Hladina Orlíku bude nejspíš klesat, očekává Povodí Vltavy

SNížení hladiny na orlíku
Ilustrační foto: redakce

Teplý začátek podzimu si vybírá svoji daň také na hydrologické situaci na našich tocích. Letošní „dvouvrcholové“ léto se vyznačovalo dvěma vlnami veder, vystřídanými poměrně slušným deštěm na konci. Díky tomu došlo koncem léta k zlepšení průtoku v tocích a výměně vody na některých českých nádržích.

Kvůli pokračujícímu téměř letnímu počasí ale opět přichází suché období. To se projevuje nízkým průtokem na řadě hlásných profilů a pozvolným snižováním hladiny na vodních nádržích, které již v mnoha případech nemohou snižovat odtok pod minimální hodnoty a hladinu udržovat na stejné úrovni.

O možném pokračujícím poklesu hladinu informoval státní podnik Povodí Vltavy. Pokles hladiny se týká zejména vodní nádrže Orlík, kde dnes (21.9.2023) hladina osciluje kolem kóty 345,79 metrů nad mořem.

Další pokles se očekává i v nadcházejícím období. Změnit to může až případný příchod výraznějších dešťových srážek.

PVL tuto informaci směřuje hlavně na majitele a provozovatele plavidel, kteří se chystají využít vodní cestu nad Orlíkem.

Limitní kóta hladiny pro proplavení komorou na výše postaveném VD Kořensko totiž činí 345,60 m.n.m.

Po poklesu pod tuto hranici tak nebude možné spojení po vodní cestě Vltavskou kaskádou mezi Orlíkem a Č. Budějovicemi.

Přeprava plavidel z druhé strany vodní cesty – na lodním výtahu hráze přehrady Orlík je díky prodloužené dráze i nadále možná. A to až na úroveň hladiny vody v nádrži 342,50 m n. m.

Pro rybáře zatím nemá pokles žádný větší význam. K výraznému poklesu až o více než 12 metrů došlo minulý rok.

Tenkrát ale šlo o plánované snížení hladiny z důvodu rekonstrukčních prací na vodním díle.

Vypuštění Orlíka trvalo přes půl roku, od druhé poloviny léta až téměř do jara. Ani při takto významném snížení hladiny tenkrát nedošlo k omezení či zákazu rybolovu, ačkoliv ČRS tuto možnost zpočátku zvažoval.

Na Vltavě a Berounce se objevily záhadné skvrny, o znečištění ale nejde

V souvislosti s aktuální hydrologickou situací muselo PVL řešit výskyt záhadných žlutých či jinak zbarvených skvrn nebo filmu na hladině, hlášených zejména na Berounce a Vltavě. Šetřením se ukázalo, že nejde o kontaminaci průmyslovým znečištěním.

„Nejedná se o znečištění, ale o výsledek přirozených přírodních procesů, které nemají žádný vliv na jakost vody. Hydrobiologický rozbor všech odebraných vzorků potvrdil výskyt velkého množství spor houbových organismů.

Mikroskopická analýza ukazuje na spory rzi topolové (rod Melampsora), které se opadem z listů dostaly na vodní hladinu, kde vytváří mnohdy souvislý povlak.“ uvádí Povodí Vltavy na svém FB profilu.

Co se týče revíru Orlík, za připomenutí stojí fakt, že příští rok zde přestanou platit územní povolenky ČRS:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.