Lockdown a rybaření

na plandavky se chytá zejména na stojaté vodě

Jak je to s rybařením při lockdownu a karanténě? Stejně jako na jaře máme jako rybáři výjimku:

  • Platí výjimka pro pobyt v přírodě a parcích
  • V rámci předchozí výjimky je možná za tímto účelem i cestovat

Nekončí ani hospodářské práce v rámci svazových organizací. Pro tyto účely dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví speciální stanovisko pro výkon rybářského práva.

Nehledě na všechny výjimky byste ale měli dodržovat platná nařízení – roušky při setkávání cizích osob atd. (Však to znáte).

Níže uvádíme oficiální stanovisko plukovníka Prymuly k rybaření:

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkonu rybářského práva

Ve středu 22. října 2020 v 6 hodin ráno začala platit (opět) nová nařízení Vlády ČR ohledně pandemie a v této souvislosti Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko o dopadu nových opatření na výkon rybářského práva a myslivost.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že

zákaz volného pohybu osob ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

  • výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva
  • rybníkářství – výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“,, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)
  • výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.