Povolenka za 5 tisíc ročně na chovný rybník: v Plzni lákají zájemce na “těžbu ryb”

kapr z proudu
Ilustrační foto: redakce

Nová možnost rybaření se otevírá zájemcům v Plzni. Chytat bude možné na rybníku Košinář.

Jde o jeden z rybníků bolevecké rybniční soustavy a stane se po mnoha letech jediným z nich, kde bude možné opět legálně lovit. Nejde přitom o svazovou vodu nýbrž o nádrž ve správě města, respektive jeho příspěvkové organizace “Správ veřejného statku města Plzně”.

Ceny povolenek na rybník Košinář v Plzni:

  • roční – 5000 Kč
  • Týdenní – 3000 Kč
  • Dvoudenní – 1000 Kč
  • Denní – 500 Kč

*Počet přisvojených ryb i možnosti lovu provozovatel poměrně striktně reguluje viz níže.

Rybolov na Košináři bude mít pravidla o něco přísnější než na svazovce

Pro sportovního rybáře poněkud podivně vypadající termín “těžba ryb” je poměrně běžnou formulací používanou v případě, kdy majitel podobné nádrže umožňuje lov osobám z řad veřejnosti. 

Na rozdíl o klasických soukromých vod, kde rybářský řád většinou vychází velmi vstříc nejrůznějším požadavkům rybářů, zde platí poměrně striktní pravidla lovu.

V mnoha ustanoveních dokonce přísněji než na běžných revírech Českého rybářského svazu.

Například v letním období smí rybáři lovit pouze od 4 do 22 hodin. I když se, dle názvu, jedná těžbu, ryb si mnoho odnést nemůžete.

Majitel ročního povolení za 5000 korun si v rámci své povolenky smí ponechat 10 kusů ušlechtilých ryb. V případě týdenní povolenky 2 ks ušlechtilých ryb, na dvoudenní povolenku pouze 1 ks a v případě jednodenní povolenky se loví systémem chyť a pusť.

Dravé ryby mají na rybníku Košinář stejnou dobu hájení jako na svazových vodách – od 1. ledna do 15.června (včetně).

Zájemci o lov dravců v zajímavých velikostech z chovné vody mají ale smůlu, lov dravců se povoluje pouze na živou rybku.

Lovit rybáři smí jen v zónách, které jsou vyznačeny na oficiálním plánku. Ten naleznete v dokumentu na webu města Plzně. Zde také můžete nastudovat kompletní rybářský řád a pravidla a časy prodeje povolenek na tento revír.

Čtěte také:

6 Comments

  1. Jaká těžba prosím vás co to znamená 10 ryb za rok. Jedině tak těžba peněženky.( Doporučuji ubrat prášky nebo změnit lékaře)

  2. Roční povolenka za 5000,-Kč ? To se někdo zbláznil? A proč jenom Košinář ? Co Velký nebo Malý Bolevecký rybník? Dřív se tam mohlo chytat. Chápu v letních měsících, kdy se tam koupou lidi ale jinak by se tam mohlo chytat.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.