 49°34’53.203″N, 15°45’13.795″E)

Potok Velká Losenice do revíru nepatří.

451 047 Sázavka

GPS Z: 49°45’14.338″N, 15°23’57.91″E, K: 49°43’39.484″N, 15°35’4.152″E
Od jezu mlýna v Leštině až k pramenům. K revíru patří nádrže:

Nový rybníkv k. ú. Habry6,4 ha
(GPS 49°44’44.698″N, 15°29’54.062″E)

Součástí revíru není Jiříkovský rybník nacházející se na p. č. 616 k. ú. Jiříkov u Kamene.

451 075 Stěnava 1

Revír tvoří nádrže:

1.Katovnav k. ú. Broumov1,3 ha
(GPS 50°34’47.792″N, 16°19’2.664″E)
2.KolonieKřinice0,5 ha
(GPS 50°34’22.055″N, 16°19’50.78″E)
3.PunerůvMartínkovice1,0 ha
(GPS 50°32’8.843″N, 16°20’52.361″E)
4.ŠírákVelká Ves0,25 ha
(GPS 50°35’57.523″N, 16°20’27.16″E)
5.Předehřívárna u koupalištěBroumov0,1 ha
(GPS 50°34’44.034″N, 16°19’11.47″E)

U přítoku nádrže Katovna je chráněná rybí oblast. Na rybnících Katovna, Kolonie a Předehřívárna je zákaz chytání z hráze. Na rybníku Katovna je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. V úlovkovém listu je nutné v kolonce podrevír uvádět označení jednotlivých rybníků (1., 2., 3., 4., 5.)

451 395 Stěnava 2

Revír tvoří umělá vodní nádrž (rybník):

Bělidlov k. ú. Jetřichov0,8 ha
(GPS 50°37’13.968″N, 16°15’21.078″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 077 Šlapanka 1

GPS Z: 49°36’2.608″N, 15°35’42.18″E, K: 49°30’42.845″N, 15°42’19.33″E
Od ústí do Sázavy v Havlíčkově Brodě až k hrázi rybníka Kukla nad obcí Horní Věžice. Do revíru dále patří přítok Šlapanky – Zlatý potok v délce 800 m od vtoku do Šlapanky – vyznačeno tabulemi. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesahuje 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen neprodleně zpět do vody v místě ulovení.

451 079 Třebovka 1

Revír tvoří:

nádrž Pařezákv k. ú. Česká Třebová4 ha
(GPS 49°52’57.805″N, 16°27’29.394″E)

Na nádrži Pařezák v České Třebové je chráněné rybí pásmo v úseku u levého přítoku – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Lín obecný je na celém revíru hájen celoročně. Zákaz používání karase stříbřitého a střevličky východní za nástražní rybky. Zákaz rozdělávání volných ohňů.

451 080 Třebůvka 2

GPS Z: 49°45’44.44″N, 16°40’20.34″E, K: 49°42’23.246″N, 16°50’41.982″E
Tekoucí voda od jezu pod soutokem s Kunčinským potokem až po Valáškův Mlýn v obci Kozov.
K revíru patří nádrže:

retenční nádržv k. ú. Moravská Třebová12 ha
(GPS 49°44’59.576″N, 16°39’15.951″E)
Chráněné rybí pásmo na přítoku – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Podrevír – RN.
Horní Boršovský rybníkBoršov4,2 ha
(GPS 49°44’47.898″N, 16°36’17.274″E)
Zajíždění k vodě zakázáno. Parkování aut a stanování povoleno jen na hrázi. Zákaz rozdělávání ohňů. Podrevír – HB.
Nový Udánskýv k. ú. Udánky3,3 ha
(GPS 49°44’47.898″N, 16°36’17.274″E)
Jediná příjezdová cesta od silnice Moravská Třebová – Svitavy. Stanování na povolení M.O. Zajíždění k vodě zakázáno. Zákaz rozdělávání ohňů. Parkování aut povoleno jen na parkovišti – označeno tabulemi. Podrevír – UD.
Nová Vesv k. ú. Kunčina1,0 ha
(GPS 49°47’17.819″N, 16°36’20.201″E)
Zákaz stanování a zajíždění k vodě. Parkování aut je povoleno jen na parkovišti označeno tabulemi. Zákaz rozdělávání ohňů. Podrevír – NV.
rybník v PetrůvceTrnávka1,0 ha
(GPS 49°42’58.822″N, 16°46’2.001″E)
Zákaz stanování a zajíždění k vodě. Parkování aut je povoleno jen na parkovišti označeno tabulemi. Zákaz rozdělávání ohňů. Na revíru platí pouze místní povolenky členů MO Moravská Třebová. Podrevír – PE.

Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru Třebůvka 2 je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 078 Trotina 1

GPS Z: 50°16’22.866″N, 15°49’39.626″E, K: 50°19’22.443″N, 15°48’5.644″E
Od vtoku do starého ramene Labe v Lochenicích až k soutoku s levostranným přítokem, potokem Hustířankou (Dubenecký). Přítok Hustířanka (Dubenecký) do revíru nepatří – je součástí revíru Trotina 2 P.

451 093 Trotina 2

Revír tvoří nádrž:

Velký Vřešťov (GPS 50°20’41.999″N, 15°45’4.192″E)v k. ú. Velký Vřešťov34 ha

V západní části nádrže je chráněná rybí oblast, vyznačeno tabulemi a bójemi – lov ryb a jejich rušení zakázáno. Zákaz používání bójí a jiných předmětů pro označování krmného místa. Zavážení a zanášení nástrah a návnad je zakázáno. Zákaz rybolovu na pláži od 1. 7.-31. 8. (vyznačeno tabulemi).

451 200 Údolní nádrž Rozkoš

Revír tvoří nádrž:

Rozkoš (GPS 50°21’45.409″N, 16°3’42.712″E)v k. ú. Česká Skalice1080 ha

Pro lov ryb jsou na revíru určeny 4 úseky vyznačené tabulemi.
Jestliže lovící nedosáhl žádného úlovku, je povinen po skončení lovu zbývající část řádku v „Přehledu o úlovcích“ proškrtnout. Po skončení lovu nebo při jakémkoliv přerušení lovu musí být místo řádně uklizeno, nic na něm nesmí být ponecháno a všechny úlovky musí být řádně zapsány v Přehledu o úlovcích. Na pozemcích vodní nádrže je dle pokynů majitele pozemků Povodí Labe s. p. zakázáno: stanování, kempování, rozdělávání ohňů, výstavba rybářských přístřešků a stanů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno v souladu s vyhláškou o silničním provozu.
Lov ryb je z důvodů obecného zájmu zakázán:

od hranice sportovního úseku č. 1 severním směrem do vzdálenosti 100 m nad jez Rovenské nádrže;
od hranice sportovního úseku č. 2 až po hranici sportovního úseku č. 3;
v prostoru jižní části poloostrova nad hlavní hrází, který je určen pro hospodářské účely;
na přivaděči z Úpy po celé délce – od jezu na Úpě až po ústí do nádrže a v úseku 100 m na obě strany od ústí po břehu nádrže;
v ochranném prostoru nad hlavní hrází – vyznačeno tabulemi;
z dělicí hráze Rovenské nádrže (bývalá spojovací cesta Šeřeč – Spyta);
na místech vymezených pro hospodářskou těžbu ryb – vyznačeno tabulemi;
v době od 1. 6. do 30. 9. v prostoru TJ SLÁVIA JACHTING Česká Skalice, a v prostoru přístaviště Odysseus Hradec Králové;
celoročně v úseku vyznačeném cedulemi v prostoru klubu VODNÍ SPORTY Náchod.

Zákaz používání bójí pro označování krmného a lovného místa včetně zákazu použití rádiem řízených lodiček apod. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

451 081 Úpa 1

GPS Z: 50°21’13.402″N, 15°55’50.528″E, K: 50°22’31.352″N, 15°59’16.467″E
Od vtoku do Labe v Jaroměři až ke zdymadlu v obci Doubravice.

451 082 Úpa 2

GPS Z: 50°22’31.481″N, 15°59’16.52″E, K: 50°26’5.733″N, 16°2’28.16″E
Od zdymadla u obce Doubravice až k Červenému mostu pod Rýzmburkem. Valovský potok do revíru nepatří. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na Viktorčině splavu a na jezu přivaděče pro ÚN Rozkoš je úsek 50 m nad a pod jezem chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. V úseku od Viktorčina splavu až k Červenému mostu je zákaz lovu ryb na červa. Náhon Tiba je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

451 083 Úpa 3

GPS Z: 50°26’5.635″N, 16°2’28.259″E, K: 50°29’4.734″N, 16°2’18.669″E
Od Červeného mostu pod Ryzmburkem až k jezu elektrárny v Havlovicích. K revíru patří nádrž:

Krčmařík (GPS 50°28’1.623″N, 16°5’38.356″E)v k. ú. Červený Kostelec1,0 ha

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku, který začíná u Slatinského jezu a končí cca 300 m nad lávkou pod Boušínem – vyznačeno tabulemi
– je lov ryb povolen jen od 16. 4. do 30. 11., a to pouze na umělou mušku a přívlačí.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 084 Úpa 4

GPS Z: 50°29’4.637″N, 16°2’18.591″E, K: 50°34’12.908″N, 15°58’3.322″E
Od jezu elektrárny v Havlovicích až k ústí Lhoteckého potoka v Poříčí u Trutnova mimo Lhotecký potok. K revíru patří nádrž:

Podháj (GPS 50°31’18.521″N, 16°2’4.312″E)v k. ú. Velké Svatoňovice4,0 ha

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Zákaz vstupu na naplaveninu u přítoku do nádrže Podháj. Vnadit, nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

451 391 Višňáry

Revír tvoří rybníky:

Višňáry (GPS 49°52’17.778″N, 16°15’44.778″E)v k. ú. Říkovice u Litomyšle2,65 ha
Němcák (GPS 49°48’0.985″N, 16°10’17.635″E)Budislav0,36 ha
V Chalupách (GPS 49°48’3.129″N, 16°10’11.295″E)Budislav0,23 ha
Kamenné Sedliště (GPS 49°47’40.363″N, 16°9’46.599″E)Budislav2,00 ha
Návesní (GPS 49°45’59.372″N, 16°22’7.072″E)Karle0,41 ha
Jarošovský rybník (GPS 49°49’30.397″N, 16°9’35.028″E)Jarošov0,4 ha

Na nádrži Višňáry v k. ú. Říkovice u Litomyšle platí zvláštní režim hospodaření a lovu ryb na základě podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je správcem dotace, ze které byla vybudována tato nádrž. Tyto podmínky jsou vyznačeny na nádrži tabulemi. Na nádrži V Chalupách v k. ú. Budislav je chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán.

451 085 Voleška 1

Revír tvoří nádrž:

Hůrka (GPS 50°31’53.533″N, 15°33’2.947″E)v k. ú. Olešnice-Hůrka4,2 ha

Na nádrži Hůrka je v úseku 100 m od přítoku chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi. Nádrž Obora v k. ú. Lomnice nad Popelkou do revíru nepatří. Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

451 086 Zlatý potok 1

Od jezu v Českém Meziříčí až ke splavu Opařišťského mlýna (GPS Z: 50°17’17.283″N, 16°3’4.095″E, K: 50°17’53.545″N, 16°6’41.843″E) a rameno Zlatého potoka (GPS Z: 50°17’16.667″N, 16°3’18.51″E, K: 50°15’32.148″N, 16°9’52.14″E; tzv. Mlýnský náhon) až po ústí odpadní strouhy z Podchlumeckého rybníka (GPS Z: 50°14’58.211″N, 16°2’34.524″E, K: 50°16’14.349″N, 16°5’35.804″E) a tzv. Stará řeka od ústí do Dědiny u Městce.
Do revíru nepatří tzv. Kahlerova nádrž od tělesa hráze nádrže ř. km 6,00 cca 200 m proti proudu na hranici pozemku a pod nádrží až po soutok s náhonem do budovy bývalého mlýna cca 120 m – vyznačeno tabulemi. K revíru patří nádrže:

Svinecký Dvůrv k. ú. Svinná u Brocné0,16 ha
(GPS 50°14’40.551″N, 16°15’44.243″E)
v zámeckém parkuv k. ú. Opočno1,0 ha
(GPS 50°15’50.664″N, 16°6’53.415″E)
(GPS 50°15’55.538″N, 16°7’1.775″E)

Lov ryb na nádržích v zámeckém parku je povolen pouze ve dnech pracovního klidu a volna. Lovící je povinen seznámit se s návštěvním řádem parku a tento dodržovat. Přístup k nádrži pouze po veřejných cestách. Úsek toku od odpadu spodního rybníka po konec parku a mezi rybníky je hájen – zákaz rybolovu. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Revíry samostatných MO

Na revírech samostatně hospodařících MO neplatí žádné povolenky společného rybolovu ČRS, tedy ani územní, celosvazové a celorepubliková povolenka

451 011 Cidlina 6

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky MO Jičín. Od jezu mlýna v Žereticích až k Bílému mlýnu nad Jičínem.
K revíru patří nádrže:

Radimskáv k. ú.Radim2,0 ha
Dvorce u RobousRobousy29,0 ha
Koupaliště KnížeJičín4,0 ha
HlízaDřevěnice4,4 ha

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 012 Cidlina 7

MO hospodaří samostatně,na revíru platí pouze místní povolenky MO Nová Paka.
Revír tvoří nádrže:

Jahodnicev k. ú.Jahodnice6,5 ha
ŠtěpaniceŠtěpanice2,2 ha
Kumburský ÚjezdKumburský Újezd1,3 ha
LiduškaKumburský Újezd1,2 ha

Na vodní nádrži Jahodnice je zřízena chráněná rybí oblast vymezená spojnicí výtokového čela trubního kanálu, přitékajícího do nádrže od Kumburského Újezda a vzrostlého buku na kraji pravobřežního lesíka v konci zátopy nádrže. Lov ryb zakázán.

451 025 Javorka 2

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Lázně Bělohrad
Revír tvoří nádrže:

Hlubokýv k. ú.Lázně Bělohrad2,8 ha
Nový Dvůr (Byšičky)Lázně Bělohrad3,0 ha
Na SplávkuHřídelec0,8 ha
KrakůvkaPecka1,2 ha

451 027 Jizera 8

MO hospodaří samostatně, na revíru platí místní povolenky vydané MO Turnov.
Od jezu v Přepeřích až po lávku v Dolánkách včetně Modřišického ramene. K revíru patří úsek Libuňky od vtoku do Jizery až k silničnímu mostu v Pelešanech. Potoky Stebenka a Vazovecký do revíru nepatří. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

451 042 Libuňka 1

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Turnov
Revír tvoří nádrže:

nádrž Libuňv k. ú.Libuň4,0 ha
nádrž RoudnýRoudný3,0 ha

451 043 Libuňka 2

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Jičín
Revír tvoří nádrže:

Oborskýv k. ú.Jinolice9,0 ha
NěmečekJinolice6,0 ha

Z důvodu obecného zájmu je na nádrži Oborský zákaz lovu ryb v úseku hlavní hráze v období od 15.5. do 15.9. včetně.

451 096 Mrlina 4

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Libáň.
Od sádek v Bartoušově ř. km 38,5 až k rybníku Mordýř ř. km 47,5 u Nadslavě.
K revíru patří přítoky:
– Bystřice – od hráze bývalého Křešického rybníka až k jezu ve Starých Hradech
– Záhubka – od rybníku Stejskal až k obci Záhuba
– Hasinský potok od rybníku Stejskal až k Hasině
a dále nádrže:

Zelenecká Lhotav k.ú.Zelenecká Lhota4,2 ha
Tovární nádržLibáň0,8 ha
nádrž Leština IIRakov0,9 ha
rybník KačákMarkvartice3,0 ha

451 057 Oleška 2

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Nová Paka.
Revír tvoří nádrže:

Fařinav k. ú.Nová Paka2,3 ha
PředákNová Paka1,5 ha
RichardValdov1,3 ha

Na nádrži Richard je vyhlášena chráněná rybí oblast v oblasti do vzdálenosti 35 m od přítoku do nádrže.

451 056 Olešnice 2

MO hospodaří samostatně, na revíru platí pouze místní povolenky vydané MO Nová Paka.
Revír tvoří nádrže:

Pivovarskáv k. ú.Čistá0,2 ha
požárníČistá0,2 ha
HůrkaČistá0,2 ha