453 002 Bělá 2

GPS Z: 50°11’3.774″N, 16°11’28.281″E, K: 50°13’24.8″N, 16°17’21.667″E
Od jezu v Postrání až k jezu továrny „Lerchovna“ v k. ú. Skuhrov nad Bělou. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na revíru je vyhlášeno hájené pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

453 003 Bělá 3

GPS Z: 50°13’24.879″N, 16°17’21.77″E, K: 50°19’39.228″N, 16°22’17.085″E
Od jezu továrny „Lerchovna“ v k. ú. Skuhrov nad Bělou až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V katastru obce Skuhrov nad Bělou je hájené pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

453 008 Běluňka 1

GPS Z: 50°22’27.357″N, 15°55’19.345″E, K: 50°25’56.535″N, 15°57’25.036″E
Od vtoku do Labe u Heřmanic nad Labem až k jezu náhonu na bývalou pstruží líheň ve Chvalkovicích-Žďáru. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 101 Břevnický potok 1

GPS Z: 49°36’31.608″N, 15°36’40.709″E, K: 49°39’54.457″N, 15°38’2.295″E
Od vtoku do Sázavy v Havlíčkově Brodě až po bývalý rybník Pilský pod zastávkou Rozsochatec a všechny přítoky Šlapanky 1 a přítok Krupský potok (GPS Z: 49°38’41.838″N, 15°36’41.815″E, K: 49°39’29.715″N, 15°36’22.987″E) od soutoku s Břevnickým potokem až k silnici v Dolní Krupé. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Přítok Šlapanky Zlatý potok do revíru nepatří.

453 006 Bystřice 5 P

GPS Z: 50°23’7.449″N, 15°41’43.009″E, K: 50°27’39.982″N, 15°38’39.897″E
Od mostu u farmy statku Dolenec až k pramenům.
K revíru patří:

nádrž na Borkuv k. ú. Miletín0,1 ha
(GPS 50°26’20.331″N, 15°39’5.532″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V horním úseku Bystřice 5 od Bystrého mlýna po obec Vidonice (Brudu) je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

453 014 Chrudimka 3 P

GPS Z: 49°55’51.293″N, 15°48’59.042″E, K: 49°53’31.236″N, 15°49’17.278″E
Od jezu Janderova mlýna v Presech včetně náhonu až k mostu v obci Svidnice. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. V prostoru obory Lesů ČR s. p. Nasavrky je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

453 015 Chrudimka 4 P

GPS Z: 49°50’12.196″N, 15°40’11.14″E, K: 49°51’10.727″N, 15°44’48.618″E
Od Libkovského splavu 1 km nad mlýnem Mezisvětí až po lávku nad retenční nádrží Padrty. Na retenční nádrži Padrty je zákaz lovu ryb z hráze pod silnicí – vyznačeno tabulemi. Úsek od uvedené lávky až po hranice bazénu u ÚN Seč je chovný – lov ryb zakázán. Přítoky a náhony jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 016 Chrudimka 5 P

Od Piskačova mlýna na vtoku do ÚN Seč až k jezu pily Dolní ve Vršově. Součástí revíru jsou všechny přítoky. Přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, určenou k chovu lososovitých ryb a organizmů „Červeného seznamu ČR“.

453 017 Chrudimka 6 P

GPS Z: 49°45’40.381″N, 15°50’22.644″E, K: 49°45’3.401″N, 15°48’58.996″E
Revír tvoří přítoky Chrudimky:

potok Jančour od vtoku Chrudimky až po hráz rybníka Dlouhý v k. ú. Kocourov.

Potok Slubice a všechny další přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 018 Chrudimka 7

GPS Z: 49°44’55.838″N, 15°52’21.411″E, K: 49°43’45.21″N, 15°57’54.832″E
Od splavu pod obcí Vitanov až k pramenům. ÚN Hamry do revíru nepatří-vodárenská nádrž. Úsek toku od silničního mostu do obce Vortová po vtok do nádrže je I. ochranné pásmo vodárenské nádrže. Vstup zakázán. Chovné úseky vyznačeny – lov ryb zakázán.

453 009 Čistá 1

GPS Z: 50°32’17.532″N, 15°43’41.125″E, K: 50°35’56.544″N, 15°41’21.843″E
Od vtoku do Labe v Hostinném po pravostranný přítok v obci Fořt na ř.km 9,2 ohraničeno jízkem – vyznačeno tabulemi. Přítoky a pramenná část jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 111 Desná 1

GPS Z: 49°53’23.471″N, 16°14’16.814″E, K: 49°45’59.535″N, 16°9’37.962″E
Od ústí do Loučné až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb povolen do 31. 8. V úseku od zeleného splavu u obce Višňáky po kamenný most v lukách nad obcí Tržek je chráněné rybí pásmo. Délka chráněného úseku je 800 m a slouží jako přirozené trdliště lososovitých ryb.

453 010 Doubrava 4 P

GPS Z: 49°49’40.785″N, 15°34’34.365″E, K: 49°46’18.364″N, 15°39’28.719″E
Od Pilského splavu až k mostu silnice Víska – Horní Lhotka ve Vísce – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 011 Doubrava 5

GPS Z: 49°46’17.941″N, 15°39’29.138″E, K: 49°42’14.735″N, 15°43’50.415″E
Od mostu silnice Víska – Horní Lhotka ve Vísce až k mostu silnice Chotěboř-Sobiňov v k. ú. Bílek. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
K revíru patří nádrž:

Valchav k. ú. Horní Sokolovec0,7 ha
(GPS 49°43’23.53″N, 15°42’6.696″E)

453 012 Doubrava 6

GPS Z: 49°42’14.471″N, 15°43’51.284″E, K: 49°41’51.918″N, 15°45’24.547″E
Od mostu silnice Chotěboř – Ždírec nad Doubravou v k. ú. Bílek po první most u kostela v obci Sobiňov. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Část Doubravy od mostu v Sobiňově k rybníku Doubravník je chovná – lov ryb zakázán. Rybníky Doubravník a Řeka do revíru nepatří.

453 013 Hostačovka 1P

GPS Z: 49°50’49.175″N, 15°29’53.963″E, K: 49°48’10.845″N, 15°31’59.785″E
Od vtoku do nádrže v Hostačově až k pramenům. Rybníky na povodí do revíru nepatří – hranice vyznačeny tabulemi. Přítoky a úsek od tělesa hráze rybníka Černá pila (v obci Klášter) k pramenům jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 020 Jevíčka 1 P

GPS Z: 49°42’48.293″N, 16°45’50.133″E, K: 49°38’9.826″N, 16°43’26.514″E
Přítok Třebůvky. Od soutoku s Třebůvkou na ř. km 21,7 po silniční most na silnici Jevíčko-Biskupice na ř. km 11. Součástí revíru jsou i přítoky Jevíčky, jmenovitě Bezděčský potok, Lázský potok, Nectavský potok, Kelínský potok, Biskupický potok, Smolenský potok, Uhřický potok a Opatovický potok. Tyto toky jsou chráněnou rybí oblastí – vyznačeno tabulemi. Potok Úsobrnka je samostatným revírem.

453 021 Jívka 1

GPS Z: 50°31’57.509″N, 16°9’50.8″E, K: 50°32’45.687″N, 16°5’23.064″E
Od vtoku do Olšavky ve Stárkově až k pramenům.
K revíru patří nádrž:

Průmyslová nádržv k. ú. Jívka3,5 ha
(GPS 50°32’49.555″N, 16°5’24.856″E)

Přítoky a pramenná část jsou chovné – lov ryb zakázán. Na Průmyslové nádrži u přítoku po obou stranách je chráněné pásmo – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán.

453 023 Jizera 11

Od soutoku Jizery s Kamenicí ve Spálově až k silničnímu mostu silnice Dolní Sytová – Peřimov. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního. V těchto úsecích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:

od lávky v Bítouchově (GPS 50°36’49.356″N, 15°19’26.365″E) po jez v místní části Řeky (GPS 50°36’25.704″N, 15°19’50.865″E),
od železné plynovodní konstrukce přes řeku Jizeru v místní části Kruha (GPS 50°35’53.477″N, 15°20’11.151″E) po jez firmy Axl (GPS 50°35’43.633″N, 15°20’40.251″E),
od vtoku náhonu MVE v Podmošně (GPS 50°35’55.788″N, 15°21’38.225″E) po jez v Podmošně (GPS 50°35’42.680″N, 15°21’43.429″E),
od vtoku náhonu MVE Hradišťata (GPS 50°35’49.442″N, 15°22’42.301″E) po jez na Hradišťatech (GPS 50°35’44.905″N, 15°22’51.842″E),
od vtoku náhonu MVE v Benešově-Podolí (GPS 50°36’18.771″N, 15°23’10.284″E) po jez tamtéž (GPS 50°36’21.931″N, 15°23’24.961″E),
od železného mostu v Hájích nad Jizerou (GPS 50°36’54.349″N, 15°25’6.579″E) po jez v Dolní Sytové (GPS 50°37’0.588″N, 15°25’42.308″E),
od soutoku Jizery s Peřimovským potokem (GPS 50°37’10.448″N, 15°26’16.994″E) po most přes Jizeru v Dolní Sytové (GPS 50°37’27.937″N, 15°26’28.500″E).

Přítoky Oleška a Kamenice do revíru nepatří – jsou samostatným revírem. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 024 Jizera 12 P

GPS Z: 50°37’28.048″N, 15°26’29.185″E, K: 50°39’33.51″N, 15°27’0.818″E
Od silničního mostu Dolní Sytová – Peřimov až k jezu přádelny v Poniklé. Od jezu elektrárny v Horní Sytové až k výtoku odpadní strouhy pod podnikem Seba v Poniklé je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. K revíru patří část Jizerky (GPS Z: 50°37’50.728″N, 15°27’52.061″E, K: 50°37’53.586″N, 15°28’21.995″E) od vtoku do Jizery až k soutoku s potokem Cedron ve Štěpanicích. Úsek na Jizerce od jezu v Arnoštově až k soutoku s potokem Cedron je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Všechny přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního. V těchto úsecích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:
– od silničního mostu, Dolní Sytová – Peřimov (GPS: 50°62’43.939″N, 15°44’13.339″ E) až po jez MVE – k. ú. Horní Sytová (GPS: 50°63’38.392″N, 15°46’30.353″E)
– od jezu MVE – k. ú Poniklá nad Jizerou (Seba) (GPS: 50°65’45.575″N, 15°44’80.142″E) až po jez MVE – k. ú. Poniklá nad Jizerou (Preložka) (GPS: 50°66’69.517″N, 15°45’36.489″E)

453 025 Jizera 13

GPS Z: 50°39’33.51″N, 15°27’0.818″E, K: 50°43’52.838″N, 15°25’10.977″E
Od jezu přádelny v Poniklé až k soutoku s Havírenským potokem. Přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního. V těchto úsecích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:
– od Ústí Farského p. – k. ú. Hradsko (Nístějka) (GPS: 50°67’43.600″N, 15°44’94.650″E) až po jez MVE Hradsko (GPS: 50°67’97.225″N, 15°45’14.417″E)
– od ústí Tříčského p. – Hradsko (GPS: 50°68’42.517″N, 15°45’12.136″E) až po jez MVE Jablonné nad Jizerou (GPS: 50°70’00.536″N, 15°43′ 06.036″E)

453 113 Jizera 13 A

GPS Z: 50°43’52.854″N, 15°25’10.978″E, K: 50°45’42.151″N, 15°23’47.606″E
Od soutoku s Havírenským potokem až k soutoku s Mumlavou. Mumlava do revíru nepatří – je samostatným revírem. Přítoky jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

453 026 Jizera 14

GPS Z: 50°45’42.104″N, 15°23’47.12″E, K: 50°51’43.16″N, 15°18’29.809″E
Od soutoku s Mumlavou až k soutoku s Jizerkou. Všechny přítoky a část revíru od soutoku s Jizerkou až k pramenům jsou chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Mumlava do revíru nepatří – je samostatným revírem. Tok tvoří státní hranici, lovit lze jen z území ČR.

453 027 Kněžná 1

GPS Z: 50°8’10.087″N, 16°11’47.845″E, K: 50°14’16.279″N, 16°20’36.234″E
Od vtoku do Bělé v Synkově až k pramenům. Liberský potok (GPS Z: 50°11’12.388″N, 16°17’57.84″E, K: 50°11’41.613″N, 16°19’32.096″E) od vtoku do řeky Kněžny až po nápusť horního rybníku Liberk. Javornický potok (GPS Z: 50°10’15.781″N, 16°17’7.63″E, K: 50°10’20.758″N, 16°19’9.718″E) od soutoku s řekou Kněžnou po těleso hráze Ivanského jezera.
K revíru patří nádrže:

Ivanské jezerov k. ú. Javornice1,2 ha
(GPS 50°10’20.542″N, 16°19’9.485″E)
Kačerovské 1, 2, 3, 4Kačerov1,9 ha
(GPS 50°14’28.906″N, 16°22’21.604″E)
JavorniceJavornice1,1 ha
(GPS 50°9’37.001″N, 16°22’30.4″E)
Liberk – horní rybníkPanská Habrová0,9 ha
(GPS 50°11’44.086″N, 16°19’37.436″E)
Liberk – spodní rybníkPanská Habrová0,8 ha
(GPS 50°11’42.727″N, 16°19’30.967″E)

Na nádrži Liberk – horní rybník – lov ryb povolen pouze na přívlač a umělou mušku.
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na nádrži Liberk – horní rybník je zákaz lovu z hráze.

453 028 Krounka 1 P

GPS Z: 49°52’49.669″N, 16°2’48.042″E, K: 49°47’33.867″N, 16°3’41.004″E
Od vtoku do Novohradky u Košumberka až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 030 Labe 27 P

Revír tvoří Klešický (Podolský) potok (GPS Z: 50°2’22.521″N, 15°41’29.558″E, K: 49°55’27.096″N, 15°39’13.058″E) od vyústění do Labe u jezu v Srnojedech po hráz rybníka Horní Kostelec u Heřmanova Městce a Zlatý potok (Struha) (GPS Z: 49°59’9.441″N, 15°37’15.597″E, K: 49°58’3.359″N, 15°36’13.579″E) od pramene po jeho vyústění do Labe ve Valech. Klešický potok od soutoku s Podolkou až do vyústění do Labe
– celý revír je pstruhový.

453 031 Labe 35 P

GPS Z: 50°26’28.063″N, 15°47’55.133″E, K: 50°27’28.674″N, 15°46’4.171″E
Od jezu ve Vorlechu (Pušův splav) až po hráz ÚN Les Království. V úseku od místa 50 m pod mostem Jana Opletala po Pušův splav je chráněná rybí oblast, vyhlášená KÚ Hradec Králové. K revíru patří všechny přítoky revíru 451 038 Labe 35. Do revíru nepatří nádrže Vlčkovice, je součástí revíru 451 038, a RMV Česká Podharť. Některé přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

453 100 Labe 36 P

GPS Z: 50°28’20.167″N, 15°44’6.597″E, K: 50°29’54.047″N, 15°44’28.79″E
Od konce vzdutí ÚN Les Království až k jezu továrny v Horním Debrném-vyznačeno tabulemi. Do revíru patří všechny přítoky revíru 451039 Labe 36.

453 032 Labe 37 P

GPS Z: 50°29’54.047″N, 15°44’28.79″E, K: 50°32’42.211″N, 15°42’26.154″E
Od jezu v Horním Debrném v ř. km 214,2 až k jezu podniku Technolen v Hostinném – Dobré Mysli v ř. km 222,3. Od jímání vody závodem KRPA po odtok z náhonu Labský mlýn je chráněná rybí oblast, vyhlášená KÚ Hradec Králové. Potoky Pilníkovský, Kalenský a Čistá do revíru nepatří – tvoří samostatné revíry. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 033 Labe 38 P

GPS Z: 50°32’42.357″N, 15°42’26.131″E, K: 50°35’28.591″N, 15°36’46.159″E
Od jezu v Dobré Mysli až k jezu papírny v Dolní Branné. Od jezu pod cementárnami a vápenkami Kunčice nad Labem až po soutok s náhonem do papíren v Klášterské Lhotě je chovný úsek – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních zdí.

453 034 Labe 39

GPS Z: 50°35’28.624″N, 15°36’45.981″E, K: 50°40’17.886″N, 15°35’36.433″E
Od jezu papírny v Dolní Branné až k jezu u úpravny pitné vody v Herlíkovicích.
V úseku od jezu u podniku Kablo až k mostu na odbočce Benecko cca 4 km je lov ryb povolen pouze na umělou mušku. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních zdí.

453 112 Labe 39 A

GPS Z: 50°40’17.983″N, 15°35’36.536″E, K: 50°42’41.766″N, 15°35’6.687″E
Od jezu u úpravny pitné vody v Herlíkovicích až k tělesu hráze ÚN Labská. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních zdí. Na náhonu u bývalé papírny v k. ú. Špindlerův Mlýn je lov ryb zakázán.

453 037 Ležák (Holetínka) 1

GPS Z: 49°57’59.213″N, 15°54’50.033″E, K: 49°51’20.976″N, 15°53’18.2″E
Od ústí do Novohradky (Olšinky) v Hrochově Týnci až k jezu u samoty Perk u Miřetic. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 038 Ležák (Holetínka) 2 P

GPS Z: 49°51’20.862″N, 15°53’18.248″E, K: 49°47’38.083″N, 15°55’20.871″E
Od jezu samoty Perk u Miřetic až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán

453 040 Líčná 1

GPS Z: 50°34’47.186″N, 15°57’11.397″E, K: 50°38’53.866″N, 15°57’26.341″E
Od vtoku do Úpy v Poříčí u Trutnova až po soutok s Lapertickým potokem, část potoka Sněžný (GPS Z: 50°38’4.461″N, 15°55’50.269″E, K: 50°38’24.413″N, 15°54’51.986″E) od nádrže do Líčné, přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od vtoku do Úpy po soutok s Voletínským potokem je vyhlášená chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.
K revíru patří nádrž:

Na Sněžném potocev k. ú. Prkenný Důl1,5 ha
(GPS 50°38’24.35″N, 15°54’49.77″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 041 Loučná 4

GPS Z: 49°59’15.508″N, 16°7’56.53″E, K: 49°54’21.546″N, 16°12’41.713″E
Od jezu v obci Zámrsk až k jezu bývalého mlýna Papírna v obci Hrušová. K revíru patří úsek Betlémského potoka (GPS Z: 49°57’17.238″N, 16°11’17.565″E, K: 49°57’26.501″N, 16°11’58.196″E) od ústí do Loučné až k hrázi rybníka Chobot. Přítoky jsou chovné – lov ryb a vodních organizmů zakázán. Chráněné rybí pásmo je v úseku revíru Jalová řeka od fotbalového hřiště ve Vysokém Mýtě až po splav u Choceňského mostu a od Choceňského mostu až po Panský mlýn a od vodárny k Panskému mlýnu a Prostřední řeka – lov ryb a vodních organizmů zakázán.

453 110 Loučná 5

GPS Z: 49°54’21.514″N, 16°12’41.712″E, K: 49°53’13.572″N, 16°15’47.473″E
Od jezu bývalého mlýna Papírna v obci Hrušová až k pramenům. Přítok Desná do revíru nepatří – je samostatným revírem. Chráněná rybí oblast je od betonového jezu pod hostincem Žabárna v obci Nedošín (GPS 49°53´4.990″N, 16°16´56.148″E) až k pramenům – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 099 Malá Úpa 1

GPS Z: 50°40’34.326″N, 15°47’38.314″E, K: 50°43’31.62″N, 15°47’56.228″E
Od soutoku s Velkou Úpou až k ústí přítoku Černý potok. Přítoky a úsek od soutoku s Černým potokem až k pramenům jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z opěrných zdí. Lov ryb povolen od 16. 4. do 31. 8.

453 035 Malé Labe 1

GPS Z: 50°32’57.6″N, 15°41’49.569″E, K: 50°39’6.61″N, 15°39’20.444″E
Od vtoku do Labe u Dobré Mysli v Prosečné až k pramenům. Přítoky a úsek od soutoku s Kotelním potokem u Obecního úřadu Dolní Dvůr až k pramenům jsou chovné – lov ryb zakázán. Křivý potok od vtoku do Malého Labe v Dolním Dvoře až k pramenům se všemi přítoky je chráněnou rybí oblastí. Lov povolen na přítoku – Kotelský potok v délce 1000 m až po soutok se Zlatým potokem. Lov povolen na přítoku – Klínový potok v délce 1100 m až po vyznačení u chaty Kamenný mlýn (GPS 50°39’27.682″N, 15°38’17.048″E). Zákaz lovu ryb z opěrných a regulačních zdí.

453 042 Metuje 3

GPS Z: 50°21’0.024″N, 16°9’44.088″E, K: 50°22’5.038″N, 16°10’43.689″E
Od jezu staré plovárny v Novém Městě nad Metují až k tabulím revíru na spodním konci tůně zvané Svojanův Vír. Přítok Olešenka do revíru nepatří-je samostatným revírem. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 043 Metuje 4

GPS Z: 50°22’5.038″N, 16°10’43.714″E, K: 50°26’7.151″N, 16°11’35.146″E
Od spodního konce tůně zvané Svojanův Vír až k jezu přádelny s. p. Tepna v Babí. Olešenka do revíru nepatří. Přítoky revíru pravostranná Radechovka a úsek Rozkošského potoka od obce Kleny k pramenům a všechny ostatní přítoky revíru jsou chovné – lov ryb zakázán. Ve vyznačených úsecích revíru platí zákaz brodění v době od 16. 4. do 31. 5. (trdliště lipana podhorního).

453 044 Metuje 5

GPS Z: 50°26’7.184″N, 16°11’35.147″E, K: 50°30’12.407″N, 16°12’38.08″E
Od jezu s. p. Tepna v Babí až ke kamennému splavu nad mlýnem Kozinek nad Hronovem mimo potoka Olšavka. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od loděnice až 80 m pod Freivaldův splav je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

453 045 Metuje 6

GPS Z: 50°30’12.391″N, 16°12’38.08″E, K: 50°32’13.486″N, 16°10’50.353″E
Od kamenného splavu nad mlýnem Kozinek nad Hronovem až k Zemánkovu splavu nad obcí Maršov nad Metují. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 046 Metuje 7

GPS Z: 50°32’13.486″N, 16°10’50.404″E, K: 50°36’55.601″N, 16°7’8.905″E
Od Zemánkova splavu nad obcí Maršov nad Metují až k pramenům. Úsek Metuje od silničního mostu Teplice-Broumov až po splav u fotbalového hřiště směr Adršpach je chovný – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 105 Morava 25

GPS Z: 50°5’8.055″N, 16°49’26.968″E, K: 50°9’27.23″N, 16°48’50.887″E
Od silničního mostu pod obcí Zlatý Potok až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru je vyhlášeno muškařské pásmo.

453 047 Moravská Sázava 3 P

GPS Z: 49°51’2.147″N, 16°41’47.822″E, K: 49°51’9.687″N, 16°39’27.152″E
Hlavní tok od bývalého jezu u železničního mostu v Krasíkově až k silničnímu mostu silnice Rychnov-Žichlínek, včetně Rychnovského potoka. Všechny ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 048 Moravská Sázava 4

GPS Z: 49°51’9.79″N, 16°39’26.78″E, K: 49°58’6.068″N, 16°39’27.989″E
Od silničního mostu mezi obcemi Rychnov a Žichlínek až po soutok se Sázavským potokem u Pily Petr pod obcí Výprachtice.
K revíru patří potoky Sázavský (GPS Z: 49°58’6.068″N, 16°39’27.989″E, K: 49°58’5.808″N, 16°40’24.408″E) od soutoku s Moravskou Sázavou až po silniční most mezi obcemi Koburk a Dolní Heřmanice, dále Lukovský potok (GPS Z: 49°51’41.77″N, 16°38’34.251″E, K: 49°52’9.99″N, 16°35’1.381″E) od soutoku s Moravskou Sázavou až po jez na začátku obce Damníkov, dále Lukávka (GPS Z: 49°52’26.932″N, 16°37’13.285″E, K: 49°53’3.832″N, 16°36’11.45″E) od soutoku s Lukovským potokem po silniční most mezi obcí Luková a Lanškroun a Zadní potok (GPS Z: 49°55’35.975″N, 16°34’33.494″E, K: 49°56’34.893″N, 16°34’15.547″E) až k poslednímu mostu před Jakubovicemi. Navazující úseky jmenovaných toků a ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
K revíru patří vodní nádrže v k. ú. Žichlínek – VN 2 (GPS 49°51’17.268″N, 16°39’7.653″E), 3 (GPS 49°51’25.928″N, 16°38’54.149″E), 4 (GPS 49°51’34.149″N, 16°38’43.585″E), 5 (GPS 49°51’13.669″N, 16°39’16.445″E + 49°51’16.269″N, 16°39’7.845″E + 49°51’18.04″N, 16°39’2.909″E + 49°51’20.312″N, 16°38’59.668″E + 49°51’22.927″N, 16°38’57.942″E + 49°51’23.547″N, 16°38’57.637″E + 49°51’25.208″N, 16°38’54.663″E), 6 (GPS 49°51’43.255″N, 16°38’28.265″E + 49°51’39.968″N, 16°38’28.818″E + 49°51’37.88″N, 16°38’29.373″E + 49°51’35.208″N, 16°38’29.42″E + 49°51’33.486″N, 16°38’33.269″E + 49°51’32.523″N, 16°38’36.104″E), a VN 1 (GPS 49°51’12.5″N, 16°38’51.138″E) v k. ú. Rychnov na Moravě. Na všech nádržích v poldru je lov přívlačí povolen od 16. 6. do 31. 8. Nejmenší lovná míra candáta je 50 cm. Candát je hájen od 1. 12. do 15. 6.

453 051 Novohradka 3

GPS Z: 49°55’32.472″N, 16°1’36.056″E, K: 49°50’56.905″N, 16°7’54.658″E
Od jezu v Jenišovicích k mostu u chaty Polanka u Nových Hradů. Všechny přítoky a hlavní tok od mostu u chaty Polanka až k pramenům jsou chovné-lov ryb zakázán.

453 052 Olešenka 1

GPS Z: 50°22’38.45″N, 16°11’7.782″E, K: 50°22’27.702″N, 16°19’20.182″E
Od ústí do Metuje v Pekle u Náchoda až k pramenům. Pokud tok tvoří státní hranici, je lov ryb povolen pouze z území ČR. Úsek od silničního mostu na začátku obce Olešnice až k pramenům a všechny přítoky Olešenky jsou chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán.

453 088 Oleška 1 P

GPS Z: 50°34’46.055″N, 15°22’9.396″E, K: 50°31’1.863″N, 15°29’13.685″E
Od Frimlova jezu v Suticích až k soutoku s Rokytkou. Úsek od mostu na Bucharce (u prodejny autodílů) v Košťálově po jez MVE u koupaliště v Libštátě a úsek od soutoku s Rokytkou až k pramenům jsou chráněná rybí pásma. V úseku od jezu MVE v Libštátě po soutok s Rokytkou se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. 9. do 16. 4. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 108 Oleška 3

GPS Z: 50°36’4.227″N, 15°19’54.517″E, K: 50°34’46.103″N, 15°22’9.397″E
Od ústí do Jizery až k Frimlovu mlýnu v Suticích. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 053 Olšavka 1

GPS Z: 50°29’24.055″N, 16°11’0.136″E, K: 50°33’39.857″N, 16°6’14.226″E
Od vtoku do Metuje nad Hronovem až k pramenům mimo potok Jívka. Pramenná část a přítoky revíru jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 054 Orlice Divoká 1 P

GPS Z: 50°9’13.328″N, 16°4’56.538″E, K: 50°7’44.067″N, 16°8’50.073″E
Revír tvoří úsek náhonu Alba – Dědina od mlýna v Týništi nad Orlicí až k pile v Česticích.
K revíru patří Zlatý (Olešnický) potok (GPS Z: 50°7’44.229″N, 16°8’50.153″E, K: 50°10’56.427″N, 16°11’4.297″E) od soutoku s Divokou Orlicí až k pramenům. Součástí revíru je potok Brodec (GPS Z: 50°6’59.7″N, 16°8’8.099″E, K: 50°3’48.935″N, 16°14’21.803″E) od soutoku s Divokou Orlicí až k rybníku v obci Borovnice. Úsek Zlatého potoka od soutoku s Divokou Orlicí až po stavidla v Česticích a potok Brodec od rybníka v obci Borovnice jsou chovné – lov ryb zakázán. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 055 Orlice Divoká 3

GPS Z: 50°6’9.851″N, 16°16’5.19″E, K: 50°5’11.134″N, 16°21’24.26″E
Od jezu v Doudlebách až k jezu hydroelektrárny v Liticích mimo Zdobnici. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek 100 m nad a 100 m pod betonovým mostem v Potštejně je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. V úseku od konce chráněné rybí oblasti nad betonovým mostem v Potštejně až k jezu hydroelektrárny v Liticích je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

453 056 Orlice Divoká 4

GPS Z: 50°5’11.346″N, 16°21’24.115″E, K: 50°5’1.729″N, 16°29’46.063″E
K revíru patří nádrž:

Helvíkovický rybníkv k. ú. Helvíkovice6,5 ha

Vodní tok Orlice Divoké od jezu hydroelektrárny v Liticích až po nový (první) silniční most v obci Líšnice, mimo potok Rokytenku, který je samostatným rybářským revírem Rokytenka 1 – 453 071. V úsecích od jezu hydroelektrárny v Liticích po jez Kohoutova mlýna a od silničního mostu v Helvíkovicích po soutok s Rokytenkou je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 057 Orlice Divoká 5

GPS Z: 50°5’1.089″N, 16°29’46.772″E, K: 50°4’0.823″N, 16°33’3.326″E
Od nového silničního mostu v obci Líšnice až k hrázi nádrže Pastviny.
K revíru patří:

vyrovnávací nádržv k. ú. Nekoř17,0 ha
(GPS 50°4’26.902″N, 16°33’32.556″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast pro potřebu líhně v Nekoři od silničního mostu v Nekoři po první most v Líšnici (u pana Píče) – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na náhonu na Korábův mlýn je vyhlášeno chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na vyrovnávací nádrži v Nekoři je lov ryb z plavidel i navalených na břeh zakázán.

453 059 Orlice Divoká 7

GPS Z: 50°6’42.034″N, 16°33’17.419″E, K: 50°8’32.396″N, 16°34’47.759″E
Od silničního mostu v Klášterci nad Orlicí až k prvnímu jezu nad Zemskou bránou na hranici s Polskem. Horní část řeky tvoří státní hranici, lov ryb povolen pouze z území ČR. Úsek od hranice revíru u silničního mostu v Klášterci nad Orlicí až k vodoměru (jez) v Klášterci nad Orlicí je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. V ochranných pásmech v úseku 20 m nad a 80 m pod limnigrafem v Klášterci nad Orlicí je vstup a lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od Fiedlerovy pily po jez tábora Orlice je vyhlášeno muškařské pásmo.

453 060 Orlice Divoká 8

GPS Z: 50°8’33.184″N, 16°34’48.087″E, K: 50°13’18.384″N, 16°33’12.127″E
Od prvního jezu nad Zemskou bránou až k hranici katastrálního území obcí Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku). Řeka tvoří státní hranici, lov ryb povolen pouze z území ČR. Pravostranné přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 061 Orlice Divoká 9

GPS Z: 50°13’18.369″N, 16°33’12.102″E, K: 50°18’55.928″N, 16°26’24.273″E
Od hranice katastrálního území mezi obcemi Neratov a Podlesí (v blízkosti bývalého mostu přes řeku) až k pramenům. Řeka tvoří státní hranici, lov ryb povolen pouze z území ČR. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 062 Orlice Tichá 2 P

GPS Z: 50°0’3.266″N, 16°14’1.931″E, K: 49°59’49.873″N, 16°14’9.902″E
Od ocelového silničního mostu v Pelinách až k jezu MVE n. p. Hedva v Chocni (MVE Peliny). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 063 Orlice Tichá 3

GPS Z: 49°59’49.873″N, 16°14’9.927″E, K: 49°59’55.365″N, 16°20’11.671″E
Od jezu bývalého podniku n. p. Hedva v Chocni až k bývalému jezu v Bezpráví. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 064 Orlice Tichá 4

GPS Z: 49°59’55.365″N, 16°20’11.671″E, K: 50°0’3.448″N, 16°27’34.699″E
Od jezu v Bezpráví, ř. km 40,5, až k jezu továrny v obci Hnátnice mimo Třebůvku. K revíru patří meliorační nádrž TO II. v k. ú. Ústí nad Orlicí – 0,40 ha a odstavené rameno Stará řeka – 0,35 ha. Knapovský potok je chovný – lov ryb zakázán. Přítoky revíru a přítoky do nádrže v Libchavách jsou chovné – lov ryb zakázán. Od silničního mostu v Lanšperku až po silniční most v obci Hnátnice je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

453 065 Orlice Tichá 5

GPS Z: 50°0’3.448″N, 16°27’34.699″E, K: 50°0’34.228″N, 16°33’44.959″E
Od SOU továrny v Hnátnici až k jezu mlýna Verměřovice. Přítoky jsou chovné-lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast je od mostu při výjezdu z Letohradu k Ústí nad Orlicí k jezu bývalé plovárny. Od mostu Letohrad-Orlice (Ferdův most) proti proudu až po Brokešovou lávku včetně náhonu pro turbínu Vondrova mlýna je chráněné rybí pásmo. Od lávky pro pěší (bývalá Hedva Orlice) proti proudu po silniční most Kunčice-Orlice (Ferdův most) je vyhlášeno muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

453 066 Orlice Tichá 6

GPS Z: 50°0’34.228″N, 16°33’44.959″E, K: 50°3’3.175″N, 16°36’20.585″E
Od jezu mlýna ve Verměřovicích až po jez a mechanické česle z MVE v Sobkovicích. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek od mostu u ČOV až po jez elektrárny v Jablonném nad Orlicí je chráněné rybí pásmo – lov ryb zakázán. Úsek od jezu u elektrárny v Jablonném nad Orlicí až po horní hranici revíru je vyhlášen jako muškařské pásmo – vyznačeno tabulemi.

453 104 Orlice Tichá 7

GPS Z: 50°3’3.175″N, 16°36’20.585″E, K: 50°5’1.395″N, 16°37’24.621″E
Od jezu elektrárny a mechanických česlí z MVE v Sobkovicích až po jez MVE v Celném. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Na celém revíru je vyhlášeno muškařské pásmo. Chráněné rybí pásmo je v úseku 100 m nad a 100 m pod soutokem Orlice a Těchonínského potoka. Zákaz vstupu na rovnané hráze po celém toku revíru. Lipan podhorní je hájen celoročně.

453 067 Orlice Tichá 8

GPS Z: 50°5’1.395″N, 16°37’24.621″E, K: 50°3’50.682″N, 16°45’12.717″E
Od jezu MVE v Celném až k pramenům je na celém úseku vyhlášeno muškařské pásmo. Potok Lípa do revíru nepatří – je samostatným chovným revírem. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Malá retenční nádrž v k. ú. Králíky není součástí revíru 453 067 Tichá Orlice. Lov na nádrži zakázán.

453 102 Perlový potok 1

GPS Z: 49°37’50.474″N, 15°28’42.071″E, K: 49°39’55.068″N, 15°30’11.668″E
Od vtoku do Sázavy až k rybníku Valchák ve Věži. Dále Lučický potok (GPS Z: 49°40’2.851″N, 15°30’9.029″E, K: 49°42’8.727″N, 15°31’22.868″E) od vtoku do Sázavy až k silnici Havlíčkův Brod – Praha. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán

453 069 Pilníkovský potok 1

GPS Z: 50°30’35.29″N, 15°44’59.822″E, K: 50°34’44.105″N, 15°50’12.892″E
Od vtoku do Labe u Nových Zámků až k pramenům. Přítoky jsou chovné-lov ryb zakázán. K revíru patří Starobucký potok po soutok s potokem Dolnickým (GPS 50°32’6.369″N, 15°51’19.67″E). Od mostu silnice Pilníkov-Vlčice až k pramenům je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.
K revíru patří nádrž – podrevír:

Vlčice-Hrádeček (Peklo III) v k. ú. Hrádeček1,1 ha
(GPS 50°34’45.619″N, 15°50’11.673″E)

453 070 Pstružný potok 1 P

GPS Z: 49°37’45.297″N, 15°23’6.828″E, K: 49°37’1.548″N, 15°21’21.3″E
GPS Z: 49°36’45.698″N, 15°23’17.022″E, K: 49°36’26.783″N, 15°21’48.801″E
Revír tvoří přítoky a zatopené kamenolomy v povodí revíru. Chovné úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou vyznačeny.

453 071 Rokytenka 1

GPS Z: 50°5’47.106″N, 16°27’36.678″E, K: 50°8’50.284″N, 16°28’40.227″E
Od vtoku do Divoké Orlice v Žamberku až k soutoku s levostranným přítokem potoka Hvězdná poblíž mostu silnice Kunvald v Čechách – Rokytnice v Orlických horách. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 107 Rokytenka 2

GPS Z: 50°8’50.349″N, 16°28’40.229″E, K: 50°11’10.121″N, 16°29’20.322″E
Od soutoku s potokem Hvězdná poblíž mostu silnice Kunvald v Čechách – Rokytnice v Orlických horách až k rozcestí v Horní Rokytnici na Říčky – Bartošovice v Orlických horách v Horní Rokytnici. Pramenná část a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 074 Sázava 15 P

GPS Z: 49°34’5.400″N, 15°45’2.157″E, K: 49°34’14.932″N, 15°46’4.951″E
Od jezu továrny Amylon v Ronově nad Sázavou po horní splav v Poříčí a přítoky Sázavy 15:

Bystřice až k rybníku v k. ú. Brzkov
(GPS 49°31’55.411″N, 15°45’11.594″E)
Macourovský potok po Jitkov
(GPS 49°38’36.724″N, 15°44’42.376″E)

Chovné úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou vyznačeny.

453 076 Stěnava 1 P

GPS Z: 50°32’57.672″N, 16°24’38.946″E, K: 50°36’39.317″N, 16°19’13.844″E
Od státní hranice u Otovic až ke vtoku Heřmánkovického potoka. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Heřmánkovický potok do revíru nepatří. Potok protékající osadou Studená Voda do Polska do revíru nepatří.

453 109 Stěnava 2

GPS Z: 50°36’39.317″N, 16°19’13.844″E, K: 50°37’18.107″N, 16°15’37.307″E
Od vtoku Heřmánkovického potoka až k jezu balírny v Jetřichově. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 077 Stěnava 3

GPS Z: 50°37’18.107″N, 16°15’37.307″E, K: 50°37’59.764″N, 16°13’1.604″E
Od jezu v Jetřichově až ke státní hranici, kde řeka vtéká do ČR z Polska. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 078 Svitava 6

GPS Z: 49°35’30.773″N, 16°32’20.731″E, K: 49°44’28.914″N, 16°28’44.839″E
Od jezu ve Stvolové (bývalý Peclův mlýn) po výpusť Dolního rybníka ve Svitavách.

453 081 Třebovka 1 P

GPS Z: 49°58’16.900″N, 16°23’6.432″E, K: 49°49’7.803″N, 16°29’52.744″E
Od ústí Třebovky do Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí až po rybník Vidlák v k. ú. Opatov. Pramenná část revíru je chovná mimo potok Knapovský, který patří k revíru TICHÁ ORLICE 4. Ostatní přítoky Třebovky jsou chovné. Rybník Hvězda do revíru nepatří.

453 082 Třebůvka 2 P

GPS Z: 49°44’42.943″N, 16°39’10.588″E, K: 49°40’46.993″N, 16°38’40.701″E
Hlavní tok řeky Třebůvky od jezu pod soutokem s Kunčinským potokem až k pramenům u obce Křenov, včetně potoků Kunčinský, Udánský, Stříbrný, Pacovka, Teplice a Dlouhá Loučka. Všechny ostatní přítoky jsou chovné-lov ryb zakázán.

453 080 Trotina 2 P

GPS Z: 50°19’22.491″N, 15°48’5.67″E, K: 50°23’3.286″N, 15°45’19.044″E
Od soutoku Trotiny s levostranným přítokem Hustířanka (GPS Z: 50°19’22.425″N, 15°48’5.947″E, K: 50°23’53.666″N, 15°47’49.169″E) až k pramenům. K revíru patří všechny přítoky obou potoků Trotina a Hustířanka. Lovné úseky jsou vyznačeny tabulemi, ostatní části jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 083 Úpa 5

GPS Z: 50°34’12.941″N, 15°58’3.323″E, K: 50°37’25.634″N, 15°49’3.717″E
Od ústí Lhoteckého potoka do Úpy v Poříčí u Trutnova až k silničnímu mostu silnice Trutnov – Jánské Lázně v k. ú. Svoboda nad Úpou. Na úseku v Trutnově od nového mostu u zimních lázní k novému mostu u ČD je vyhlášená chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Od 1.9. zákaz brodění od nového mostu u ČD po starý silniční most silnice Trutnov – Jánské Lázně v k. ú.Svoboda nad Úpou. Potoky Petříkovský a Líčná do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry.
K revíru patří nádrž:

Za Komínem1 ha
(GPS 50°34’52.24″N, 15°54’3.904″E)

453 084 Úpa 6

GPS Z: 50°37’25.86″N, 15°49’3.696″E, K: 50°40’34.263″N, 15°47’38.134″E
Od silničního mostu v k. ú. Svoboda nad Úpou až k soutoku Malé a Velké Úpy.
K revíru patří:

nádrž Albeřickáv k. ú. Maršov0,8 ha
(GPS 50°40’19.144″N, 15°49’26.536″E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Zákaz lovu z opěrných zdí.

453 086 Úsobský potok 1

GPS Z: 49°36’50.826″N, 15°31’30.652″E, K: 49°31’1.228″N, 15°30’9.068″E
Od ústí do Sázavy v Klanečné až k obci Úsobí a přítok (Nohavický) (GPS Z: 49°32’40.93″N, 15°30’16.734″E, K: 49°30’54.784″N, 15°28’5.562″E) od Skorkovského rybníka v k. ú. Herálec. Chovné úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou vyznačeny.

453 085 Velká Úpa 1

GPS Z: 50°40’34.344″N, 15°47’38.059″E, K: 50°41’20.328″N, 15°45’44.851″E
Od soutoku s Malou Úpou až k pramenům. Malá Úpa do revíru nepatří – je samostatným revírem. Zákaz lovu z opěrných zdí. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Úsek revíru od skalního jezu v Peci pod Sněžkou u hotelu Úpa až k pramenům je chovný – lov ryb zakázán. Lov povolen od 16. 4. do 31. 8.

453 089 Vošmenda 1

GPS Z: 50°38’20.294″N, 15°18’46.135″E, K: 50°38’36.944″N, 15°21’42.234″E
Od ústí do Horské Kamenice až k pramenům. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán

453 091 Zdobnice 1

GPS Z: 50°6’12.356″N, 16°16’29.295″E, K: 50°9’35.769″N, 16°23’47.909″E
Od ústí do Divoké Orlice u Doudleb nad Orlicí až k jezu bývalého Jarošova mlýna v Pěčíně. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 092 Zdobnice 2

GPS Z: 50°9’35.784″N, 16°23’47.935″E, K: 50°15’10.102″N, 16°24’29.291″E
Od jezu bývalého Jarošova mlýna až po křižovatku v obci Zdobnice, směr Deštné a Čertův Důl. Od této křižovatky v obci Zdobnice až k pramenům lov ryb zakázán. Do revíru dále patří potok Říčka (GPS Z: 50°10’19.562″N, 16°24’21.401″E, K: 50°12’58.606″N, 16°27’51.378″E), a to v úseku od soutoku řeky Zdobnice a potoku Říčka až po křižovatku v obci Říčky v Orlických horách, směr Zdobnice v Orlických horách a lyžařský areál. Ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
K revíru patří nádrže:

U Nůnův k. ú. Prostřední Rokytnice0,2 ha
(GPS 50°10’16.901″N, 16°27’53.48″E)
U MlynářeProstřední Rokytnice0,1 ha
(GPS 50°10’33.472″N, 16°27’57.919″E)

453 093 Zlatý potok 1 P

GPS Z: 50°17’53.528″N, 16°6’41.918″E, K: 50°15’25.771″N, 16°15’6.474″E
Zlatý potok od bývalého splavu Opařišťského mlýna až k bývalému mlýnu 200 m nad lomem v k. ú. Masty a Mlýnský náhon od ústí odpadní struhy z Podchlumského rybníka až k jezu v Cháborech. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

453 094 Žabinec 1

GPS Z: 49°35’19.019″N, 15°34’9.627″E, K: 49°32’13.301″N, 15°33’38.735″E
Od vtoku do nádrže Žabinec až k obci Okrouhlička. Přítoky jsou chovné-lov ryb zakázán.

453 095 Žejbro 1 P

GPS Z: 49°57’20.51″N, 15°56’22.473″E, K: 49°49’5.123″N, 16°0’12.911″E
Od vtoku do Novohradky u Hrochova Týnce až k pramenům.

453 096 Židovka 1

GPS Z: 50°29’37.408″N, 16°13’41.392″E, K: 50°29’58.589″N, 16°12’37.447″E
Na revíru lov ryb povolen od mostu v obci Vysoká Srbská až po soutok Židovky s Metují.