Kolik ryb v roce 2022 vysadili ve Východních Čechách? Na internetu najdete přehlednou tabulku

vysazování ryb východní čechy
Labe v Jaroměři

Východočeský územní svaz ČRS zveřejnil přehlednou tabulku zarybnění během roku 2022. Můžete zde vidět celkové plánované množství vysazených ryb (souhrnně do všech revírů) a porovnat čísla se skutečným udávaným počtem. V mnoha případech se plán povedlo překročit.

Tabulku si můžete najít na tomto odkazu, přímo na webu VČÚS ČRS.

Každoroční plán zarybňování je velmi důležitý pro udržení a rozvoj rybí obsádky v našich vodách. Pro uživatele revíru je do značné míry závazný, plány je totiž nutné plnit. Tabulka přehledně ukazuje plnění zarybňovacího plánu za rok 2022 a zahrnuje 24 druhů ryb bez ohledu na revír – jde tedy o souhrn za všechny východočeské revíry dohromady. Celkově bylo plánováno 1 288 770 ks ryb, což mělo vyjít na 16 877 397,5 Kč. Skutečnost však dosáhla 2 465 390 ryb za celkovou cenu 28 376 709,7 Kč.

Svaz vysadil 357 825 kusů kapra a 97 882 kusů štiky, přičemž plán počítal s 335 540 kaprů a 66 730 štik. Náklady na vysazení byly 11 509 022 Kč pro kapra a 467 110 Kč pro štiku. Kapr byl zarybňován na více než plánovaných 100%, zatímco štika dosáhla až 146% plnění plánu. U kapra byl minulý rok problém s nedostatkem násad, což se může promítnout také v letošních podmínkách.

Další důležitou rybou byl candát, který byl plánován v počtu 75 380 kusů za 263 830 Kč. Nakonec byl vysazen v počtu 174 730 kusů za 606 403 Kč.

Sumec měl být vysazen v počtu 2 400 kusů za celkovou hodnotu 24 000 Kč. Skutečný stav dosáhl 150 157 kusů a celková váha byla 28 260 kg.

U candáta se v plánech určuje vysazení v minimálním počtu 75 380 kusů za celkovou hodnotu 263 830 Kč. Skutečná čísla ukazují překročení výrazným způsobem: 174 730 kusů, skutečná váha 483 kg a celková cena 606 403 Kč.

Do revírů putovali také pstruzi a ostatní druhy ryb. Duháků ale vysadili méně než se plánovalo

Pstruh duhový má v tabulce předepsané množství v počtu 318 800 kusů za 1 594 000 Kč. Součet nakonec ale dosáhl jen 261 415 kusů za ovšem výrazně vyšší částku 3 085 000 Kč. Překročení plánu se naopak povedlo v případě pstruhů obecných, kde je však otázkou, zda v tomto součtu nejsou zahrnuté ryby uměle vychované podobně jako zmíněný duhák. Potočák odchovaný na granulích se totiž v minulých letech na zdejších vodách vyskytoval a zmizel z vody stejně rychle jako vždy mizí jeho duhový protějšek.

Jak chytat okouny z plavidla

Co se týče podouství, zde se plánuje 1 000 kusů za celkovou hodnotu 3 000 Kč. Množství kusů se v tabulce nedočtete. Zveřejněna je však skutečná váha 138 300 kg.

Vysazení ostroretek se dle tabulky plánuje v počtu 9 300 kusů za celkovou sumu 27 900 Kč. Tabulka opět neuvádí skutečná čísla. Uvádí se ale skutečná váha 126 050 kg.

S některými druhy zarybňovací plán nepočítá, přesto došlo k jejich vysazení

Můžeme si také všimnout, že některé druhy ryb plán zarybnění nezohledňuje. Nakonec jimi ale územní svaz a MO zarybňovali v poměrně velkém počtu. Například jde o okouna v počtu 17 190 kusů za cenu 52 700 Kč.

Ani úhoř se neplánuje. Tabulka jej uvádí v počtu 0 kusů, ale nakonec došlo k jejich vysazení. Šlo o monté v množství 189 000 kusů s celkovou váhou 63 kg a celkovou cenou 573 847 Kč.

Otázkou je parma, která se dle tabulky plánovala v počtu 6 000 kusů za celkovou hodnotu 24 000 Kč. Skutečné počty však tabulka neuvádí.

Celkově lze říci, že (dle tabulek přímo od ČRS) zarybňovací plán v roce 2022 splnil ČRS úspěšně. Chvályhodné je zejména vysazování říčních druhů, které trpí pod tlakem predátorů. Některé druhy se nakonec vysazovaly ve výrazně větších počtech, než s čím originální plán počítá.

Čtěte také:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.