V Pošumaví vybagrovali chovný potok, zahynuly jikry pstruha i chráněné mihule a raci

Bagrování potoků.
Ilustrační foto: archiv redakce

Politováníhodná událost se stala v Pošumaví, kde měli rybáři ze spolku Přátel vod pětilisté růže připravené jikry pstruha potočního. Chovný potok nechala lesní správa vybagrovat v délce několika desítek metrů. Podle slov rybářů šlo o jeden z nejlepších chovných úseků.

Mimo chov pstruha potočního se tento úsek mohl pyšnit i přítomností mihule a raků, kteří nemají v člověkem poznamenané přírodě na růžích vůbec ustláno a jsou pod silným tlakem invazních druhů. 

Ze známých údajů vyplývá, že k bagrování chovního potoka došlo na popud majitele přilehlé nemovitosti, který měl pocit, že potok potřebuje vyčistit aby jeho stavení neohrožovala případná povodeň.

Správce toku reagoval překvapivě rychle a pozitivně. Na žádost jmenovaného potok prostě projel bagrem. Na fakt, že v něm žijí ryby a existuje zde uživatel revíru, se jaksi zapomnělo.

Již jen samotné bagrování koryt je v tomto případě dosti sporné. Není vždy nutné z potoka dělat kanál s unifikovaným lichoběžníkovým profilem. Ani domnělé překážky naplavené v korytu nemusí představovat nebezpečí  v případě nějakých povodňových průtoků.

Bag v potoce=neštěstí mezi rybáři
Ilustrační foto: Aktivni-rybolov.cz

Dílo zkázy ale bohužel již nejde napravit. Vybagrovaný úsek zůstává zcela bez živočichů, kteří během akce uhynuli. Je ovšem škoda, že správce toku rybáře alespoň neupozornil, aby mohli provést záchranný odlov. Doufejme, že tato událost nevyšumí do ztracena dojde k nějakým sankcím, jelikož takové jednání rozhodně není v souladu s dobrými mravy ani předpisy. 

Jak probíhá odlov uvidíte na tomto videu:

S Lesy ČR  jako správcem mnohých malých toků je přitom obyčejně poměrně rozumná domluva. Snad tady jen selhal jednotlivec a podobná zvěrstva se nebudou opakovat.

PVPR se zabývá hospodařením na pstruhových tocích a líhních

Spolek Přátel vod pětilisté růže PVPR sestává z nadšených muškařů, kteří však mimo lovu svůj čas věnují péči o chovné potoky a starají se také o výtěr ryb. Své postupy konzultují též s předními odborníky,

Do činnosti této organizace se můžete také zapojit. Třeba jen drobným finančním příspěvkem na transparentní účet. Veškeré podrobnosti o činnosti spolku a možnost přispět na jeho činnost naleznete přímo na webu PVPR.

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.