Výlov na Harcově: část ryb unikla do řeky a uhynula

bahno
Ilustrační foto: redakce

V Liberci proběhl výlov vypuštěné přehrady na Harcovském potoce. Náročná akce se konala o víkendu a přilákala pozornost celé řady obyvatel města pod Ještědem. Záchrana ryb se ovšem neobešla bez komplikací, které jsou nyní terčem kritiky.

Při výlovu došlo k technické havárii na konstrukci vodního díla patřícího do správy Povodí Labe, následkem čehož se určité množství ryb vyvalilo společně s bahnem do toku pod přehradu. Mezi nimi byly i trofejní kusy. Podle televizních zpráv kvůli tomu zvažuje skupina osob podat trestní oznámení.

Silná slova kritiky od některých rybářů

O problémech při výlovu Harcova a stížnostech svědků informoval server TN.cz. Na něj se údajně obrátili někteří diváci, kteří mají za to, že výlov nebyl dobře organizován:

„Kvůli nedbalosti a neprofesionálnímu výlovu dle očitých svědků a účastníků výlovu nebylo více jak 70 % ryb sloveno, ale bylo prachsprostě vypuštěno i s bahnem dále do pstruhového revíru. Navíc trofejní ryby padaly z cca dvoumetrové výšky na kameny, do potůčku, kde nebyla téměř žádná voda. Spousta trofejních štik, candátů, bolenů, kaprů přes 15 kg, atd, atd… bylo nalezeno mrtvých všude po Nise. Dále na Nise uhynula spousta pstruhů a lipanů,“ stojí v dopise, který má údajně k dispozici TN.cz. 

Další z respondentů si servítky nebere už vůbec: ““Rybáři to posra*li a zavraždili všechny historické ryby. A jestli budou kecat, že to byla jen nehoda, nebo že jsou to jen zasr*né ryby, tak bych jim přála, aby v tom bahně skončili rypákem sami. Já ty ryby znám leta letoucí, je mi přes 60 let, takže je znám, co tady bydlím v Liberci. To, co s nimi ti rybáři provedli, to je normálně vražda a masakr,“ zaznělo v reportáži TN.cz.

Otázkou ovšem je, co vše bylo možné dopředu předvídat a jaké možnosti měla lovící četa se na všechny eventuality připravit.

Za únikem ryb do řeky je technická komplikace na hrázi

Je třeba zdůraznit, že výlov přehrady Harcov nebyl běžným podzimním výlovem, jaké se konají například na rybnících. Ty jsou k tomuto účelu uzpůsobené. Harcov je přehradní nádrž, která se běžně nevypouští. Nyní ji ale čeká dlouho plánovaná rekonstrukce, kvůli které muselo Povodí Labe radikálně snížit hladinu na této nevelké ale více než staleté nádrži. Poslední podobná akce se zde konala v roce 1986.

Uživatel revíru (ČRS) připravil záchranný odlov, který byl pečlivě naplánován až na chladnější období roku, kdy jsou větší šance na přežití rybí obsádky. 

Uskutečnění výlovu na přehradní nádrži má svá úskalí. ČRS před výlovem upozorňoval, že půjde o nelehkou akci, kterou může komplikovat například hluboké bahno či břehy nepřizpůsobené pro snadný transport a manipulaci s úlovkem o váze v řádu tun.

Podobné manipulace na vodních dílech jsou občas provázeny problémy, které mohou ohrozit rybí obsádku i na toku pod hrází.

Ke krizové situaci bohužel došlo během výlovu i na Harcově, kde na vodním díle praskla hradítka a následkem toho část ryb unikla do potoka po hrází. Zde došlo k úhynu části z nich. Uniklý sediment pak dále napáchal škody na obsádce přilehléhlo P revíru.

To vše je předmětem kritiky, která se šíří na sociálních sítích a v médiích. V komentářích na Facebooku se také objevují zvěsti o tom, že ČRS měl údajně podcenit přípravu a dokonce předem odmítnout nezištnou pomoc od rybářů z jiných MO. Tato prohlášení ale nelze nezávisle ověřit.

Nutno také dodat, že rybáři za technický stav vodního díla v tomto případě nenesou žádnou odpovědnost ani jej nemohou nijak ovlivnit. V užívání ČRS je rybářský revír, péči o hráz a manipulaci na ní má v gesci výhradně Povodí Labe. Kdyby hradítka plnila svou funkci, k žádnému úhynu by pravděpodobně nedošlo.

Zúčastněným rybářům patří poděkovaní

Je smutné, že ve veškeré té kritice nezazněl žádný vděk vůči zůčastněným bigádníkům a dobrovolníkům.

Jménem redakce bych proto chtěl naopak poděkovat těm, kteří v sobotu přišli na jako řadoví členové na výlov, trčeli po pás v smrdutém bahně a snažili se z Harcova zachránit, co se dá. Brigád se účastní stále méně členů a bylo by chybou aby kritika postihla toho, kdo je ochotný pro ryby nezištně něco dělat ve svém volnu.

Poděkování patří samozřejmě i těm, kdo se k akci jen nachomýtl a snažil se nějak zachránit ryby pod hrází.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.