Seznam mimopstruhových revírů ČRS a MRS. Na těchto revírech je možné lovit pouze s platným RL a povolenkou. Seznam má čistě informativní charakter, vzhledem k častým změnám pravidel doporučujeme ověření informací v papírovém RŘ (oddíl III povolenky k lovu)

401 001 BEROUNKA 1 (H) 10 km 55 ha

GPS Z: 49°59’41.547″N, 14°24’1.742″E, K: 49°56’23.2″N, 14°19’26.262″E

Přítok Vltavy. Od soutoku s Vltavou až k jezu v Mokropsech včetně

přilehlých tůní. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní.

Při lovu na bójku jsou povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí

udice. Používání trhacích bójek je zakázáno. Parma obecná je celoročně

hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na

2 kusy denně. Součástí revíru je potok Švarcava, který je chovný – lov ryb

zakázán. Radotínský potok je samostatným revírem.

K revíru patří:

TIP! Chcete se pochlubit úlovkem nebo zážitkem z ryb? Vkládat příspěvky do rubriky "Vaše úlovky" můžete zde: Vložit úlovek!

1. tůň Pískovna

(v ulici Šárova kolo) v k. ú. Radotín 0,25 ha

(GPS 49°59’9.017″N, 14°22’55.808″E)

Vnadění a používání krmítek je na tůni Pískovna zakázáno.

401 002 BEROUNKA 2 (H) 13 km 80 ha

GPS Z: 49°56’23.232″N, 14°19’26.236″E, K: 49°55’37.828″N, 14°11’10.791″E

Přítok Vltavy. Od jezu v Mokropsech až k jezu v Karlštejně-Klučicích

včetně přilehlých tůní. Součástí revíru je úsek Svinařského potoka (GPS

Z: 49°55’14.432″N, 14°12’53.918″E, K: 49°55’11.002″N, 14°12’51.918″E)

od soutoku s Berounkou až k železničnímu nadjezdu v obci Zadní

Třebaň (cca 100 m proti proudu potoka). Na ostrově pod jezem

v Karlštejně – Klučicích platí zákaz lovu ryb z pravého břehu ostrova

(po proudu), tzn. ze břehu přilehlého k odpadní strouze z MVE. Rybáři

jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu

přiléhajícím k řece (levý břeh ostrova po proudu). Při lovu na bójku jsou

povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání

trhacích bójek je zakázáno. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno

vyjma tůní. Parma obecná je celoročně hájena, úlovek podoustve říční

a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Součástí revíru jsou

potoky Karlický, Všenorský, Moklický (Babský) a Kluček, které jsou chovné

– lov ryb zakázán. Svinařský potok je samostatným revírem.

Upozornění: Pravý břeh nad jezem v Mokropsech v délce cca 800 m

je využíván k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP. Žádáme proto

o respektování občasných omezení, která jsou v průběhu roku aktuálně

sdělována tabulemi umisťovanými v tomto úseku.

ÚS města Prahy

31

K revíru patří:

1. Dolní tůň Všenory v k. ú. Všenory 1,0 ha

(GPS 49°56’22.459″N, 14°19’18.496″E)

2. Horní tůň Všenory Všenory 0,9 ha

(GPS 49°56’22.205″N, 14°19’11.225″E)

POZNÁMKA: Rybník Nádynek není součástí revíru. Jeho popis je uveden

v samostatné kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici, uveřejněné

za popisem revíru 401 024 Výmola 1.

401 003 BOJOVSKÝ POTOK 2 0,5 ha

Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:

1. Ve Štítku (mimo provoz) v k. ú. Mníšek 0,2 ha

(GPS 49°53’3.137″N, 14°16’9.032″E)

2. Pod Skalkou Mníšek 0,3 ha

(GPS 49°52’36.762″N, 14°15’39.442″E)

POZNÁMKA: Rybník Prostřední není součástí revíru. Jeho popis je

uveden v samostatné kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici,

zveřejněné za popisem revíru 401 024 Výmola 1.

401 004 BOTIČ 1 33 km 5,6 ha

GPS Z: 50°3’56.53″N, 14°25’24.832″E, K: 50°2’40.657″N, 14°31’42.759″E

Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k pramenům. Součástí revíru jsou

všechny přítoky, včetně potoků Košíkovského, Osnického, Dobřejovického

(Chomutovického), Jesenického a Dobré vody, které jsou CHRO. CHRO je

i úsek Botiče od ústí přítoku Dobrá voda až k pramenům. Lov ryb udicí

zakázán. Nádrže v Průhonickém parku a ostatní nádrže v povodí nejsou

součástí revíru. ÚN Hostivař a Pitkovický potok jsou samostatnými revíry.

K revíru patří:

1. Rybník Pančák v k. ú. Jesenice 1,6 ha

(GPS 49°58’25.092″N, 14°30’47.948″E)

401 005 BOTIČ 2 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ HOSTIVAŘ 30 ha

GPS 50°2’35.667″N, 14°31’50.023″E

Přítok Vltavy. Od hráze ÚN Hostivař až k jízku na Botiči nad silničním

mostem přes Botič v městské části Praha 15 – Petrovice. Přísný zákaz

používání krmítek či vnadění a zákaz znečišťování celého prostoru nádrže.

Lov ryb je zakázán z hráze a 50 m na pravém břehu od tělesa hráze,

v úseku oploceného prostoru na levém břehu nádrže a v horní části nádrže

od tabulí až k jízku na Botiči nad silničním mostem přes Botič v obci

Petrovice. Lov ryb je dále zakázán z příčné zdi oddělující horní část nádrže

a z ostrůvků v trdlišti. Zavážení nástrah je zakázáno. Lov přívlačí je povolen

od 1. 9. do 31. 12.

401 006 KOCÁBA 1 A 5,5 ha

Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:

1. Hořčička v k. ú. Dlouhá Lhota 1,6 ha

(GPS 49°43’11.862″N, 14°6’38.697″E)

2. Nádrž v Libčicích Libčice 0,5 ha

(GPS 49°45’11.264″N, 14°18’33.156″E)

3. Splavěcí Ouběnice 0,9 ha

(GPS 49°42’43.194″N, 14°9’42.946″E)

4. Nádrž Pleš Nová Ves pod Pleší 0,5 ha

(GPS 49°49’52.144″N, 14°17’17.938″E)

5. Rybník Nebeský Starý Knín 1,0 ha

(GPS 49°47’33.566″N, 14°15’40.933″E)

6. Rybník Sudovice Sudovice 1,0 ha

(GPS 49°47’5.021″N, 14°18’33.901″E)

POZNÁMKA: Rybníky Na Drahách (Ouběnice) a Koupelna (Nový Knín)

nejsou součástí revíru. Jejich popis je uveden v samostatné kapitole

nazvané Rybníky s lovem ryb na udici, uveřejněné za popisem revíru 401 024 Výmola 1.

401 029 LABE 20 (H) 9,4 km 47,7 ha

GPS Z: 50°10’36.991″N, 14°49’38.377″E, K: 50°10’7.303″N, 14°56’23.922″E

Od jezu elektrárny v Lysé nad Labem až k jezu elektrárny v Hradištku se

všemi přítoky, mimo Vlkavu (Farský potok), který je samostatným revírem.

Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Uloveného kapra od 70 cm

délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální

šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.

Upozornění: Levý břeh pod obcí Hradištko v osadě Kersko „U Kamene“

v délce cca 200 m je využíván k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP.

Žádáme proto o respektování občasných omezení, která jsou v průběhu

roku aktuálně sdělována tabulemi umisťovanými v tomto úseku.

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28551/2019-MZE-16232 ze

dne 22. 5. 2019) je v celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do

30. 9. i v době od 0.00 hod. do 4.00 hodin.

V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov

pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce

minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za

nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies

nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty

živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna:

1) Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0.00 do 4.00

hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání

otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2) V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným

způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek

a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si

osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou

ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději

před zápisem nového data proškrtnout.

3) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení

Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se

vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání

(čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti).

401 032 LABE 20 A 41,9 ha

Revír tvoří nádrže:

2. Jezero pod Ostrou v k. ú. Ostrá 13,0 ha

(GPS 50°10’39.359″N, 14°54’5.257″E)

3. Stará Ostrá Ostrá 2,0 ha

(GPS Z: 50°10’18.877″N, 14°53’25.499″E, K: 50°10’28.728″N, 14°53’52.978″E)

4. Doubka Ostrá – Lysá nad Labem 21,0 ha

(GPS 50°10’35.016″N, 14°52’51.783″E)

5. Semická I. Semice 2,0 ha

(GPS 50°10’13.651″N, 14°51’56.132″E)

6. Semická II. Semice 3,0 ha

(GPS 50°10’14.79″N, 14°52’37.492″E)

7. V Haníně (mimo provoz) Semice 0,2 ha

(GPS 50°10’23.612″N, 14°51’32.839″E)

8. Pod Hynkova Hradištko 0,7 ha

(GPS 50°10’2.745″N, 14°56’23.26″E)

– na nádrži je označeno místo vhodné pro handicapované rybáře.

Zavážení nástrah a návnad jakýmkoli způsobem (včetně plavání),

s výjimkou zavážení bójky určené k lovu sumce velkého na podrevírech

Jezero pod Ostrou (2) a Doubka (4), je zakázáno. Lov ryb z ostrůvků

zakázán. Na podrevírech Jezero pod Ostrou (2) a Doubka (4) je zakázáno

vnadění a používání krmítek. V kempu na Jezeru pod Ostrou (podrevír

2) dále platí celoroční zákaz lovu ryb v prostoru rákosin. Ve vymezené

části kempu (vyznačeno tabulemi) je lov ryb zakázán v době od 1. 5. do

31. 8. Na všech nádržích je osoba provádějící lov povinna uloveného kapra

od 70 cm délky (včetně) bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do

vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.

V katastru obce Ostrá, okres Nymburk, je v období od 1. 4. do

30. 11. běžného roku zakázáno kempování v obytných přívěsech či

obytných vozech a stanování na březích Jezera pod Ostrou a tůně

Doubka (Vyhláška obce Ostrá č. 1/2011).

401 007 MRATÍNSKÝ POTOK 1 15 km 8,5 ha

GPS Z: 50°12’4.501″N, 14°33’16.056″E, K: 50°10’9.287″N, 14°32’43.177″E

Přítok Labe. Od soutoku s Líbeznickým potokem v obci Mratín až

k pramenům, se všemi přítoky.

K revíru patří nádrže:

1. Nádrž v Hovorčovicích v k. ú. Hovorčovice 2,0 ha

(GPS 50°10’51.063″N, 14°31’18.638″E)

2. Zámecký rybník Praha 9 – Čakovice 1,0 ha

(GPS 50°9’18.942″N, 14°31’19.192″E)

3. Cukrovarský rybník Praha 9 – Čakovice 3,0 ha

(GPS 50°9’14.602″N, 14°30’53.408″E)

Na Cukrovarském rybníku je zakázán lov ryb z ostrůvku včetně přístupové

cesty na ostrůvek (vyznačeno tabulí).

401 008 ROKYTKA 1 20 km 21,8 ha

GPS Z: 50°6’27.611″N, 14°28’1.556″E, K: 50°2’50.59″N, 14°37’52.008″E

Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy se všemi přítoky až k hrázi rybníka U Svaté

Markéty pod obcí Královice a na potoce Říčanka až k hrázi rybníka

Podleský v Uhříněvsi.

K revíru patří nádrže:

1. Kyjský rybník v k. ú. Praha 9 – Kyje 14,5 ha

(GPS 50°5’57.349″N, 14°32’52.358″E)

– zákaz lovu ryb z úseků břehů vyznačených tabulemi z důvodu

ochrany vodního ptactva,

– na rybníku jsou označena místa vhodná pro handicapované

rybáře,

– zákaz krmení, vnadění a používání krmítek.

2. Pískovna Praha 9 – Hostavice 2,0 ha

(GPS 50°5’42.674″N, 14°34’13.505″E)

– lov ryb v celém podrevíru je dočasně zakázán z důvodu ochrany

přírodní památky po rekonstrukci.

3. Koupaliště Praha 9 – Xaverov 2,0 ha

(GPS 50°5’56.049″N, 14°36’38.957″E)

– zákaz lovu ryb z hráze.

4. Na Placinách Praha 9 – Klánovice 1,4 ha

(GPS 50°5’41.807″N, 14°39’0.227″E)

– zákaz lovu ryb v trdlišti.

5. Požární nádrž Praha 9 – Újezd nad Lesy 1,0 ha

(GPS 50°4’48.75″N, 14°38’26.788″E)

– zákaz lovu ryb z hráze a protilehlého břehu,

– zákaz lovu ryb z úseků břehů vyznačených tabulemi z důvodu

ochrany vodního ptactva,

– zákaz lovu ryb v trdlišti,

– na nádrži je označeno místo vhodné pro handicapované rybáře.

6. Nádrž Aloisov Praha 9 – Černý most 0,5 ha

(GPS 50°6’16.833″N, 14°33’49.69″E)

– zákaz lovu ryb z hráze,

– zákaz lovu ryb v horní části nádrže (vyznačeno tabulemi) z důvodu

ochrany vodního ptactva.

7. Požární rybník Praha 9 – Běchovice 0,4 ha

(GPS 50°4’56.873″N, 14°36’59.387″E)

– celoroční zákaz vnadění a používání krmítek.

Lov ryb je zakázán pod rybníkem Velký v Dolních Počernicích, který je

chovným rybníkem, až k soutoku obtokové strouhy a odtokových struh

v parku a nad rybníkem Velký až k soutoku s Běchovickým potokem.

Součástí revíru jsou potoky Hostavický (Štěrboholský), Svépravický

(Chvalka) a Běchovický (Blatovský), které jsou chovné – lov ryb zakázán.

POZNÁMKA: Rybník Martiňák (Dolní Počernice) a nádrž Slatina (Dubeč)

nejsou součástí revíru. Jejich popis je uveden v samostatné kapitole

nazvané Rybníky s lovem ryb na udici, uveřejněné za popisem revíru

401 024 Výmola 1.

401 009 SÁZAVA 1 (H) 12 km 49,3 ha

GPS Z: 49°52’32.77″N, 14°25’9.485″E, K: 49°51’12.602″N, 14°32’56.045″E

Přítok Vltavy. Od dolní špičky ostrova v Pikovicích (vyznačeno tabulemi) až

k jezu elektrárny v Krhanicích. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno.

Součástí revíru jsou potoky Chotouňský, Břežanský, Palečnický, Vlčín

a Skalský, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Na hlavním toku je míra

štiky stanovena na 50 cm a parma obecná je celoročně hájena.

K revíru patří:

1. Rybník Turyň II v k. ú. Pohoří 0,3 ha

(GPS 49°52’54.585″N, 14°30’45.035″E)

401 010 SÁZAVA 4 (H) 13 km 60 ha

GPS Z: 49°52’22.181″N, 14°45’34.931″E, K: 49°52’38.365″N, 14°53’57.441″E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Poddubí u Hvězdonic až k jezu mlýna

Sázava – Černé Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě). Lov z plavidel

a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí

revíru jsou potoky Vejborka, Seradovský, Vodslivský (Růženínský),

Bělčický, Drhlavský (Vranovský) a Dojetřický, které jsou chovné – lov ryb

zakázán. Vlkánčický (Nučický) potok je samostatným revírem.

401 011 SÁZAVA 5 (H) 13 km 50 ha

GPS Z: 49°52’38.446″N, 14°53’57.316″E, K: 49°50’58.532″N, 14°57’6.311″E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Sázava – Černé Budy v Sázavě (jez pod

klášterem v Sázavě) až k jezu mlýna v Ledečku. Ve strouze skláren Kavalier

v Sázavě je lov ryb zakázán. Na ostrově pod jezem v osadě Budín –

k. ú. Samopše – platí zákaz lovu ryb v mlýnském odpadu (strouze). Rybáři

jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu

přiléhajícím k řece. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka

jednovousého povolen. Součástí revíru je Úžický (Talmberský) potok, který

je chovný – lov ryb zakázán.

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28569/2019-MZE-16232 ze dne

22. 5. 2019) je v celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9.

i v době od 0.00 hod. do 4.00 hodin.

V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov pouze

na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně

15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného

původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve

kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna:

1) Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní

dobu lovu (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0.00 do 4.00 hod.) osvětlit

místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů

se pro tyto účely zakazuje.

2) V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným

způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků)

nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící

lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu,

je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem

nového data proškrtnout.

3) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení

Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se

vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání

(čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti).

401 025 SÁZAVA 11 (H) 13,7 km 17 ha

GPS Z: 49°42’29.094″N, 15°11’47.729″E, K: 49°40’40.819″N, 15°18’33.253″E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Chřenovicích až k Matlaškám u Vilémovic.

Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého

povolen. Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

401 026 SÁZAVA 12 (H) 10 km 19 ha

GPS Z: 49°39’29.902″N, 15°21’20.861″E, K: 49°38’45.227″N, 15°27’38.902″E

Přítok Vltavy. Od jezu papírny ve Smrčné až k jezu továrny v Dobré nad

Sázavou v k. ú. Nová Ves. Lov mníka jednovousého povolen. Přítoky

Pstružný potok a Malá Sázava (Sázavka) do revíru nepatří.

Lov ryb zakázán (CHRO):

– v areálu továrny v Dobré nad Sázavou z levého břehu Sázavy,

– ve Světlé nad Sázavou v úseku nad jezem v délce cca 250 m (pravý

břeh – vyznačeno tabulemi) a od plotu Šindelářovy zahrady až k tělesu

jezu v délce cca 100 m (pravý břeh – vyznačeno tabulemi),

– ve Světlé nad Sázavou od tělesa jezu až k brodu (podjezí) na obou

březích v délce cca 300 m – vyznačeno tabulemi.

K revíru patří nádrže v zámeckém parku:

1. Horní rybník (GPS 49°39’44.471″N, 15°24’37.285″E)

a Dolní rybník (GPS 49°39’53.554″N, 15°24’32.647″E)

v k. ú. Světlá nad Sázavou 1,5 ha

2. Rybník Bohušický Světlá nad Sázavou 0,75 ha

(GPS 49°40’29.133″N, 15°24’16.156″E)

Na obou podrevírech (1 a 2) je omezen lov ryb pouze na 2 docházky v týdnu

dohromady, tzn., že v jednom týdnu lze uskutečnit max. 2 docházky na

jednom z nich nebo po jedné docházce na obou. Na rybníku Bohušický

je vnadění a krmení celoročně zakázáno.

401 027 SÁZAVKA 1 5,7 km 2 ha

GPS Z: 49°40’9.314″N, 15°24’39.889″E, K: 49°41’40.076″N, 15°25’20.388″E

Přítok Sázavy. Od vtoku do Sázavy ve Světlé nad Sázavou až k objektu

skláren Caesar Crystal Josefodol v k. ú. Horní Bohušice. V uzavřeném

objektu skláren Caesar Crystal Josefodol je lov ryb zakázán (vyznačeno

tabulemi). Dále revír tvoří úsek Sázavky od železničního mostu v k. ú. Sázavka

až k jezu mlýna v Leštině u Světlé (GPS Z: 49°44’30.461″N, 15°23’44.209″E,

K: 49°45’14.354″N, 15°23’57.886″E). Přítoky do revíru nepatří.

401 012 ŠÁRECKÝ POTOK 1 20 km 3,5 ha

GPS Z: 50°5’38.958″N, 14°19’27.435″E, K: 50°6’21.692″N, 14°21’11.599″E

Přítok Vltavy. Od soutoku s Vltavou až k pramenům. Lovnou část tvoří

Šárecký potok od ústí do Vltavy v Praze 6 – Podbabě až k jeho vyústění

z ÚN Džbán a Litovický potok od jeho zaústění do ÚN Džbán až k hrázi

RN Jiviny. Litovický potok od jeho zaústění do RN Jiviny až k pramenům

a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. ÚN Džbán je samostatným

revírem.

POZNÁMKA: Rybník Skála (Hostivice), rybník Libocký (Praha 6 – Liboc)

a nádrž Jiviny (Praha 6 – Ruzyně) nejsou součástí revíru. Jejich popis

je uveden v samostatné kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici,

zveřejněné za popisem revíru 401 024 Výmola 1.

401 013 ŠÁRECKÝ POTOK 2 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN 15 ha

GPS 50°5’39.168″N, 14°19’27.294″E

Přítok Vltavy. Revír tvoří ÚN Džbán – koupaliště v Praze 6 – Vokovicích. Lov

ryb je povolen pouze na levém břehu nádrže od přítoku až k železnému

sloupku s hraniční tabulí. Zákaz vnadění, používání krmítek a znečišťování

celého prostoru nádrže. Zavážení nástrah zakázáno.

401 014 VINOŘSKÝ POTOK 1 11,5 km 2,5 ha

GPS Z: 50°10’46.466″N, 14°38’12.347″E, K: 50°7’59.775″N, 14°33’3.949″E

Přítok Labe. Od konce vzdutí Hrušovského rybníka na ř. km 2,5 až

k pramenům se všemi přítoky.

K revíru patří:

1. Ctěnická nádrž v k. ú. Vinoř 1,0 ha

(GPS 50°9’1.027″N, 14°34’1.658″E)

POZNÁMKA: Nádrž Kbely (Kbely) není součástí revíru. Její popis je

uveden v samostatné kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici,

uveřejněné za popisem revíru 401 024 Výmola 1.

401 015 VLTAVA 3 (H) 10 km 70 ha

GPS Z: 50°12’38.064″N, 14°21’22.03″E, K: 50°10’9.961″N, 14°24’7.476″E

Přítok Labe. Od jezu v Dolanech až k jezu v Roztokách (Klecánkách)

s přilehlými tůněmi (GPS 50°10’27.087″N, 14°21’3.032″E). Lov z plavidel

a zavážení nástrah povoleno kromě tůní. Uloveného kapra od 70 cm délky

(včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální

šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.

Součástí revíru jsou potoky Podmoráňský, Přemyšlenský a Máslovický

(Vodochodský), které jsou chovné – lov ryb zakázán.

401 016 VLTAVA 4 (H) 9 km 85 ha

GPS Z: 50°10’9.865″N, 14°24’7.552″E, K: 50°6’43.027″N, 14°25’39.5″E

Přítok Labe. Od jezu v Roztokách až k jezu v Praze – Troji včetně

plavebního kanálu Troja – Podbaba (GPS Z: 50°7’17.885″N, 14°23’41.846″E,

K: 50°6’39.663″N, 14°25’46.689″E) a přilehlých tůní. Zavážení nástrah a lov

z plavidel je povolen kromě tůní (GPS 50°9’23.644″N, 14°24’8.060″E). Na

Císařském ostrově je v úseku od panelového sjezdu pod jezem V Praze –

Troji (cca 100 m od podélné osy jezu) až k tělesu trojského jezu lov ryb

z levého břehu zakázán. Uloveného kapra od 70 cm délky (včetně) je

osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit

zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.

Součástí revíru jsou potoky Čimický a Drahanský, které jsou chovné – lov

ryb zakázán. Šárecký a Únětický potok jsou samostatnými revíry.

K revíru patří:

1. Vodní nádrž Brnky v k. ú. Brnky 0,6 ha

(pravostranná tůň nad jezem v Roztokách – Klecánkách)

(GPS 50°9’23.644″N, 14°24’8.060″E)

2. Malá říčka ve Stromovce Praha 7 – Bubeneč 1,7 ha

(GPS 50°6’37.793″N, 14°24’46.634″E)

Na hlavním toku (včetně plavebního kanálu Troja – Podbaba

a přilehlých tůní) opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová

i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní

povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.

401 017 VLTAVA 5 (H) 9 km 170 ha

GPS Z: 50°6’43.043″N, 14°25’39.5″E, K: 50°4’34.158″N, 14°24’40.509″E

Přítok Labe. Od jezu v Praze – Troji až k jezu u Jiráskova mostu v Praze. Lov

z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Hájení perlína ostrobřichého, jelce

proudníka, cejna velkého a plotice obecné v době od 16. 3. do 31. 5. se

kromě hlavního toku vztahuje rovněž na všechna slepá ramena řeky

Vltavy (Libeň, Holešovice). Lov ryb je zakázán v Čertovce v celé délce.

Uloveného kapra od 70 cm délky (včetně) je v celém revíru osoba

provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do

vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.

Rokytka je samostatným revírem.

401 018 VLTAVA 6 (H) 9,5 km 122 ha

GPS Z: 50°4’33.979″N, 14°24’40.486″E, K: 49°59’42.496″N, 14°24’3.589″E

Přítok Labe. Od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k soutoku Vltavy

s Berounkou. Lov z plavidel a zavážení nástrah na hlavním toku povoleno.

Ve Smíchovském přístavu je lov ryb zakázán. Kapra od 70 cm délky

(včetně), uloveného v úseku od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k jezu

v Praze 4 – Modřanech, je osoba provádějící lov povinna bez prodlení

a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde

byl uloven.

V úseku od jezu v Praze 4 – Modřanech až po soutok Vltavy s Berounkou

je celoročně hájena parma obecná a úlovek podoustve říční a ostroretky

stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Součástí revíru jsou potoky

Prokopský, Dalejský, Libušský, Písnický, Lhotecký, Zátišský, Kunratický

a Motolský, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Botič je samostatným

revírem.

K revíru patří:

1. SN II. (Nepomucký) v k. ú. Praha 5 – Stodůlky 2 ha

(GPS 50°2’50.855″N, 14°20’23.498″E)

Na nádrži je označeno místo vhodné pro handicapované rybáře.

POZNÁMKA: Lahovická nádrž (Praha 5 – Lahovice) a rybník Labuť

(Praha 4 – Krč) nejsou součástí revíru. Jejich popis je uveden v samostatné

kapitole nazvané Rybníky s lovem ryb na udici, uveřejněné za popisem revíru

401 024 Výmola 1.

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28515/2019-MZE-16232 ze dne

22. 5. 2019) je v úseku od jezu u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy

s Berounkou povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9. i v době od 0.00

hod. do 4.00 hodin.

V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov pouze

na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně

15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného

původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve

kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna:

1) Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0.00 do 4.00

hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání

otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2) V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným

způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek

a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si

osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou

ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději

před zápisem nového data proškrtnout.

3) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení

Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se

vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání

(čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti).

401 030 VLTAVA 7 (H) 8 km 80 ha

GPS Z: 49°59’40.103″N, 14°24’4.321″E, K: 49°56’18.009″N, 14°22’29.199″E

Přítok Labe. Od soutoku Vltavy s Berounkou až k tělesu hráze ÚN Vrané

nad Vltavou. Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku se

smí chytat od 16. 6. do 31. 12. Na revíru platí doby hájení podle Rybářského

řádu pouze u pstruha obecného a hlavatky obecné. U všech ostatních

druhově hájených ryb doby hájení dle Rybářského řádu neplatí, platí

však zákaz přivlastňování těchto ryb nedosahujících nejmenší stanovené

délky (Rozhodnutí MZe č. j.: 23.273/2004 -16.230 ze dne 11. 6. 2004).

Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. Parma obecná

je celoročně hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je

omezen na 2 kusy denně. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno.

Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky Zvolský,

Jarovský, Břežanský a Cholupický, které jsou chovné – lov ryb zakázán.

Na tomto revíru opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová

i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní

povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.

401 019 VLTAVA 7 A 2 ha

Přítok Vltavy, Labe. Revír tvoří levostranné tůně: Malá řeka (GPS

49°58’41.276″N, 14°23’46.65″E) a Židovka (GPS 49°58’50.994″N,

14°23’47.482″E), a pravostranné tůně (GPS 49°59’37.976″N, 14°24’7.738″E

a 49°59’17.621″N, 14°24’6.798″E). Zákaz brodění a lovu z vody, lov ryb povolen

pouze ze břehu. Na spodní části Malé řeky (vyznačeno tabulemi) je zakázán

lov ryb v období od 15. 4. do 15. 6. Součástí revíru je potok Lipanský,

který je chovný – lov ryb zakázán. Z důvodu výskytu těžkých kovů a ropných

uhlovodíků v sedimentech pravostranných tůní pod soutokem Vltavy s Berounkou

(GPS 49°59’37.976″N, 14°24’7.738″E, přibližně pod modřanským

cukrovarem) se nedoporučuje konzumace ryb ulovených v těchto tůních.

401 020 VLTAVA 8 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU 10 km 130 ha

GPS Z: 49°56’17.879″N, 14°22’29.05″E, K: 49°51’40.536″N, 14°23’49.092″E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Vrané nad Vltavou až k ochrannému

přístavu ve Šlemíně (1 km od mostu ve Štěchovicích po proudu řeky –

vyznačeno tabulemi). Součástí revíru je úsek Sázavy (GPS Z: 49°53’11.997″N,

14°23’37.704″E, K: 49°52’32.704″N, 14°25’9.385″E) od soutoku s Vltavou

v Davli po dolní špičku ostrova v Pikovicích (vyznačeno tabulemi)

a úsek Bojovského potoka (GPS Z: 49°54’36.532″N, 14°23’14.634″E,

K: 49°54’32.672″N, 14°23’13.379″E) od soutoku s Vltavou až k silničnímu

mostu Praha – Štěchovice (cca 200 m proti proudu potoka). Lov z plavidel,

hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého

povolen. Potok Bojovský a Záhořanský jsou samostatnými revíry.

401 033 VLTAVA 8 A 3 km 30 ha

GPS Z: 49°51’40.487″N, 14°23’49.118″E, K: 49°50’47.547″N, 14°25’18.231″E

Přítok Labe. Od ochranného přístavu ve Šlemíně (1 km od mostu ve

Štěchovicích po proudu řeky – vyznačeno tabulemi) až k hrázi ÚN Štěchovice

a na Kocábě od ústí do Vltavy až k silničnímu mostu Štěchovice – štěchovická

elektrárna. Zákaz lovu ryb z opěrné zdi plavební komory pod tělesem hráze

ÚN Štěchovice. Kocába je samostatným revírem. Nejmenší lovná míra štiky

obecné je stanovena na 50 cm. Lov mníka jednovousého povolen.

Na tomto revíru opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová

i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní

povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.

401 021 VLTAVA 9 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ ŠTĚCHOVICE 7 km 70 ha

GPS Z: 49°50’46.92″N, 14°25’19.09″E, K: 49°49’24.597″N, 14°26’5.616″E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Štěchovice až k tělesu hráze ÚN Slapy.

Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku se smí chytat od

16. 6. do 31. 12. Na revíru platí doby hájení podle Rybářského řádu pouze

u pstruha obecného a hlavatky obecné. U všech ostatních druhově hájených

ryb doby hájení dle Rybářského řádu neplatí, platí však zákaz přivlastňování

těchto ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky (Rozhodnutí MZe,

č. j. 23.273/2004 -16.230 ze dne 11. 6. 2004). Nejmenší lovná míra štiky

obecné je stanovena na 50 cm. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení

nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou

potoky Třeblová a Krňanský (Kružský), které jsou chovné – lov ryb zakázán.

401 022 VLTAVA 10 – 14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY 50 km 1 000 ha

GPS Z: 49°49’25.618″N, 14°26’2.476″E, K: 49°38’0.445″N, 14°14’50.707″E

Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad

Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním

tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem

a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod

mlýnem v Hrachově. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah

povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky

Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický,

Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův,

Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné – lov ryb

zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28566/2019-MZE-16232 ze dne

22. 5. 2019) je na celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9.

i v době od 0.00 hod. do 4.00 hodin.

V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov

pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce

minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za

nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies

nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty

živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna:

1) Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo

denní dobu lovu (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0.00 do 4.00

hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání

otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2) V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným

způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek

a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si

osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou

ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději

před zápisem nového data proškrtnout.

3) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení

Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se

vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání

(čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti).

401 023 VOZNICE 2 4,5 ha

Přítok Kocáby – Vltavy. Revír tvoří nádrž:

2. Voznický velký rybník v k. ú. Voznice 4,5 ha

(GPS 49°49’5.718″N, 14°13’1.59″E)

401 024 VÝMOLA 1 7,20 km 2 ha

GPS Z: 50°6’24.428″N, 14°45’48.534″E, K: 50°4’8.106″N, 14°43’11.198″E

Přítok Labe. Od ústí Jírenského potoka do Výmoly až ke státní silnici Praha

– Kolín.

K revíru patří:

1. Fabrák v k. ú. Úvaly 1,0 ha

(GPS 50°4’14.744″N, 14°43’35.445″E)

Na rybníku Fabrák je lov přívlačí a na živou či mrtvou rybku nebo její části

povolen od 1. 9. do 31. 12., dravé ryby (štika a candát) jsou hájeny od

1. 1. do 31. 8. Na tomto rybníku platí dále zákaz vnadění a používání

krmítek. Součástí revíru jsou potoky Tuklatský, Přišimaský a Škvorecký,

které jsou chovné – lov ryb zakázán.

Rybníky s lovem ryb na udici

Na následujících vodních plochách s lovem ryb na udici jsou

pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona

č. 99/2004 Sb. držitelé mimopstruhových územních povolenek ČRS,

z. s., Územního svazu města Prahy a dále držitelé mimopstruhových

povolenek celosvazových a celorepublikových. Nejedná se o rybářské

revíry vyhlášené příslušným rybářským orgánem. Lovící je povinen

dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která platí pro mimopstruhové

rybářské revíry ČRS, z. s., Územního svazu města Prahy.

401 201 RYBNÍK JANKOVÁK v k. ú Milín 4,8 ha

GPS 49°38’53.36″N, 14°3’26.795″E

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, č. j.: 052195/2019/KUSK ze dne 15.

4. 2019, byla ČRS ÚS města Prahy na rybníku Jankovák povolena výjimka

ze zákazu lovu ryb pod ledem. Lov ryb pod ledem je zde povolen podle

následujících bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených

uživatelem revíru ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.:

– lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí hladiny,

– tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,

– vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem minimálně 5 m,

– průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být maximálně 25 cm,

– při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

– osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát aktuálních informací

sdělovaných na adrese www.rybaripraha.cz a respektovat případný

zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti,

– vstup na led na vlastní nebezpečí.

Období povoleného lovu budou aktuálně sdělována na adrese

www.rybaripraha.cz, záložka AKTUALITY.

Žádáme rybáře lovící na rybníku Jankovák, aby k stání svých

automobilů využívali zpevněné parkovací místo speciálně vybudované

pro tyto účely v osadě Buk na kraji lesa u zastávky autobusů.

401 202 RYBNÍK V ROHOŽNÍKU v k. ú. Dubeč 4,45 ha

GPS 50°3’32.572″N, 14°35’28.097″E

Lov ryb povolen pouze z hlavní hráze (hráz s vypouštěcím zařízením)

a z části břehu sousedícího s ulicí V Rohožníku – označeno tabulemi.

401 203 RYBNÍK CUKROVARSKÝ v k. ú. Vinoř 0,7 ha

GPS 50°9’4.610″N, 14°35’37.260″E

Lov ryb je zakázán z hráze a v zadní části rybníka – označeno tabulemi.

401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová

a Dubenec u Příbramě 8,3 ha

GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E

Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové

lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek.

Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže.

Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty. Vjezd

a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně

louky pod hrází Vodního díla Drásov je zakázáno.

401 205 RN KOTLÁŘKA v k. ú. Košíře 0,8 ha

GPS 50°4’5.561″N, 14°21’22.177″E

Dravé ryby (štika, candát, sumec, bolen) jsou celoročně hájeny. Lov

přívlačí a lov na živou či mrtvou rybku nebo její části je zakázán. Zákaz

lovu ryb z hlavní hráze.

401 206 BIOLOGICKÝ RYBNÍK v k. ú. Horní Počernice 3,3 ha

GPS 50°6’6.475″N, 14°35’50.248″E

Lov ryb povolen pouze z hráze. Dravé ryby štika a candát jsou hájeny

od 1. 1. do 31. 8. Lov přívlačí a na živou či mrtvou rybku nebo její část je

povolen od 1. 9. do 31. 12.

401 207 OLŠANSKÝ RYBNÍK v k. ú. Kunratice 5 ha

GPS 50°0’16.307″N, 14°29’43.003″E

Lov ryb je zakázán z hráze rybníka – označeno tabulemi. Zákaz krmení,

vnadění a používání krmítek.

Dravé ryby štika a candát jsou hájeny od 1. 1. do 31. 8. Lov přívlačí a na

živou či mrtvou rybku nebo její část je povolen od 1. 9. do 31. 12.

401 208 KRÁLOVSKÝ RYBNÍK v k. ú. Nové Dvory u Dobříše 1,6 ha

GPS 49°49´11.020″N, 14°21´30.267″E

Amur bílý je celoročně hájen.

401 209 RYBNÍK NÁDYNEK v k. ú. Svinaře 0,7 ha

GPS 49°53’45.5″N, 14°11’4.673″E

– celoroční zákaz vnadění a používání krmítek,

– úlovek kapra omezen na 1 ks denně.

401 210 RYBNÍK PROSTŘEDNÍ v k. ú. Mníšek pod Brdy 3,0 ha

GPS 49°51’50.293″N, 14°15’16.032″E

401 211 RYBNÍK NA DRAHÁCH v k. ú. Ouběnice 0,2 ha

GPS 49°43’3.81″N, 14°9’44.776″E

401 212 RYBNÍK KOUPELNA v k. ú. Nový Knín 0,2 ha

GPS 49°47’39.503″N, 14°17’29.086″E

401 213 RYBNÍK MARTIŇÁK v k. ú. Praha 9 – Dolní Počernice 5,0 ha

GPS 50°5’48.362″N, 14°34’32.556″E

401 214 NÁDRŽ SLATINA v k. ú. Praha 10 – Dubeč 8,8 ha

GPS 50°4’15.286″N, 14°34’20.272″E

– lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce hráze až ke

vtoku (zaústění) Hostavického potoka – označeno tabulemi.

401 215 RYBNÍK SKÁLA v k. ú. Hostivice 0,2 ha

GPS 50°5’5.316″N, 14°15’0.336″E

401 216 RYBNÍK LIBOCKÝ v k. ú. Praha 6 – Liboc 2,7 ha

GPS 50°5’16.361″N, 14°19’51.783″E

Na rybníku Libocký je lov ryb povolen pouze z hráze pod železniční tratí a dále

z části levého břehu rybníka podél Litovického potoka – označeno tabulemi.

V období od 15. 6. do 31. 8. je zde lov ryb povolen pouze v době od 4.00 do

10.00 hod. a od 17.00 do 24.00 hod. Lov přívlačí povolen od 1. 9. do 31. 12.

401 217 NÁDRŽ JIVINY v k. ú. Praha 6 – Ruzyně 9,0 ha

GPS 50°4’45.954″N, 14°18’5.247″E

Na nádrži Jiviny je lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce

hráze až k dešťové usazovací nádrži Dědina – označeno hraniční tabulí

umístěnou na souřadnicích GPS 50°04’44.5″N, 14°17’43.6″E. Lov ryb je

povolen pouze ze břehu – zákaz brodění a lovu z vody.

401 218 NÁDRŽ KBELY v k. ú. Kbely 0,3 ha

GPS 50°8’1.048″N, 14°33’0.31″E

401 219 LAHOVICKÁ NÁDRŽ v k. ú. Praha 5 – Lahovice 0,9 ha

GPS 50°0’3.409″N, 14°23’56.585″E

Lov ryb na této nádrži je povolen pouze na umělou mušku za použití

klasické muškařské techniky, tzn. nahazovanou výhradně pomocí

muškařské šňůry. Úlovek lososovitých ryb je omezen na 2 ks denně, po

ulovení a ponechání si povoleného množství končí na této nádrži denní lov.

Vnadění je zakázáno. Míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. V případě

ulovení dravé ryby (štika, sumec) se tato ryba zpět do revíru nevrací. Pokud

je dravá ryba ulovena v době jejího druhového hájení, nebo nedosahuje

nejmenší lovné míry, žádáme o její šetrné přenesení do přilehlého toku. Lov

ryb je povolen pouze ze břehu (zákaz brodění a lovu z vody).

Na této nádrži opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová

i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní

povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.

401 220 RYBNÍK LABUŤ v k. ú. Praha 4 – Krč 1,2 ha

GPS 50°2’5.082″N, 14°27’23.821″E

401 221 RYBNÍK HLINÍK v k. ú. Zličín 1,7 ha

GPS 50°3’53.690″N, 14°17’42.415″E

Dravé ryby (štika, candát, sumec a bolen) jsou celoročně hájeny. Lov

přívlačí a na živou či mrtvou rybku nebo její část je celoročně zakázán.