Dalších 5 tun kaprů plave v severočeských revírech

kapřík
Ilustrační foto

Ačkoliv pozornost rybářů se nyní soustředí hlavně na dravce, i nyní se na revírech ještě vysazuje kapr. Příkladem mohou být revíry na severu Čech.

Během června bylo do rybářských revírů v Severočeském územním svazu distribuováno 5040 kg kapra. Z tohoto množství lze zmínit 2040 kg kaprů s průměrnou hmotností 2 kg na kus a dalších 3000 kg s průměrnou hmotností 1,45 kg na kus. Tyto revíry tak byly asi naposledy silněji zarybněny před obdobím největšího rybářského tlaku, který zpravidla nastává během léta. Další zarybňovací kampaně probíhají nejčastěji až po výlovech na podzim.

Severočeští rybáři se snaží co nejvíce naplnit zarybňovací plány již v první polovině roku, což jí umožňuje na podzim více se věnovat distribuci línů, dravců a dalších druhů ryb.

V posledních letech ÚS zaznamenal změny v dostupnosti dostatečného množstvá kaprů v různých velikostních kategorií. Díky dlouhodobě budovaným vztahům s dodavateli se však daří plnit zarybňovací plány. I když u kapra není možné výrazněji překročit stanovené množství, tento nedostatek se snaží kompenzovat u jiných druhů, jako jsou líni a dravci.

Na podzim plánuje ČRS zvýšit distribuci línů a dravců, aby vyvážila jarní a letní zarybňování kaprem. Tento přístup umožňuje udržovat vyvážený ekosystém v revírech a poskytovat rybářům pestrou nabídku druhů pro jejich zážitky u vody. Strategie zarybňování se osvědčila jako efektivní a flexibilní, což umožňuje přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a potřebám rybářů i ekosystémů.

Díky pečlivému plánování a dobré spolupráci s dodavateli je severočeský ÚS schopný zajišťovat kontinuální a stabilní zarybňování revírů.

Na podzim se zaměří na zvýšení objemů línů a dravců, aby doplnila a vyvážila populaci ryb v jejich vodách. Tento přístup umožňuje udržovat zdravé a udržitelné rybářské prostředí, které přináší radost a uspokojení rybářům po celý rok.

Proběhlo také vysazování pstruhů, dokonce i do MP revírů

Do revírů bylo nedávno distribuováno také 1000 kg pstruha duhového (Pd) s průměrnou hmotností 0,4 kg na kus. Tento druh pstruha je distribuován do vybraných pstruhových (P) revírů přibližně jednou měsíčně během celé pstruhové sezóny.

Pstruh duhový je však také distribuován do několika vhodných mimopstruhových (MP) revírů, kde je rovněž součástí zarybňovacích plánů. Pro některé rybáře stihly tyto ryby obohatit čas před zahájením sezóny lovu dravců na MP vodách, která začala v neděli.

Rybářská organizace se snaží o pravidelné a strategické zarybňování revírů, aby byla zajištěna rozmanitost a bohatost rybích populací. Pstruh duhový je oblíbenou rybou mezi rybáři nejen kvůli svému atraktivnímu vzhledu a bojovnosti, ale také pro svou chuťovou hodnotu.

Pravidelné zarybňování tímto druhem přispívá k udržení jeho populace na stabilní úrovni a k uspokojení požadavků rybářů.

Distribuce pstruha duhového do MP revírů je rovněž významným krokem k rozšíření nabídky rybích druhů v těchto vodách.

Některým rybářům tak mohou tyto ryby zpestřit rybářské zážitky na začátku sezóny lovu dravců. Tento přístup ukazuje na flexibilitu a přizpůsobivost zarybňovacích plánů, které se snaží vyhovět různorodým potřebám rybářů a přispět k bohatšímu a pestřejšímu rybolovu.

Zapomenout nesmíme ani na další lososovitou rybu, kterou je lipan podhorní. Do severočeských revírů rybáři před nedávnem rozvezli dalších 2800 ks lipana ve velikosti cca 20 cm/ks.

Jez v Žatci na OHŘI

Ryby jsou distribuovány částečně ve spolupráci s KPO (Klub Přátel Ohře). Zatím se v letošním roce podařilo distribuovat do revírů 10800 ks této ryby.

Zdroj: https://www.crsusti.cz/cz/aktuality

Čtěte také:

Lov kaprů pod břehem: nové video od Michala

Black Passion G2: sumcový prut s nejlepším poměrem cena/výkon

Jaké revíry umožňují nonstop rybolov v roce 2024?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.