Rybaření ve větru: proč je vítr požehnáním i prokletím zároveň

lov kaprů na podzim. Taktéž lov kapra na malých vodách

Pokračujeme dalším článkem, který se zabývá počasím na rybách. Rybolov, jakož aktivita veskrze venkovní a konaná v přírodě, se od vlivu počasí nedá odloučit. Rybaření ve větru má totiž svá specifika a čím větší vody vyhledáváte, tím větší vliv má vítr jako takový. Mnozí rybáři příliš větrné počasí nemají v lásce, znamená to vlny na vodě a obecně diskomfort na břehu. Vítr ale nepřináší jen útrapy a omezení, může nám dokonce pomoct při plánování našich výprav.

Mimochodem, přečíst si můžete také předchozí článek, věnovaný vlivu tlaku na lov ryb.

Vliv rybaření ve větru se projevuje hlavně na velkých vodních plochách

Rybaření ve větru je ošemetné zejména vodách stojatých a rozlehlých přehrad, jezer či větších pískoven a podobných ploch. Vítr samozřejmě silně ovlivní i lov muškou na malé řece, tam je ale rybaření ve větru otázkou spíše technickou – hůře se nahazuje.

Na velkých plochách ale vítr ovlivní chování i polohu ryb v rámci místa a tím se mění podmínky lovu pro téměř všechny rybáře. Je třeba říct, že vítr není nepřítel. Ba právě naopak, za větrného počasí můžete mít mnohdy více záběrů než když se nepohne ani stéblo a hladina revíru je klidná a rovná jako zrcadlo.

Jaký vliv má vítr na vodu v revírech? Předně lze říct, že i relativně nepříliš silný ale dlouhodobě vanoucí vítr na rozlehlé vodní ploše dovede vodu míchat až do určité hloubky. Za letního horkého počasí to má příznivý vliv na aktivitu ryb, neboť větší množství kyslíku ve vodě, které vlnky a vítr zajistí, se u ryb projeví větší aktivita.

Změna počasí a zesílení větrů se tak mnohdy v létě stává kýženým impulsem, který ryby motivuje k probuzení z dřívější letargie. s tím poněkud souvisí právě také celkové promíchání vrstev vody na přehradách, kde je jinak v létě voda rozdělená na několik úrovní. Během léta často na hlubších přehradách od určité hladiny najednou prudce klesne teplota vody a hlavně obsah kyslíku v ní. Ryby se tak povětšinou vůbec nepohybují pod touto studenou hranicí.

Lov u dna na takových místech se může jevit skoro jako ztráta času, jelikož zde kyslík téměř není. Po promíchání vrstev, například vlivem silného větru a vln, se ale situace může změnit a ryby najednou začnou vyhledávat potravu i ve větší hloubce, kam se dříve pouštěli jen na malou chvíli a nedostatek kyslíku jim znemožňoval delší pobyt v těchto hloubkách. Vítr tak může zásadně změnit podmínky a chování ryb na revíru oproti období, kdy nefoukalo. Lov u dna může najednou dávat daleko větší smysl i tam, kde to dříve skoro nebralo.

Návětrná strana a klidové zóny

Je logické, že při rybaření ve větru jdou preference ryb a rybářů naprosto proti sobě. Při výběru lokality lovu za silného větru totiž rybáři preferují často vlastní pohodlí.

Místa vybírají v závětří a často na závětrném břehu, kde je sice pobyt v bivaku příjemný ale ryby budou spíše naproti na opačné straně. Proto je výhodné chytat na straně návětrné, na níž vítr fouká.

V ideálním případě ale samozřejmě můžete sedět v závětří a montáže mít u protější strany, to lze ale jen na menších vodách, kde protější břeh není tak daleko. Samozřejmě totiž nejde o to, kde máte bivak ale o to, kde jsou montáže.

Většina rybářů také ví, že při intenzivním a déletrvajícím větru se ryby shromažďují právě více ke straně návětrné. To platí skoro vždy ale neznamená to, že například kapři budou v tom největším vlnobití. Často mohou stát poněkud bokem a hledat spíše závětří například v klidných zátokách odbočujících z břehové linie.

To významně platí i v chladném období roku, kdy naopak je třeba hledat právě místa před větrem krytá. Jednoduchá poučka zní, že za tepla je vítr požehnání ale v zimě prokletí.

Proč ryby většinou dávají přednost návětrné straně? Je to kombinace několika jevů. Je to samozřejmě již zmíněné okysličení vody ale také potravní faktor neboť vítr a vlny na návětrnou stranu přináší potravu, která se do vody může dostávat také pomocí omílání břehů vlnami.

Pro nás je ovšem rybaření ve větru přece jen komplikovanější. Silný vítr zkracuje náhozy a činí je méně přesnými. Zavážet ve velkých vlnách je také obtížnější a může být i nebezpečné. Přesto se s tím musíme nějak poprat a na exponovaných místech nás vítr a vlny může donutit použít i těžší zátěže podobně jako když chytáme v říčním proudu.

Při plánování výprav je tak dobré počítat s větrem už ve fázi příprav před výjezdem. Jednak lze počítat s převládajícím prouděním, které u nás například přichází hlavně ze západu. Hlavně ale můžete využít předpovědí a různých aplikací, které vám intenzitu a směr větru dovedou celkem dobře nastínit minimálně týden dopředu.

V neposlední řadě můžete také díky těmto nástrojům pozorovat směr větru, který na revíru vál několik dní před vaším příjezdem a podle toho si vybrat místo. Pokud to tedy je možné, jelikož na mnoha, hlavně soukromých vodách si konkrétní flek musíte rezervovat již dlouho dopředu a tyto proměnlivé faktory vzít do úvahy moc nejde.

Čtěte také: Počasí na sumce

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.