Porybní na pokyn města kasírují pokuty. ČRS se bojí, že se hříšníci vykoupí a svaz utře nos

jak získat rybářský lístek a nové povolenky črsbez zkoušek a se zkouškami. ceny povolenek 2022

Rybářská stráž má pravomoc rozdávat také blokové pokuty. Z 99% procent to nevyužívá. Důvodem je hlavně přílišná byrokracie, která s „napařováním pokut“ souvisí. To se začíná pomalu měnit. Alespoň ve slavném městě Písku, v jehož správním obvodu budou porybní fasovat přímo platební terminály pro bezhotovostní platbu.

O co vlastně jde?

Spousta rybářů netuší, že rybářská stráž má funguje na trochu zvláštním principu. Její práci v podstatě organizuje MO, úředně vzato je zřizovatelem RS přímo stát prostřednictvím místních úřadů. Ty mají RS defakto na povel.

Na pachatele přestupku proto nemusí čekat pouze odebrání povolenky svazem ale také správní řízení na úřadě nebo bloková pokuta. Je to vlastně podobné jako když překročíte povolenou rychlost. Buď zaplatíte na místě, nebo jdete na úřad, kde může být pokuta vyšší.

Pokrok ovšem nastal v jihočeském Písku. Vedení města se rozhodlo jít s dobou a porybné k většímu výběru pokut motivovat platebním terminálem. Tím se omezí papírování a porybní získají šanci lépe využít tento nástroj k okamžitému použití přímo u vody.

Až dosud většina přestupků v ČR byla řešena po linii svazu zabavením povolenky a případně po linii úřadu přestupkovým řízením (hlavně u těžších přestupků a u pytláků). 

To však zaměstnává městské úředníky i porybné další byrokracií, nutností osobní účasti na řízení apod. Pokuta udělená na místě je naopak rychlý a účinný nástroj, jak hříšníka potrestat. (Peníze bohužel zkasíruje město, nikoliv svaz).

Vedení Jihočeského územního svazu se ale obává, že někteří movitější rybáři a pytláci se z přestupku jednoduše vyplatí a budou svoji pochybnou činnost páchat dál:

ČRS, z. s., JčÚS bere tuto informaci na vědomí. Z pohledu uživatele toto opatření příliš nevítáme, protože de facto umožňuje rybáři po „vyřešení přestupku“ nadále pokračovat v lovu, pokud mu RS zároveň povolenku nezadrží. Nicméně praxe v terénu ukáže, zda je tento způsob sankce efektivní a zároveň do jaké míry je výchovný.

Ing. Tomáš Kepr, vedoucí RS při ČRS, z. s., JčÚS

Zdroj:http://www.crscb.cz/blokove-pokuty-prestupcum-u-vody/

Jaký je váš názor? Je udílení pokut na místě výhoda, nebo to jen vylepší městský rozpočet a svaz neuvidí ani halíř?

1 Comment

  1. To jste zase po—-i rybaři byli vždy klidní a vyrovnani lidé nikdo je zbytečně nejebal tet jste to dovedli k obrazu svemu

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.